Úvěr od Buřinky je nyní levnější, jednodušší a štědřejší

analýza překlenovací úvěr SSČS
18. 1. 2020 | Buřinka provedla několik změn v podmínkách pro Úvěr od Buřinky. Zvyšuje se doba splatnosti i dosažitelný objem a v mnoha situacích bude i nižší úroková sazba.
Dnes zveřejnila Stavební spořitelna České spořitelny nové Sdělení, obsahující úrokové sazby a další podmínky nabízených produktů. Veškeré změny se týkají nezajištěných úvěrů. Prodlužuje se maximální doba splatnosti na 20 let, zvyšuje se maximální objem (standardně 1 mil. Kč, ale například pro družstevní bydlení až 3,5 mil. Kč) a zjednodušuje se i struktura úrokových sazeb. U Úvěru od Buřinky se ruší šestiletá fixace i závislost úrokové sazby na výši úvěru.

Změn je mnoho a klienty potěší

Nejprve vysvětlím nezvykle expresivní nadpis tohoto článku. Buřinka zasáhla do Úvěru od Buřinky skutečně citelně. Změny nejsou na první pohled zásadní, jde spíše o doladění parametrů. Ale změn je skutečně hodně a nutno říci, že všechny jdou ve směru vyšší atraktivity a výhodnosti produktu pro klienta.
OZVĚTE SE MI
Dám vám na sebe kontakt, abyste se mi mohli co nejdříve ozvat telefonicky nebo e-mailem
NAJDU SI PORADCE
Najdu si nejbližšího finančního poradce sám na interaktivní mapě

Jednodušší a nižší úrokové sazby

Začněme úrokovými sazbami, které většinu klientů zajímají nejvíce. Sazebník se silně zjednodušil, takže nyní úroková sazba nezávisí na objemu úvěru, jako dříve. Byla zrušena šestiletá fixace, zůstala pouze fixace tříletá a možnost pevné sazby po celou dobu splatnosti. Pro Úvěr od Buřinky s pevnou sazbou byla navíc snížena úroková sazba na 5,05 %.

Úrokové sazby Úvěru od Buřinky
Fixace 3 roky Pevná sazba
Úroková sazba překlenovacího úvěru 4,85 % 5,05 %
Úroková sazba z vkladů stavebního spoření 5,45 % 2,05 %
Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření 8,45  % (před slevou) 5,05 %

Protože Úvěr od Buřinky je překlenovací úvěr se zvýšenými úrokovými sazbami, upravila SSČS i sazby na souvisejícím účtu stavebního spoření pro pevnou sazbu. Pro tříletou fixaci zůstávají sazby beze změny, takže i nadále je zde na první pohled paradoxní situace, kdy stavební spořitelna úročí vklady vyšší sazbou (5,45 %) než úvěr (4,85 %).

Splatnost až 20 let

Do včerejška měly nezajištěné úvěry SSČS maximální dobu splatnosti 18 let, ode dneška je to 20 let. Tím se alespoň o něco sníží výše splátky a je tak naděje, že více zájemců vyhoví zpřísněným podmínkám ČNB. Prodloužení doby splatnosti se týká jak Úvěru od Buřinky, tak i klasického překlenovacího úvěru TREND, který v nabídce zůstává i nadále.

Milion bez zajištění standardně, individuálně až 2,5 milionu

Radost mnohým zájemcům o úvěr udělá i zvýšení horní hranice objemu, a to jak pro Úvěr od Buřinky, tak i pro TREND. Dřívější „standardní maximum“ bylo 800 tis. Kč, ode dneška je možno poskytnout úvěr bez zajištění zástavním právem až do jednoho milionu. Přitom nejsou vyloučeny výjimky, individuálně lze poskytnout až 2,5 mil. Kč. Při financování družstevního bydlení je limit zvýšen až na 3,5 mil. Kč.

Zvýhodněné družstevní bydlení a refinancování

Nakonec ještě třeba zmínit dva zvýhodněné tarify pro vybrané segmenty. Jde o Úvěr od Buřinky družstevníÚvěr od Buřinky Easy Refi.

Úvěr od Buřinky družstevní je pouze pro financování družstevního bydlení. Účelem úvěru tedy může být pouze splacení členského vkladu v bytovém družstvu nebo v právnické osobě, nebo úhrada za převod družstevního podílu v bytovém družstvu nebo v právnické osobě. Pro tyto klienty je zvýšen limit objemu úvěru na 3,5 mil. Kč (připomínám, že stále jde o úvěr bez zajištění zástavním právem k nemovitosti). Proti riziku se Buřinka chrání tím, že

  • Pro úvěry vyšší než 1 mil. Kč musí mít dlužník alespoň 10 % vlastních zdrojů, a
  • pro úvěry vyšší než 2,5 mil. Kč musí být alespoň dva dlužníci.

Úvěr od Buřinky Easy Refi je druhým zvýhodněným produktem, tentokráte určeným pro refinancování úvěrů, použitých na bytové potřeby. Výše úvěru je zde stejná jako u standardního Úvěru od Buřinky (tedy 1 mil. Kč, individuálně až 2,5 mil. Kč), zvýhodnění spočívá ve výhodnější úrokové sazbě.

Úrokové sazby Úvěru od Buřinky družstevníÚvěru od Buřinky Easy Refi jsou stejné. Pevná úroková sazba je stejná jako pro standardní Úvěr od Buřinky. Zvýhodněná je však tříletá fixace. Ta je z 4,85 % snížena na 4,35 %.

Úrokové sazby Úvěru od Buřinky – družstevní a Easy Refi
Fixace 3 roky Pevná sazba
Úroková sazba překlenovacího úvěru 4,35 % 5,05 %
Úroková sazba z vkladů stavebního spoření 5,45 % 2,05 %
Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření 8,45  % (před slevou) 5,05 %

OZVĚTE SE MI
Dám vám na sebe kontakt, abyste se mi mohli co nejdříve ozvat telefonicky nebo e-mailem
NAJDU SI PORADCE
Najdu si nejbližšího finančního poradce sám na interaktivní mapě

Shrnutí

Buřinka na svém Úvěru od Buřinky pozměnila několik parametrů současně a všechny ve prospěch klienta. To se projevilo i na pořadí tohoto produktu ve srovnání nejvýhodnějších úvěrů. Varianta pro družstevní bydlení a refinancování se stává nejvýhodnější a nechává za sebou donedávna nejlepší nabídku Wüstenrotu.

I v segmentu standardních překlenovacích úvěrů si vede Úvěr od Buřinky velmi dobře a v žebříčku se pohybuje na čelních místech. Provedené úpravy mu prospěly a mají potenciál zvýšit zájem klientů.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK