Úvěry ze stavebního spoření pokračují v růstu

analýza úvěry na bydlení
28. 2. 2023 | Stabilizace úrokových sazeb i rakový růst úvěrů ze stavebního spoření. To vše je patrné z nové bankovní statistiky České národní banky za první měsíc letošního roku.
Podle bankovní statistiky publikované dnes Českou národní bankou se úrokové sazby hypoték zastavily na úrovni šesti procent. To nahrává úvěrům ze stavebního spoření, které na rozdíl od ostatních úvěrů na bydlení mají úrokové sazby dlouhodobě fixované. Tím získávají konkurenční výhodu a jejich prodej pokračuje v růstu. Vidíme také první mráček na dosud čistém nebi nesplácených úvěrů. Podíl nevýkonných úvěrů oproti minulému měsíci vzrostl.

Úrokové sazby hypoték zakotvily na šesti procentech

Úrokové sazby zajištěných úvěrů na bydlení se stabilizovaly na hodnotě 6 %. Oproti předchozímu měsíci vidíme nepatrný pokles, takže hypotéky stavebních spořitelen se v lednu prodávaly s průměrnou úrokovou sazbou 6,02 % zatímco hypotéky ostatních bank byly o jeden bazický bod dražší.

Objem nově poskytnutých hypoték

Úrokové sazby sice zůstávají stabilní, nicméně jsou na úrovních které klienty odrazují od zadlužení. Objem nových zajištěných úvěrů v lednu meziročně poklesl u stavebních spořitelen o 89 %, u ostatních bank „jen“ o 77 %. Stavební spořitelny však kromě hypoték poskytují také úvěry na bydlení bez zajištění zástavním právem k nemovitosti. Těch se propad dotkl podstatně méně, takže celkový úvěrový obchod stavebních spořitelen není postižen tak silně (pokles o 71 %).

Nezajištěné úvěry na bydlení

Kromě úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitosti (hypoték) poskytují stavební spořitelny také úvěry na bydlení bez zajištění. Objem těchto úvěrů klesá mnohem méně a jedna jeho část (úvěry ze stavebního spoření) dokonce raketově roste.

Celkový objem nezajištěných úvěrů v prosinci poklesl meziročně o 40 % což je ve srovnání se zajištěnými hypotékami velmi dobré číslo. Nutno však připomenout, že o nezajištěných úvěrech ČNB nezveřejňuje natolik detailní údaje jako o hypotékách, takže v tomto čísle jsou zahrnuty veškeré obchody, včetně refinancování, restrukturalizací a ostatních nových ujednání.

Většinu nových nezajištěných úvěrů stavebních spořitelen tvoří stále úvěry překlenovací. Jejich úrokové sazby jsou tržní a proto zájem o překlenovací úvěry klesá podobně jako je tomu u úvěrů zajištěných. Jinak je tomu u úvěrů ze stavebního spoření. Jejich sazby jsou pevně sjednány ve smlouvě o stavebním spoření, takže v lednu byla průměrná úroková sazba nezajištěných(!) úvěrů ze stavebního spoření 3,68 %. To se logicky projevuje zvýšeným zájmem o tento typ úvěrů. Objem úvěrů ze stavebního spoření roste dosud nevídaným způsobem.
Zatímco zájem o jiné typy úvěrů klesá vinou vysokých úrokových sazeb, úvěry ze stavebního spoření se naopak probouzejí k životu. Dobře je to patrné na následujícím grafu, kde vidíme meziroční změny jednotlivých typů úvěrů. Nejvíce klesl zájem o hypotéky ostatních bank a nezajištěné překlenovací úvěry. Tedy o úvěry, jejichž úroková sazba je dnes relativně vysoká. Zatímco objem těchto úvěrů se v lednu meziročně propadl o 77 % rep. 47 %, objem úvěrů ze stavebního spoření je dnes o 539 % vyšší než před rokem.
K tomu je však nutno dodat, že i přes extrémní růst tvoří úvěry ze stavebního spoření stále jen malou část portfolií stavebních spořitelen. Dá se však očekávat, že tento růst bude pokračovat i nadále a úvěry ze stavebního spoření se stanou jejich hlavním úvěrovým produktem.

Nevýkonných úvěrů (konečně) přibylo

Přirozeně si nikdo nepřeje, aby měli dlužníci problémy se splácením úvěrů. Slůvko „konečně“ použité v nadpisu je třeba chápat tak, že při vysoké inflaci, rostoucích cenách energií a vysokých úrokových sazbách určitá část dlužníků bude mít problémy se splácením svých úvěrů. Hodně dlouho jsme čekali, kdy to přijde, a je skutečně s podivem, že první známky růstu nevýkonných úvěrů vidíme až dnes.
Růst podílu nevýkonných úvěrů (tedy úvěrů které nejsou řádně spláceny) je zatím velmi malý, ale je pozorovatelný jak u spotřebních úvěrů tak i u úvěrů na bydlení. U bankovních hypoték (včetně stavebních spořitelen) vzrostl podíl nevýkonných úvěrů z prosincových 0,57 % na 0,58 % v lednu. U nezajištěných úvěrů stavebních spořitelen vidíme růst z 2,47 % na 2,49 %. Změny jsou to tak nepatrné, že v grafech nejsou na první pohled ani vidět. Ale shodný trend ve více tržních segmentech napovídá, že by nemuselo jít o náhodu.

Vklady na účtech stavebního spoření

Vklady na účtech stavebního spoření pokračují v poklesu. Snižování objemu depozit je způsobenou rostoucími úrokovými sazbami, které motivují spořící klienty k ukončení smlouvy. Řada z nich si sice obratem sjedná novou smlouvu o stavebním spoření, ale na tu začnou spořit opět od nuly. Klesající trend byl přerušen pouze v prosinci, což je měsíc kdy se připisují úroky z vkladů a současně řada střadatelů v tomto měsíci posílá na poslední chvíli své vklady, aby získali státní podporu. Lednové pokračování klesajícího trendu je tedy přirozené a očekávatelné.

Sílící diskuse o budoucnosti státní podpory přirozeně růstu depozit u stavebních spořitelen nenahrává. Prozatím se však zdá, že pokles objemu vkladů je způsoben primárně vysokými úrokovými sazbami, nikoli obavami ze zhoršení přístupu ke státní podpoře. Klienti, kterým ještě neuběhla šestiletá vázací lhůta prozatím vyčkávají. Snížení či zrušení státní podpory může mít mnoho podob. Pokud zákon změní pravidla pro státní podporu, bude pro budoucí stabilitu stavebních spořitelen rozhodující znění přechodných ustanovení. V nich se bude upřesňovat, jak se změna dotkne stávajících smluv.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK