Wüstenrot zjednodušuje nabídku tarifů

MSS praktické rady spoření úvěr VOP
24. 3. 2020 | Wüstenrot stavební spořitelna mění nabídku tarifů stavebního spoření. Málo využívané tarify byly zrušeny, takže nově budou tarify jen tři. Jeden pro spoření, jeden pro zajištěné úvěry a jeden pro úvěry bez zajištění.
Wüstenrot stavební spořitelna má od 21. března nové všeobecné obchodní podmínky, nové tarify i sazebník poplatků. I když je změn mnoho (mění se prakticky všechny oficiální dokumenty), věcně zůstává vše při starém. Ruší se tarify, o které nebyl zájem, ty nejprodávanější mají sice nové názvy, ale hlavní parametry zůstávají.

ProSpoření a NaÚvěr

Formálně se ruší všechny staré tarify, které jsou nahrazeny tarify novými. Nové tarify jsou tři: tarif ProSpoření je určen těm, kdo chtějí spořit. Další dva tarify se jmenují NaÚvěr NNaÚvěr Z a jsou vyhrazeny klientům, kteří žádají překlenovací úvěr. Tyto dva tarify se odlišují pouze tím jedním písmenem na konci a svým určením. NaÚvěr N je pro nezajištěné úvěry (proto N), pro úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti slouží NaÚvěr Z. To je však jediný rozdíl mezi nimi, parametry obou tarifů jsou jinak shodné.

Tarif Úroková sazba vkladů / úvěru ze stavebního spoření Minimální procento naspoření pro přidělení Minimální splátka úvěru ze stavebního spoření Koeficient ohodnoceni
ProSpoření 1,2  % / 4,19  % 40  % 0,7  % 1,00
NaÚvěr N 0,1  % / 2,99  % 40  % 0,7  % 1,00
NaÚvěr Z 0,1  % / 2,99  % 40  % 0,7  % 1,00

Fakticky byl dřívější tarif ProSpoření eOF-S přejmenován na ProSpoření, zatímco PÚ-tarif OF-P se dnes jmenuje NaÚvěr (s přidaným písmenem N nebo Z podle toho, zda jde o zajištěný úvěr). Ostatní tarify byly zrušeny. U přeživších tarifů byly zachovány všechny parametry, včetně způsobu psaní stylem "camel case Způsob psaní víceslovných nadpisů, kdy jednotlivá slova nejsou oddělena mezerami, ale každé z nich začíná velkým písmenem. Slova tak mají „hrby“, proto se tento styl označuje jako „velbloudí notace“, anglicky „camel case“. ".

OZVĚTE SE MI
Dám vám na sebe kontakt, abyste se mi mohli co nejdříve ozvat telefonicky nebo e-mailem
NAJDU SI PORADCE
Najdu si nejbližšího finančního poradce sám na interaktivní mapě

Starý tarif Nový tarif
ProSpoření eOF-S ProSpoření
ProSpoření OF-S × zrušen
PÚ-tarif OF-P NaÚvěr
ProÚvěr OY-U × zrušen
ProÚvěr OZ-U × zrušen

Změna úrokové sazby

Stavební spořitelny mohou změnit úrokovou sazbu z vkladů, pokud Podmínky pro změnu úrokové sazby jsou v §5 odst. 7. zákona o stavebním spoření.
  • klient spoří alespoň šest let
  • klient odmítl nabídku na úvěr ze stavebního spoření a
  • způsob změny úrokové sazby je sjednán ve smlouvě o stavebním spoření.
Stavební spořitelny tuto možnost běžně využívají, ale zpravidla nesdělují předem konkrétní výši nové úrokové sazby (tuto informaci má v sazebníku kromě Wüstenrotu pouze Buřinka). Úroková sazba z vkladů se po uplynutí šesti let a splnění dalších podmínek změní na 0,5 % p. a. Současně se změní úroková sazba úvěru ze stavebního spoření na 3,5 %, aby zůstala zachována 3% úroková marže předepsaná zákonem.

Dosavadní zvýhodnění zůstávají beze změn

Beze změn zůstávají dosavadní zvýhodnění pro mladé, pro zralé, i pro smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu.

Kamarád pro mladé

Zvýhodnění KamarádKamarád+ je určeno mladým, kteří v den uzavření nové smlouvy o stavebním spoření nedovršili věkovou hranici 24 let. Tito klienti mají smlouvu o stavebním spoření zdarma, tedy bez poplatku za uzavření smlouvy, pokud během 4 měsíců od data uzavření smlouvy pošlou na svůj účet částku ve výši alespoň 1 % z cílové částky. Přitom cílová částka je pevně stanovena ve výší 200 tis. Kč pro spoření Kamarád, a 500 tis. Kč pro spoření Kamarád+.

Sleva pro zralé 55+

Stavební spoření 55+ má podobné podmínky jako Kamarád, rozdíl je pouze ve věkovém omezení. Stavební spoření 55+ je pro klienty, kteří v den uzavření smlouvy o stavebním spoření dosáhli věkové hranice alespoň 55 let. I zde je výhodou uzavření smlouvy o stavebním spoření zdarma, bez poplatku za uzavření smlouvy, pokud klient během 4 měsíců od data uzavření smlouvy pošle na svůj účet částku ve výši alespoň 1 % z cílové částky. I zde je možno zvolit cílovou částku buď 200 tis. Kč, nebo 500 tis. Kč.
OZVĚTE SE MI
Dám vám na sebe kontakt, abyste se mi mohli co nejdříve ozvat telefonicky nebo e-mailem
NAJDU SI PORADCE
Najdu si nejbližšího finančního poradce sám na interaktivní mapě

Online za polovic pro všechny

Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu mají u Wüstenrotu poloviční poplatek za uzavření smlouvy, tedy 0,5 % cílové částky. Tato nabídka platí dlouhodobě a zůstala zachována i po změně tarifů. Je však dobré vědět, že online uzavření smlouvy u Wüstenrotu není fakticky na dálku. Zájemce o stavební spoření vyplní formulář na webu stavební spořitelny, ale poté musí osobně dojít na poradenské místo Wüstenrotu, nebo si sjednat schůzku s obchodním zástupcem Wüstenrotu. To může být chápáno jako nevýhoda i jako výhoda. Občas se zájemce chce přeci jen zeptat na určité detaily smlouvy.

Předčasné ukončení bez poplatku

Nemění se ani možnost ukončení smlouvy bez poplatku již po dvou letech. Za předčasné ukončení smlouvy po dvou letech spoření se neplatí žádný poplatek, ale výpověď provedená dříve než po šesti letech znamená ztrátu státní podpory. Proto je taková předčasná výpověď vhodná jen ve zvláštních případech.

Překlenovací úvěry

Názvy překlenovacích úvěrů se nemění, stejně tak i úrokové sazby. Pro nezajištěné úvěry je Půjčka ProBydlení, kterou je nově možno kombinovat s tarifem NaÚvěr N, případně s některým starším úvěrovým tarifem.

Překlenovací úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti jsou označovány jako HYPOpůjčka ProBydlení a lze je kombinovat s novým tarifem NaÚvěr Z, nebo opět s některým starším tarifem.

Pokud jsou překlenovací úvěry poskytovány v tarifu NaÚvěr, je překlenovací úvěr bez poplatku za poskytnutí úvěru. Wüstenrot také pokračuje v akční nabídce, kdy uzavření smlouvy o stavebním spoření v tarifu NaÚvěr je bez poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření (platí do konce března).

OZVĚTE SE MI
Dám vám na sebe kontakt, abyste se mi mohli co nejdříve ozvat telefonicky nebo e-mailem
NAJDU SI PORADCE
Najdu si nejbližšího finančního poradce sám na interaktivní mapě

Shrnutí – jednodušší a přehlednější nabídka

Formálně se změnilo téměř vše, fakticky však došlo „jen“ k přejmenování tarifů. To „jen“ je v uvozovkách oprávněně, protože podstatným důsledkem uvedených změn je lepší přehlednost nabídky. Odstraněny byly tarify které se prodávaly v jednotkách kusů a zůstaly jen ty, o které byl skutečný zájem. Díky tomu je nyní orientace v produktech Wüstenrotu přímočará. Ten, kdo chce spořit, použije tarif ProSpoření a kdo chce překlenovací úvěr, použije NaÚvěr. Pro velké úvěry zajištěné hypotékou to bude NaÚvěr Z, pro menší, bez zajištění pak NaÚvěr N. Wüstenrot si tak udělal pořádek na stole.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK