Úvěry stavebních spořitelen jsou dnes nejlevnější v historii

stavební spoření
30. 11. 2020 | V říjny klesly úrokové sazby úvěrů stavebních spořitelen pod dvě procenta.
Podle posledních údajů České národní banky úrokové sazby úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitosti v průběhu říjny klesly. Sazby úvěrů stavebních spořitelen klesly dokonce pod dvě procenta, což je historicky nejnižší zaznamenaná hodnota.

Úrokové sazby úvěrů na bydlení

Hypotéky letos zlevnily

Úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti, které jsou použité k financování bydlení, obvykle patří mezi ty nejlevnější. Letos jejich cena klesá jak u stavebních spořitelen, tak i u ostatních bank. U stavebních spořitelen byla průměrná úroková sazba letos nejvyšší v únoru (2,289 %), odkud se dostala na hodnotu 1,936 % v říjnu. To je pro stavební spořitelny historické minimum. Ani poslední pokles před třemi roky nebyl tak hluboký. V květnu 2017 se sazby stavebních spořitelen zastavily těsně nad dvěma procenty na hodnotě 2,033 %.

Zlevňují i zajištěné úvěry ostatních bank (klasické hypotéky), ty v říjnu skončily na sazbě 2,039 %. Ještě níže byly v prosinci 2016, kdy dosáhly minima 1,780 %.

Poměrně dlouhou dobu (od konce roku 2017) se úrokové sazby zajištěných úvěrů stavebních spořitelen drží pod úrovní sazeb ostatních bank. Rozdíl je sice zřetelný, ale vzhledem k různým nepřesnostem jej nelze posuzovat jednoznačně.

Klesající úrokové sazby odrážejí klesající cenu peněz. Dá se očekávat, že nejistá ekonomická situace způsobí zvýšení úvěrového rizika, které se však prozatím neprojevilo ani na sazbách ani na zájmu o úvěry.

Převažují překlenovací úvěry

Vzhledem k nedostatku přesnějších údajů jsou zde porovnány nominální úrokové sazby poskytnutých úvěrů. Další nepřesnost do vzájemného porovnání vnáší skutečnost, že většinu úvěrů stavebních spořitelen tvoří úvěry překlenovací. Překlenovací úvěr je ze zákona neoddělitelně svázán s úvěrem ze stavebního spoření a cena úvěru je proto ovlivňována celou řadou dalších parametrů. V současné době však platí, že úrokovou sazbu překlenovacího úvěru je možno (byť s výhradami) použít jako ukazatel ceny úvěru.

Přesnější porovnání by bylo možno provést pomocí RPSN. I zde by však docházelo ke zkreslení především při úpravě úrokové sazby při současném sjednání dalších produktů (typicky se jedná o slevu při současném sjednání pojištění či běžného účtu). V takovém případě je totiž do RPSN zahrnuta nejen cena úvěru, ale i dalšího produktu. Kromě toho údaje o RPSN nejsou v potřebném detailu dostupné.

Údaje České národní banky

ČNB zveřejňuje údaje o hypotečních úvěrech a drží se definice hypotečního úvěru, která je v zákoně o dluhopisech. Hypoteční úvěr je úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti, která je na území EU.
Uvedené údaje byly publikovány ČNB a popisují nově poskytnuté úvěry na bydlení obyvatelstvu. Jsou to dnes jediné dostupné statistické údaje o úrokových sazbách, které rozlišují mezi stavebními spořitelnami a ostatními bankami. Použité údaje jsou úrokové sazby nových úvěrů, což jsou úvěry, které vstoupily do ekonomiky poprvé. Vyjmuty jsou ujednání o refinancování, refixaci (změně úrokové sazby) či restrukturalizaci. K dispozici jsou měsíční údaje od ledna 2014. Na stavebkách.cz najdete údaje ČNB o úvěrech na bydlení v přehledných grafech a tabulkách ke stažení.

Úrokové sazby úvěrů na bydlení

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře