Wüstenrot nově půjčuje na 30 let a s pevnou úrokovou sazbou

analýza MSS praktické rady překlenovací úvěr
15. 10. 2019 | Nová HYPOpůjčka ProBydlení, kterou nabízí Wüstenrot stavební spořitelna má dobu splatnosti až 30 let. Výjimečná je pevná úroková sazba po celou dobu splatnosti.
Od pondělí se v přehledu úrokových sazeb Wüstenrot stavební spořitelny objevilo nové jméno: HYPOpůjčka ProBydlení. Tento překlenovací úvěr je poskytován s dobou splatnosti až 30 let a je u něj požadováno zajištění zástavním právem k nemovitosti. Výjimečný produkt z něj ale činí úroková sazba. Ta je totiž pevná po celou dobu splatnosti, tedy až na 30 let.

Úrokové sazby HYPOpůjčky ProBydlení

Výše úrokové sazby závisí na tarifní variantě a výši úvěru. Úroková sazba překlenovacího úvěru je sjednána jako pevná až do přidělení úvěru ze stavebního spoření. Základní úrokové sazby pro úvěry s dobou splatnosti do 22 let jsou uvedeny v následující tabulce:

Výše úvěru PÚ-Tarif OF-P
OF-úvěrová    
    Ostatní tarify*)
Úvěry do 1,5 mil. Kč 3,39 % 3,89 %
Úvěry 1,5 mil.  Kč a více   2,89 % 3,49 %
*) Ostatní tarify jsou: ProSpoření eOF-S, ProSpoření OF-S, ProÚvěr OZ-U, tarifní varianta OF: spořicí, tarifní varianta OF pro smlouvy uzavřené do 12. 10. 2014

Pokud je doba splatnosti delší než 22 let, zvyšují se úrokové sazby uvedené v tabulce o 0,3 % p. a. Maximální doba splatnosti je 30 let.

Nové jméno pro upravený produkt

V letošním roce vidíme u Wüstenrot stavební spořitelny postupné kroky směřující k podpoře úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitosti. Do konce loňského roku byly zajištěné úvěry u Wüstenrotu popelkou, jejich úrokové sazby byly hodně vysoké a pravděpodobně i obtížně prodejné. Také sazebník úrokových sazeb tehdy dával jasně najevo, kde jsou priority: základem byly úrokové sazby nezajištěných úvěrů, zajištěným úvěrům byla pouze vyhrazena poznámka pod čarou sdělující, že zajištěné úvěry jsou o něco levnější.

Od letošního ledna však Wüstenrot snížil úrokové sazby zajištěných úvěrů a v polovině června přišel další krok – úrokové sazby zajištěných úvěrů se osamostatnily a je jim věnována oddělená část sazebníku. A tento týden přišla další změna.

Dříve sdílely zajištěné i nezajištěné překlenovací úvěry stejné jméno (Půjčka ProBydlení) i dobu splatnosti (22 let). Nově ponesou překlenovací úvěry nejen nové jméno HYPOpůjčka ProBydlení, ale především budou mít dobu splatnosti až 30 let.

Pevná úroková sazba po celou dobu splácení

Prodloužení doby splatnosti je nepochybně správným a logickým krokem. Zajištěné úvěry na bydlení jsou poskytovány zpravidla ve vysokých objemech a většina dlužníků se snaží rozložit splácení na co nejdelší dobu, aby splátky neohrozily domácí rozpočet. Zájem o rozložení splátek na delší dobu je v současnosti ještě o něco silnější díky přísnější regulaci, která vyžaduje (mimo jiné), aby výše splátky nepřekročila 40-45 % čistého příjmu dlužníka. Z těchto důvodů je dnes třicetiletá doba splatnosti v nabídce úvěrů takřka nutností.

S dobou splatnosti však logicky roste úrokové riziko. Držet pevnou úrokovou sazbu na delší dobu bývá nákladné a proto se zpravidla sjednává pouze na omezenou dobu. A zde se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu: HYPOpůjčka ProBydlení má úrokovou sazbu pevnou po celou dobu splatnosti, tedy až 30 let.

Nejdelší fixace na českém trhu

Překlenovací úvěry bez zajištění
Stav k  15. 10. 2019
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 6 2,528 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 3 2,629 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 10 2,729 %
MPSS Hypoúvěr 80 Fix 5-10 3,111 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 6 3,332 %
MPSS Hypoúvěr 80 Fix 3 3,413 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 3 3,432 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 10 3,533 %
WÜST HYPOpůjčka ProBydlení + OF-P 3,617 %
MPSS Hypoúvěr 90 Fix 5-10 4,116 %
V tabulce je čistá úroková sazba pro překlenovací úvěry ve výši 1,5 mil. Kč zajištěné zástavním právem k nemovitosti při měsíční splátce 7 500 Kč.
Mezi stavebními spořitelnami jde o jedinečnou nabídku. Konkurence obvykle končí u pevné sazby na dvacet let, většina nabídek však poskytuje podstatně menší jistotu úrokových sazeb. Ani mezi klasickými hypotékami není takto dlouhá fixace běžná. Na druhou stranu je pravda, že doba fixace se odráží v ceně úvěru, takže sazba HYPOpůjčky ProBydlení patří mezi ty dražší.

V tabulce vidíme porovnání aktuálních nabídek zajištěných překlenovacích úvěrů pro objem 1,5 mil. Kč s měsíční splátkou 7500 Kč (tj. 0,5 % výše úvěru). HYPOpůjčka ProBydlení je téměř na konci, nicméně za pozornost stojí jak délky fixace ostatních konkurentů, tak i nepřítomnost produktů ČMSS a RSTS. Tyto dvě stavební spořitelny sice také nabízejí překlenovací úvěry s dobou splatnosti až 30 let, ale nikoli při konstantní splátceMěsíční platba je u těchto typů překlenovacích úvěrů různá v jednotlivých fázích úvěru a konstantní výše splátky je možno dosáhnout pouze za cenu kratší doby splatnosti. 0,5 % z výše úvěru. Díky tomu je seznam produktů nezvykle krátký.

Možnost mimořádných splátek

Úvěry na bydlení je možno splatit bez poplatku především v období před koncem fixace úrokové sazby, nebo vždy během měsíce před dnem výročí uzavření smlouvy je možno splatit až 25 % výše úvěru. Další možnosti jsou popsány v článku o možnostech předčasného splacení úvěru.
Pro úvěry s dlouhou dobou splatnosti je důležitá také možnost předčasných splátek. Mnozí dlužníci si totiž sjednají úvěr s dlouhou dobou splatnosti ale předem počítají s tím, že jej splatí rychleji. Od listopadu 2016 platí nový zákon o spotřebitelském úvěru který dává dlužníkům úvěrů na bydlení několik možností, jak splatit úvěr rychleji bez dalšího navýšení nákladů. Wüstenrot stavební spořitelna však jde ještě nad rámec povinností vyplývajících ze zákona a nabízí více možností jak splácení úvěru zkrátit.

Ve fázi překlenovacího úvěru je možno spořit více

V první fázi překlenovacího úvěru dlužník platí úrok z překlenovacího úvěru a současně spoří na svůj účet stavebního spoření. V této fázi má dvě možnosti, jak zkrátit splácení úvěrů. Samotný překlenovací úvěr může splatit pouze v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru. Ale kromě toho má možnost vkládat více peněz na svůj účet stavebního spoření. Tím se zkrátí čekací doba na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření a s tím i celková doba splatnosti.

Úvěr ze stavebního spoření je možno splatit kdykoli

Jakmile dojde k překlopení překlenovacího úvěru do úvěru ze stavebního spoření, je možno úvěr ze stavebního spoření splácet rychleji, nebo jej splatit zcela. To vše bez poplatků, sankcí či náhrad za předčasné splacení úvěru.

Překlenovací úvěr s vyšší cenou za jistotu neměnné splátky

HYPOpůjčka ProBydlení je vhodná pro zájemce o úvěr, kteří si chtějí rozložit splácení úvěru na delší období a přitom chtějí mít zajištěné, že se jim v průběhu splácená nezvýší měsíční splátka. Za jistotu se obvykle platí a HYPOpůjčka ProBydlení patří cenově k těm dražším. Na druhé straně k pevným úrokových sazeb po celou dobu splácení nabízí tento produkt také velmi široké možnosti mimořádných splátek bez poplatků které jdou nad rámec povinností plynoucích za zákona o spotřebitelském úvěru a ani zdaleka nejsou samozřejmé.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK