Úvěry zdražují a objemy klesají – vracíme se k normálu?

analýza úvěry na bydlení
31. 8. 2021 | Úrokové sazby úvěrů na bydlení rostou a s nimi naopak klesá jejich objem. Jsme svědky začátku návratu k normálním hodnotám?
Úrokové sazby úvěrů na bydlení pokračují v růstu a objem nově poskytnutých úvěrů začíná klesat. Ukazují to výsledky červencových statistik, které dnes zveřejnila Česká národní banka.

Databanka úvěrů na bydlení

Sazby úvěrů nad dvěma procenty

Úrokové sazby úvěrů stavebních spořitelen se v červenci definitivně přehouply přes hranici dvou procent. Zlom přišel v červenci, kdy se po nějaké době stagnace sazby stavebních spořitelen odhodlaly následovat trend ostatních bank. Červnový skok směrem vzhůru byl razantní, bohužel však přišel současně se změnou vykazování dat. Proto nebylo zcela zřetelné, jaký podíl na změně mají sazebníky stavebních spořitelen a jaký vliv má změna metodiky. Podle čísel zveřejněných dnes byla červnová úroková sazba zpětně mírně korigována směrem dolů Průměrná úroková sazba zajištěných úvěrů stavebních spořitelen za měsíc červenec zveřejněná v červenci 2021 činila 2,01 %. Dnes (tj. 31. srpna 2021) ČNB červencovou hodnotu zpětně nepatrně korigovala a snížila ji na 2,00 %). , ale obrázek je již jasný a přehledný: úvěry stavebních spořitelen zdražují podobným tempem jako hypotéky ostatních bank. Rostou pouze s mírným zpožděním a díky tomuto fázovému posunutí jsou nižší. V červenci byla průměrná úroková sazba zajištěných úvěrů stavebních spořitelen 2,07 %, hypotéky ostatních bank byly o 18 bodů výše – 2,25 %.
analýza úvěry na bydlení

Zájem o úvěry stavebních spořitelen roste, zpomaluje se i odliv depozit

Základní ukazatele stavebních spořitelen jsou mírně pozitivní. Stavebním spořitelnám se daří prodávat úvěry a odliv depozit se postupně zpomaluje.

Zájem o úvěry klesá, stále je však vysoký

S rostoucí cenou úvěrů by měl podle všech pouček klesat objem jejich prodeje. A to se skutečně děje. Objemy nově poskytnutých úvěrů oproti červnu zřetelně poklesly. Stavební spořitelny poskytly v červenci o 10 % méně zajištěných úvěrů než v červnu (měřeno objemem úvěrů). Hypotéky ostatních bank klesy ještě více, o 21 %. To vidíme v následujících grafech. Zajímavé jsou především objemy nových úvěrů včetně navýšení, tedy bez refinancování, refixací a ostatních ujednání, vyvedené v grafech tmavší barvou.

Za normálních okolností bychom řekli, že jde o silný a dramatický pokles. Neočekávané chování trhu v posledních měsících mne však naučilo zdrženlivosti. V meziročním porovnání jsou červencové objemy úvěrů stále o 161 % vyšší, než před rokem. Objemy nově poskytovaných úvěrů jsou tedy stále na nebývale vysokých úrovních.

Lze očekávat, že takto extrémně vysoké objemy úvěrů nebudou dlouhodobě udržitelné. Korekce se zdá být nevyhnutelná a růst úrokových sazeb ji uspíší. Je možné, že jsme právě svědky změny trendu, kdy se objemy postupně vrátí na nižší, dlouhodobě udržitelné hodnoty. K tomu však bude nutné nejprve nasytit investory vyplašené rostoucí inflací a/nebo ještě více navýšit úrokové sazby. I když úrokové sazby rostou, jsou stále ještě velmi nízké.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK