Úvěr ze stavebního spoření nebo překlenovací úvěr? Nebo obojí?

praktické rady překlenovací úvěr úvěr
13. 4. 2021 | Víte, že překlenovací úvěr může být současně hypotékou? Někdy je dobré zopakovat si definice základních pojmů, abychom si lépe rozuměli.
Profesionální slepota může postihnout každého. Naštěstí občas přednáším studentům a čtu také méně odborné texty. Díky tomu si uvědomím, že některé věci nejsou zdaleka tak samozřejmé a jasné, jak jsem si myslel. To se týká také označení jednotlivých druhů a typů úvěrů, které stavební spořitelny poskytují. Alespoň stručné osvěžení některých základních pojmů nikdy nezaškodí.

Úvěry poskytované stavebními spořitelnami

Stavební spořitelny nabízejí svým klientům, fyzickým osobám, dva typy úvěrů. Jednak úvěry ze stavebního spoření, jednak překlenovací úvěry. To jsou dva základní typy úvěrů. Podívejme se, co se za těmito pojmy skrývá.

Úvěry ze stavebního spoření

Před poskytnutím úvěru ze stavebního spoření je nutno nejprve určitou dobu spořit. Úvěr ze stavebního spoření získáme až po uplynutí čekací doby a každá stavební spořitelna má čekací dobu stanovenou jinak. Obecně je čekací doba určená prostřednictvím tří podmínek:
  1. Je nutno spořit alespoň dva roky (to vyplývá ze zákona o stavebním spoření, takže tuto podmínku mají všechny stavební spořitelny stejnou).
  2. Musíme naspořit předem stanovenou částku (například 40 % z cílové částky).
  3. Musíme dosáhnout předepsaného hodnotícího čísla (stavební spořitelny mají různé pojmenování i různý výpočet hodnotícího čísla, některé stavební spořitelny dnes tuto podmínku nevyžadují).
Pokud máme zájem o úvěr ze stavebního spoření, vypadá průběh stavebního spoření následovně. Nejprve spoříme (modrá část). Po uplynutí čekací doby nám stavební spořitelna nabídne úvěr, který poté splácíme (červená část).

Překlenovací úvěry

ČSOB stavební spořitelna (dříve ČMSS) používá namísto překlenovacího úvěru pojem meziúvěr. Význam je však stejný.
Z toho co bylo řečeno výše o úvěrech ze stavebního spoření je zřejmá jedna nevýhoda: úvěr ze stavebního spoření nelze získat okamžitě, musíme si jej naplánovat s předstihem několika let. Pro takové případy nabízejí stavební spořitelny překlenovací úvěry. Překlenovací se jim říká proto, že slouží k překlenutí doby do získání úvěru ze stavebního spoření. Z toho vyplývá jedna důležitá věc: překlenovací úvěr nemůže existovat samostatně, bez smlouvy o stavebním spoření. Překlenovací úvěr běží současně se smlouvou o stavebním spoření a po uplynutí čekací doby je splacen naspořenou částkou na účtu stavebního spoření a úvěrem ze stavebního spoření.

Příklad vidíme na obrázku. Překlenovací úvěr (zelená část) získáme současně s uzavřením smlouvy o stavebním spoření. Máme tedy okamžitě k dispozici peníze na financování bydlení. Překlenovací úvěr obvykle není umořován, u většiny stavebních spořitelen platíme pouze úroky z překlenovacího úvěru. Současně také spoříme na účtu stavebního spoření (modrá část), abychom splnili podmínky pro získání úvěru ze stavebního spoření. Tato fáze končí uplynutím čekací doby. Jakmile získáme nárok na úvěr ze stavebního spoření, je překlenovací úvěr automaticky splacen. Část překlenovacího úvěru je splacena našimi vklady na účtu stavebního spoření, zbývající díl je zaplacen úvěrem ze stavebního spoření. Od tohoto okamžiku splácíme už pouze úvěr ze stavebního spoření.

Chybí nám slovíčka

Překlenovací úvěr je obecné sousloví, používané nejen v oblasti stavebního spoření. Označuje úvěr, který je dočasný, použitý k překlenutí určitého období. Teprve v posledních letech se vžilo spojení tohoto pojmu se stavebním spořením, takže dnes si většina z nás pod pojmem „překlenovací úvěr“ představí překlenovací úvěr stavební spořitelny.

Pokud máme být zcela přesní, tak překlenovací úvěr je pouze úvěr poskytnutý do uplynutí čekací doby na úvěr ze stavebního spoření (na obrázku vyznačený zeleně). Překlenovací úvěr je však natolik propojen s účtem stavebního spoření, že se pod pojmem překlenovací úvěr často rozumí jak překlenovací úvěr, tak i s ním související účet stavebního spoření. Je obvyklé, že pokud žádáme o překlenovací úvěr, podepisujeme pouze jednu smlouvu o úvěru, nicméně v této smlouvě najdeme ujednání jak o překlenovacím úvěru, tak i o úvěru ze stavebního spoření, takže fakticky se jedná o dva úvěry, které na sebe navazují.

Bohužel nemáme vhodný způsob, jak rozlišit, zda mluvíme o překlenovacím úvěru, nebo o překlenovacím úvěru a s ním souvisejícím účtu stavebního spoření. Jediný možný způsob je poměrně složitě popsat, o čem je přesně řeč.

Zajištěné úvěry čili hypotéky, a ostatní

Další, zcela pohled na úvěry vyplývá ze způsobu jejich zajištění. Je obvyklé, že menší částky půjčují banky bez zajištění, případně požadují zajištění ručitelem. U vyšších objemů je požadováno zajištění úvěru zástavním právem k nemovitosti, neboli hypotékou.

Zde, na stavebkách.cz se snažím používat označení nezajištěné a zajištěné úvěry. Zde se sluší připomenout, že zajištěné úvěry, tedy úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti jsou hypotéky. Pojem hypotéka (hypoteční úvěr) je definován zákonem o dluhopisech jako „úvěr, zajištěný (i částečně) zástavním právem k nemovitosti“. A takové úvěry stavební spořitelny běžně poskytují.

Problém je v tom, že v obecné mluvě se pod pojmem hypotéka obvykle rozumí úvěr zajištěný zástavním právem, poskytnutý jinou bankou, než stavební spořitelnou. Řada lidí si hypotéku se stavební spořitelnou nedokáže spojit. Proto aby se to nepletlo, používám raději sousloví zajištěný úvěr poskytnutý stavební spořitelnou. Fakticky je to však totéž, jako hypotéka poskytnutá stavební spořitelnou.

praktické rady spoření

Modrá pyramida zvyšuje úrokový bonus – ale jen na jeden rok

Modrá pyramida spustila vylepšenu marketingovou akci Spoření Plus. Pro prvních dvanáct měsíců spoření nabízí ke standardnímu úroku 0,5 % navíc úrokový bonus 4,0 %.

Dvojí pohled na úvěry stavebních spořitelen

Je mnoho hledisek, podle kterých můžeme úvěry rozdělovat. Největší nejasnosti však panují ve dvou výše zmíněných pohledech. Úvěry stavebních spořitelen můžeme dělit podle typu nebo podle způsobu zajištění. A je dobré vědět, že i stavební spořitelny poskytují hypotéky.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK