Víte jak získat plnou státní podporu ze stavebního spoření?

praktické rady spoření státní podpora
2. 12. 2017 | S blížícím se koncem roku je třeba pamatovat na smlouvu o stavebním spoření. Pro získání maximální státní podpory je potřeba v kalendářním roce naspořit alespoň 20 000 Kč.
Konec rok je tradičně spojen se zvýšenou aktivitou stavebních spořitelen. Je to dáno tím, že i na smlouvu uzavřenou v prosinci je možno získat plnou státní podporu, tedy až 2000 Kč. Stejně tak je se dají i v posledním měsíci dohnat staré resty. Pokud jsme v průběhu roku neuložili na účet stavebního spoření dostatek vkladů pro optimální výši státní podpory, můžeme to ještě napravit.

Jak se počítá státní podpora

Výše státní podpory je stanovena zákonem. Počítá se z částky uspořené v daném kalendářním roce, a činí 10 %, nejvýše však 2000 Kč ročně. Přitom není důležité, kdy (ve kterém měsíci) byly peníze na účet stavebního spoření poslány, dokonce ani není nezbytné, aby smlouva o stavebním spoření existovala po celý rok. I na smlouvu uzavřenou v prosinci je možno získat plnou státní podporu – samozřejmě za předpokladu, že na ni pošleme dostatek peněz.

Podrobně o výpočtu státní podpory

Základna pro výpočet státní podpory

Státní podpora se počítá z takzvané základny, kterou tvoří několik položek:
  • Vklady, tedy naše peníze, které jsme na účet během roku poslali.
  • Úroky, které se na účet stavebního spoření připisují obvykle poslední den v roce.
  • Daň z úroků, odváděná do státního rozpočtu činí 15 % z připsaných úroků, tato položka základnu pro výpočet státní podpory naopak snižuje.
  • Rovněž poplatky, které zatěžují účet stavebního spoření mají záporné znaménko a základnu snižují.
  • Poslední položkou je převod nevyužité základny z předchozího roku. Pokud byla naše základna v předchozím roce vyšší než 20 000 Kč a pokud byla naše smlouva od počátku evidována s nárokem na státní podporu, převádí se nevyužitá část základny do dalšího roku.

Asi bych měl zdůraznit, že samotná státní podpora se do výpočtu nezapočítává! Příklad výpočtu může vypadat takto:

Vklady 10 000 Kč
Poplatky -350 Kč
Úroky 1 000 Kč
Daň z úroků -150 Kč
Převod loňské základy 5 000 Kč
Základna pro SP celkem 15 500 Kč

Podstatnou část obvykle tvoří naše vklady. Na předposledním řádku vidíme převod základny státní podpory z loňského roku ve výši 5000 Kč. To znamená, že v předchozím roce byla základna 25 000 Kč, z toho 20 000 Kč se „spotřebovalo“ na plnou státní podporu a přebývajících 5000 Kč se převedlo do dalšího roku. Letošní základna pro výpočet státní podpory pak vychází 15 500 Kč, takže pro získání plné státní podpory musíme přidat dalších 4500 Kč.

Kde získat potřebné údaje?

Sečíst několik čísel není problém, složitější je získat potřebné údaje. Nejlepším zdrojem je přirozeně internetové bankovnictví, kde najdeme přehled o všech zaúčtovaných položkách. Některé stavební spořitelny přidávají i informaci o aktuální základně pro výpočet státní podpory, takže stačí odhadnout položky, které se na účtu objeví do konce roku. Kromě našich vlastních plateb to budou zejména úroky a pravděpodobně i poplatky.

Pokud nemáme z jakýchkoli důvodů přístup do internetového bankovnictví naší stavební spořitelny, může nám pomoci poslední výpis z účtu. Z něj můžeme odhadnout výši poplatků v letošním roce (dá se předpokládat, že bude podobná jako vloni) a z výpisu pravděpodobně vyčteme i převod základny státní podpory z loňského roku. Naše platby v aktuálním roce na loňském výpisu přirozeně nenajdeme, ale pravděpodobně je nějak dáme dohromady. Poslední položkou je výše úroků. Tu můžeme s větší nebo menší přesností spočítat, nebo alespoň odhadnout.

Jak odhadnout úroky?

Nejjednodušší odhad úroků můžeme provést tak, že vezmeme poslední známý zůstatek na účtu a vynásobíme jej úrokovou sazbou. Výsledný úrok pak vynásobíme číslem 0,85, abychom zohlednili 15% srážkovou daň z úroků. Takže pokud jsme na konci loňského roku měli naspořeno 100 000 Kč a máme účet úročený sazbou 1 %, budou naše úroky po zdanění 100 000 × 0,01 × 0,85 = 850 Kč. Je to jen přibližný odhad, který nezohledňuje změny v letošním roce, ale pro daný účel postačí.

Nová smlouva o stavebním spoření

Pokud máme zbrusu novou smlouvu o stavebním spoření (uzavřeli jsme ji například v prosinci), pak nemáme loňský výpis z účtu, a možná jsme si ani nestihli zřídit online přístup. Co teď? Zejména pokud uzavíráme smlouvu na konci roku, je dobré na to myslet a zeptat se na to při podpisu smlouvy našeho finančního poradce. Je také pravda, že s vysokou pravděpodobností nám to poradce sdělí sám.

Pokud se tak nestalo, nebo jsme doporučenou částku zapomněli, neměl by být výpočet příliš složitý. Nejdůležitější je zahrnout poplatek za uzavření smlouvy, který je obvykle 1 % z cílové částky. Složitější bude započítat poplatky za vedení účtu. Každá stavební spořitelna je totiž účtuje jiným způsobem, takže si to musíme nastudovat, nebo „pro jistotu“ započítat celý roční poplatek. Pokud to chcete mít opravdu přesně, nahlédněte do smlouvy a do sazebníku poplatků. Pomoci vám může i přehledný článek o tom, jak stavební spořitelny účtují své poplatky, který jsem před nějakou dobou napsal. Vlastní vklady si u nové smlouvy budeme pravděpodobně pamatovat, a úroky můžeme v prvním roce spoření obvykle zanedbat. Pokud totiž spoříme od ledna částku 1700 Kč, pak naše úroky po zdanění za první rok nepřekročí 70 Kč. Ověřit si to můžete pomocí kalkulátoru stavebního spoření (klikněte dole na výpis z účtu, zobrazí se vám jednotlivé obraty).

Nejdůležitější je poslat peníze včas

Ať už potřebnou částku pro získání státní podpory spočítáme přesně nebo jen odhadem, v první řadě je nutné peníze včas poslat. Aby je stavební spořitelna mohla zahrnout do nárokování státní podpory, musí na náš účet stavebního spoření dorazit ještě v letošním roce, tedy nejpozději 31. 12. Poslední týden v roce by nás mohla nepříjemně překvapit zkrácená pracovní doba a navíc Silvestr letos připadne na neděli. Proto je rozumné neotálet a poslat peníze s dostatečným předstihem. V případě nouze je možné využít různých expresních plateb, nebo přinést peníze v hotovosti přímo na pokladnu stavební spořitelny. Ale promrháme tím zbytečně čas, a možná i nějaké peníze.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK