Za aktivní užívání běžného účtu odměňuje ČSOB klienty na stavebku

ČSOBS praktické rady spoření
8. 5. 2024 | Novou odměnu zavádí ČSOB pro klienty dceřiné ČSOBS. Za aktivní užívání vyplatí na stavební spoření odměnu až 2520 Kč.
Zajímavou marketingovou akci připravila ČSOB se svou ČSOB Stavební spořitelnou (ČSOBS). Na smlouvu o stavebním spoření je možno získat odměnu v celkové výši až 2520 Kč za aktivní užívání běžného účtu u ČSOB. Zajímavé je především to, že odměna není za založení nového běžného účtu, ale za jeho aktivní užívání. Pokud tedy již máme běžný účet u ČSOB, není potřeba zakládat nový. Odměnu je možno získat na účet stavebního spoření založený letos u ČSOBS.

Kromě této odměny je možno na účet stavebního spoření získat také

Uzavřít smlouvu na webu ČSOB

Odměna až 2520 Kč za aktivní běžný účet u ČSOB

Tato prémie je pouze pro zájemce od 18 let, kteří mají nebo si do konce roku založí běžný účet u ČSOB a tento účet aktivně užívají.

Aktivní užívání běžného účtu

Aktivním užíváním běžného účtu v kalendářním měsíci se rozumí:
 1. Klient ve věku od 18 let do 26 let včetně: uskutečnil 5 plateb kartou.
 2. Klient ve věku od 27 let včetně: zasílá do ČSOB měsíční příjem v minimální výši 15 000 Kč a zároveň uskutečnil 5 plateb kartou.

Podmínky pro získání odměny za rok 2024

Pro získání odměny za rok 2024 je třeba v průběhu roku 2024 sjednat novou smlouvu o stavebním spoření a v období od 6. 5. 2024 do 31. 12. 2024 alespoň v jednom kalendářním měsíci splnit podmínky aktivního užívání běžného účtu.

Srovnání stavebního spoření

Nejvýhodnější nabídku stavebního spoření si můžete vybrat ve srovnávači stavebního spoření. Jsou zde vždy aktuální nabídky propočítané jednotnou a objektivní metodikou.

Srovnání stavebního spoření

Odměna za rok 2024 činí
 • 360 Kč pro smlouvy o stavebním spoření uzavřené od 1. ledna do 30. června 2024.
 • 180 Kč pro smlouvy o stavebním spoření uzavřené od 1. července do 31. prosince 2024.
Odměna za rok 2024 bude vyplacena do konce 2. kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž budou splněny podmínky akce pro rok 2024.

Podmínky pro získání odměny za další roky

Pro získání odměn za roky 2025 až 2030 je třeba v prosinci předcházejícího kalendářního roku splnit podmínky aktivního užívání účtu.

Výše odměny za roky 2025 až 2030 činí 360 Kč za každý kalendářní rok. Odměna bude vyplacena v únoru příslušného kalendářního roku.

Další podrobnosti

 • Odměna se vyplácí na účet stavebního spoření.
 • Jedna osoba může v kalendářním roce získat nejvýše jednu odměnu.
 • Nárok na odměnu zaniká, pokud dojde ke zrušení účtu stavebního spoření dříve než 1. 3. 2030, nebo pokud klient požádá o poskytnutí úvěru (týká se úvěru ze stavebního spoření i překlenovacího úvěru).
 • Odměny za jednotlivé roky jsou na sobě nezávislé. V případě, že klient nesplní v některém roce podmínky pro získání odměny, nemá to vliv na získání odměny v jiném roce.
 • Jeden klient může získat až 7 ročních odměn ve výši až 2520 Kč.

Více o stavebním spoření ČSOBS

Úročení sazbou 1,5 % s úrokovým bonusem 1,0 %

Vklady na účtu stavebního spoření jsou úročeny základní úrokovou sazbou 1,5 % p. a. K této sazbě je možno získat navíc úrokový bonus v rámci Bonusového programu. Výše bonusu činí 1,0 % p. a. za prvních šest let spoření. Po uplynutí šesti let bonusový program končí a vklady jsou úročeny pouze základní úrokovou sazbou.

Pro získání úrokového bonusu musí být splněny následující podmínky:

 • Smlouva o stavebním spoření musí běžet v tarifu TrendPlus Spořicí alespoň šest let.
 • Klient musí ukládat alespoň 0,25 % cílové částky měsíčně, přičemž je možné si tuto částku „předplatit“ mimořádným vkladem.
 • Smlouva musí být ukončena výpovědí (klient tedy nemůže čerpat úvěr ze stavebního spoření ani překlenovací úvěr).
Úrokový bonus je po dobu spoření pouze evidován. Při ukončení smlouvy o stavebním spoření výpovědí je klientovi vyplacen společně s naspořenou částkou.

Prémie 1000 Kč za uzavření smlouvy

Prémii za uzavření smlouvy ve výši 1000 Kč získají noví klienti, kteří
 • do konce 2. měsíce následujícího po měsíci uzavření smlouvy vloží na účet stavebního spoření alespoň 0,5 % z cílové částky,
 • spoří po dobu nejméně 6 let, a
 • po dobu nejméně 6 měsíců neuzavřou smlouvu o překlenovacím úvěru.
Při splnění výše uvedených podmínek bude prémie za uzavření smlouvy připsána na účet do konce 6. měsíce následujícího po měsíci uzavření smlouvy.
Srovnávač stavebního spoření
Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření
Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Prémie 2000 Kč za vklad min. 50 000 Kč

Prémii 2000 Kč za vklad min. 50 000 Kč získají noví klienti, kteří
 • do konce 4. měsíce následujícího po měsíci uzavření smlouvy vloží na účet stavebního spoření alespoň 50 000 Kč,
 • spoří po dobu nejméně 6 let, a 
 • po dobu nejméně 6 měsíců neuzavřou smlouvu o překlenovacím úvěru.
Při splnění výše uvedených podmínek bude Prémie za uzavření smlouvy připsána na účet do konce 6. měsíce následujícího po měsíci uzavření smlouvy.

Uzavřít smlouvu na webu ČSOB

Hlavní parametry nabídky ČSOBS TrendPlus Spořicí s odměnou od ČSOB

Základní úroková sazba 1,50 %
Úrokový bonus 1,00  %, podmínkou je dodržet sjednanou výši spoření
Další zvýhodnění odměna až 2520 Kč za aktivní užívání běžného účtu
prémie 1000 Kč za uzavření smlouvy
prémie 2000 Kč za vklad 50 000 Kč
Poplatek za uzavření smlouvy zdarma
Poplatek za vedení účtu 360 Kč za každý, i načatý kalendářní rok, u smluv uzavřených ve 2. polovině roku je poplatek za první rok poloviční.
Poplatek za roční výpis z účtu zdarma

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK  

Komentáře (0) ke článku
Za aktivní užívání běžného účtu odměňuje ČSOB klienty na stavebku

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.