Úvěry na bydlení se v září začínají stabilizovat

analýza úvěry na bydlení
31. 10. 2022 | Podle dat ČNB se situace v oblasti úvěrů na bydlení začíná pomalu ale jistě uklidňovat. Úrokové sazby přestávají růst a s tím se brzy stabilizují i další ukazatele. Pokračuje však exodus depozit ze stavebních spořitelen a čeká nás nástup delikvence dlužníků.
Česká národní banka dnes ráno zveřejnila bankovní statistiku z měsíce září. Vidíme na ní zpomalování růstu úrokových sazeb hypoték (zejména jiných bank než stavebních spořitelen), ale na druhé straně pokračující pokles nově poskytnutých úvěrů. I přes rostoucí náklady domácností je morálka dlužníků velmi dobrá, i když v segmentu spotřebních úvěrů vidíme první náznak růstu. U stavebních spořitelen pokračuje odliv depozit a objem nových úvěrů ze stavebního spoření začíná stagnovat.

Úrokové sazby hypoték zpomalují

Úrokové sazby hypoték v září sice pokračovaly v růstu, ale podstatně pomalejším tempem než dříve. Průměrná sazba zajištěného úvěru u stavební spořitelny skončila v září na hodnotě 5,87 %. U ostatních bank rostly sazby sice pomaleji, ale přesto zůstávají vyšší, než u stavebních spořitelen – 5,92 %. Rozdíl v úrokových sazbách se tedy zmenšil na pouhých 5 bazických bodů.
Zpomalení rychlosti růstu je odrazem zpomalení růstu ceníkových sazeb. V poslední době skutečně vidíme, že banky přestávají navyšovat úrokové sazby a v některých případech jsme zaznamenali dokonce pokles. Dobře je to vidět na rozdílu průměrných úrokových sazeb mezi jednotlivými měsíci. U stavebních spořitelen byl růst sazeb nejnižší v letošním roce. A u ostatních bank byl s hodnotou 4 bazických bodů nejmenší od loňského dubna.

Zájem o nové úvěry stále klesá

Zpomalení růstu úrokových sazeb je pro všechny zájemce o úvěr, dobrá, nikoli však dostatečně dobrá zpráva. Úrokové sazby jsou na úrovních, které jsou z dnešního pohledu pokládány za vysoké. To se projevuje i na klesajících objemech nových úvěrů na bydlení. V segmentu zajištěných úvěrů poklesly objemy nových úvěrů u stavebních spořitelen meziročně o 87 %, u ostatních bank o 80 %. I když vezmeme do úvahy mimořádné výsledky loňského roku, musíme pokles objemu poskytnutých úvěrů hodnotit jako skutečně hluboký.

Úvěry jsou však zatím spláceny vzorně

Za současné situace lze očekávat problémy se splácením úvěrů. Nahrává tomu vysoká míra inflace, především pak rostoucí ceny energií. Také rostoucí úrokové sazby způsobí, že u úvěrů, které byly poskytnuty s nízkými úrokovými sazbami, vzroste výše měsíční splátky. Připomeňme, že podle doporučení ČNB by měli poskytovatelé úvěrů testovat, zda bude dlužník schopen platit své závazky i při zvýšení úrokových sazeb o dva procentní body. Klienti, kterým v letošním roce končí fixace úrokové sazby však mohou zažít růst sazeb až o čtyři procentní body. Dosud je však morálka dlužníků velmi dobrá. A to i když vezmeme do úvahy skutečnost, že informace o objemu problematických úvěrů vznikají již ze svého principu s časovým zpožděním.
Jak objem, tak i relativní podíl nevýkonných úvěrů na bydlení i v září dokonce mírně klesl. To je velmi potěšující. Jedinou předzvěstí možných budoucích problémů je vývoj v oblasti spotřebních úvěrů. I zde podíl problematických úvěrů dlouhodobě klesal, ale v srpnu i v září zde vidíme po dlouhé době růst objemu nevýkonných úvěrů. Růst je to sice velmi malý, nicméně s ohledem na dnešní situaci to může být začátek negativního trendu.

Stavebním spořitelnám odtékají depozita

Důležitým ukazatelem je objem vkladů na účtech stavebního spoření. Objem depozit byl v posledních letech velmi stabilní a vykazoval mírný růst. K obratu došlo v letošním roce. Specifikem českého trhu je prodej stavebního spoření jako spořicího produktu. Logickým důsledkem je ochladnutí zájmu v situaci, kdy konkurenční produkty nabízejí vyšší zhodnocení. Toho jsme dnes svědky. S růstem úrokových sazeb na trhu klienti ukončují své smlouvy u kterých uplynula šestiletá vázací lhůta a své peníze převádějí do jiných depozitních produktů. Od začátku letošního roku se tak objem vkladů snížil o 27 miliard korun, což je téměř 8 %.
V horním grafu vidíme detailní vývoj v letošním roce ve srovnání s předchozími dvěma lety. Globálnější obrázek je na grafu níže. Objem vkladů je dnes nejnižší od dubna 2006. Stavebním spořitelnám se sice daří udržovat zájem o stavební spoření na přijatelné úrovni, ale pouze za cenu zvýšení úrokových sazeb. Odcházející vklady tedy budou postupně nahrazeny novými, s vyššími úrokovými sazbami.

Úvěry ze stavebního spoření stagnují

S růstem úrokových sazeb se stavebním spořitelnám otevřela příležitost k prodeji jejich hlavního úvěrového produktu – úvěru ze stavebního spoření. Tyto úvěry jsou poskytovány s úrokovou sazbou sjednanou při uzavření smlouvy o stavebním spoření. ČNB publikuje pouze údaje o nezajištěných úvěrech ze stavebního spoření. Z nich vidíme, že zatímco překlenovací úvěry jsou prodávány se sazbou 6,91 %, úvěry ze stavebního spoření mají průměrnou sazbu 3,69 %
Více než tříprocentní rozdíl v úrokových sazbách přirozeně zvyšuje zájem klientů o tyto levné úvěry. Po počátečním skokovém růstu však dnes sledujeme jen stagnaci. Měsíčně je dnes poskytnuto něco přes 100 mil. Kč nezajištěných úvěrů ze stavebního spoření což je trojnásobek hodnot v předchozích letech. Na druhé straně se jedná o pouhých 8 % z celkového objemu nezajištěných úvěrů. U zajištěných úvěrů nejsou údaje o úvěrech ze stavebního spoření zveřejňovány.
Na první pohled může být překvapivé, že převažuje zájem o podstatně dražší překlenovací úvěry. Existuje však řada důvodů pro tento stav. Mezi ty hlavní je třeba počítat dostupnost úvěrů ze stavebního spoření a s tím související způsob prodeje. Pro získání úvěru ze stavebního spoření je potřeba nejprve několik let spořit. Dnes tedy mohou získat levný úvěr jen ti, kdo uzavřeli smlouvu před dvěma lety, nebo ještě dříve. Smlouva o stavebním spoření však musí mít také vhodně nastavené parametry, což v řadě případů není. Stavební spoření je prodáváno jako spořicí produkt a tomu odpovídají také cílové částky a další parametry.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK