Vánoční prémie posunula Modrou pyramidu na čelo žebříčku

MPSS praktické rady spoření
2. 11. 2022 | S blížícím se koncem roku přicházejí stavební spořitelny se zvýhodněnými nabídkami. Tou nejzajímavější je Vánoční prémie Modré pyramidy.
Od listopadu nabízí Modrá pyramida ke stavebnímu spoření Vánoční prémii. Kromě nulového vstupního poplatku zahrnuje tato akční nabídka úrokový bonus a prémii za vysoký počáteční vklad. Výsledkem je první místo ve srovnání stavebního spoření a to za velmi příznivých podmínek.

Úrokový bonus 3 %

Základní úroková sazba je u Modré pyramidy 0,5 %. Smlouvy sjednané v rámci akce Vánoční prémie získávají k této sazbě velmi zajímavý úrokový bonus ve výši dalších 3 %. Úrokový bonus je sice časově omezen na prvních šest let spoření, ale to je u podobných zvýhodnění obvyklé. Naopak velmi pozitivně je potřeba vnímat skutečnost, že úrokový bonus se vztahuje na všechny vklady a pro jeho dosažení nejsou od klienta vyžadovány žádné krkolomné podmínky.

Úrokový bonus je po dobu šesti let pouze evidován a na účet stavebního spoření je připsán po uplynutí šesti let spoření. V prvních šesti letech tedy uvidíme na svém účtu pouze úroky ve výši 0,5 %. Celkové úrokové zhodnocení po šesti letech však odpovídá sazbě 3,5 % p. a. Tak vysoké úročení konkurence nenabízí.

Prémie za vysoký počáteční vklad

Pro klienty kteří na počátku spoření vloží na účet vyšší částku má Modrá pyramida připravenou zvláštní prémii. Podmínkou pro její získání je do konce 4. měsíce od uzavření smlouvy vložit na účet alespoň 50 000 Kč. Přitom do čtyřměsíční lhůty pro vložení peněz se nepočítá měsíc ve kterém byla smlouva uzavřena. Takže když sjednáme smlouvu v polovině listopadu, je potřeba vložit peníze tak, aby se na účtu objevily nejpozději 31. března 2023.

Výše prémie za tento mimořádný vklad závisí na vložené částce. Při vložení nejméně 50 000 Kč dostaneme prémii ve výši 2000 Kč, pokud vložíme alespoň 100 000 Kč získáme 5000 Kč. Prémie však podléhá 15% srážkové dani, takže výsledná částka bude jen 1700 Kč respektive 4250 Kč. Prémii nám spořitelna připíše na účet do dvou měsíců po skončení lhůty pro vložení peněz. Tedy když smlouvu uzavřeme v listopadu, bude prémie připsána do 31. května 2023.

Uzavření smlouvy bez poplatku

Již jsme si zvykli, že si stavební spořitelny neúčtují vstupní poplatek a i v případě Vánoční nabídky Modré pyramidy máme uzavření smlouvy zdarma. Modrá pyramida má sice v sazebníku poplatků položku Úhrada za uzavření smlouvy o stavebním spoření zpoplatněnou 1 % z cílové částky, nejvýše však 10 000 Kč. V rámci jednotlivých akčních nabídek však bývá klient od tohoto poplatku osvobozen. A tak je tomu i v případě Vánoční prémie.

Další podmínky a omezení

Je obvyklé, že pro získání bonusů a prémií spořitelny vyžadují splnění určitých podmínek. V případě Vánoční nabídky Modré pyramidy nejsou tyto podmínky nijak překvapivé ani příliš omezující.

Asi nejvýraznější je omezení cílové částky na 1 mil. Kč. Další podmínky má sice Modrá pyramida rozepsané do několika bodů, ale daly by se stručně shrnout do zjednodušujícího pravidla: je třeba alespoň šest let spořit. O úrokový bonus i prémii za vysoký počáteční vklad totiž přijdeme, když smlouvu ukončíme dříve než po šesti letech spoření. Pouze úrokový bonus ztratíme také v případě, když během prvních šesti let spoření

  • provedeme změnu tarifu stavebního spoření z tarifu Alfa na tarif jiný,
  • uzavřeme smlouvu o úvěru (nezáleží zda o úvěru ze stavebního spoření nebo o překlenovacím úvěru), nebo
  • nakládáme s vkladem na účtu stavebního spoření.

Zhodnocení v čele žebříčku

Stavební spoření je často používáno jako spořicí produkt. Jaké zhodnocení tedy Modrá pyramida nabízí? stavebky.cz používají standardní metodiku pro srovnání jednotlivých nabídek. Výpočet předpokládá měsíční úložky 1700 Kč po dobu šesti let, do kalkulace jsou zahrnuty veškeré poplatky, úroky, bonusy, daně a státní podpora. Za těchto podmínek si po šesti letech naspoříme 144 909 Kč, což znamená čistou úrokovou sazbu 5,543 %. To je momentálně nejlepší nabídka na trhu. Kdybychom chtěli stejného z hodnocení dosáhnout na spořicím účtu, musel by mít úrokovou sazbu 6,521 %Rozdíl je způsobem 15% srážkovou daní..

Při spoření 1700 Kč měsíčně se přirozeně neuplatní prémie za vysoký počáteční vklad. Ve srovnávači stavebního spoření si však můžeme spočítat i výsledky pro spoření s vyšší počáteční úložkou. Mimořádný vklad na počátku spoření přirozeně zvýší absolutní výnos v korunách, sníží však čistou úrokovou sazbu. To je způsobeno tím, že státní podpora je omezena částkou 2000 Kč ročně, takže vyšší vklady jsou zhodnocovány pouze úročením, ale nikoli státní podporou.

Vánoční nabídka a úvěr ze stavebního spoření

Smlouvou o stavebním spoření si mimo jiné sjednáváme také právo na úvěr ze stavebního spoření. Ten má v případě Modré pyramidy úrokovou sazbu 3,49 %. Nabízí se proto otázka, zda je možné využít Vánoční prémie i výhodného úvěru. Znamenalo by to totiž, že nám spořitelna bude úročit vklady sazbou 3,50 % a následně nám poskytne úvěr za 3,49 %.

Taková kombinace je skutečně možná, ale s omezením. Chceme-li využít Vánoční nabídku, musíme s přidělením úvěru šest let počkat. Po šesti letech spoření nám spořitelna připíše na účet úrokový bonus a akce Vánoční nabídka končí. Poté již můžeme využít výhodný úvěr a benefity akční nabídky nám zůstanou.

Úvěr ze stavebního spoření můžeme využít i dříve než po šesti letech spoření, ale musíme oželet zvýhodněné úročení. Za současných úrokových sazeb je však výhoda levného úvěru natolik velká, že není třeba dlouho přemýšlet. Na úrocích z úvěru ušetříme mnohem více, než bychom získali na úrokovém bonus.

Hlavní parametry nabídky Moudrého spoření Modré pyramidy

Základní úroková sazba 0,50 %
Úrokový bonus 3,0  %
Další zvýhodnění Prémie za počáteční vklad:
vklad   50 000 Kč: prémie 2000 Kč (1700 Kč)
vklad 100 000 Kč: prémie 5000 Kč (4250 Kč)
v závorce jsou hodnoty po zdanění
Poplatek za uzavření smlouvy zdarma
Poplatek za vedení účtu 300 Kč ročně
Poplatek za roční výpis z účtu 25 Kč

Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření.

Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK