Analýza nových tarifů Wüstenrotu


13.10.2014 | Stavební spořitelna Wüstenrot mění od 13. 10. svou produktovou nabídku. Nově bude nabízen tarif s rekordně nízkým úročením vkladů 0,1 %. Kompenzací za takto nízké úroky ve fázi spoření však bude nízká úroková sazba úvěru ze stavebního spoření, která je sjednána jako pevná, ve výši 2,99 %.

Zůstává jen Optimální finanční tarif

Wüstenrot má ve svých Všeobecných obchodních podmínkách dvě tarifní varianty – Optimální finanční (OF) a Optimální speciální (OS). Od 13. 10. bude nabízena pouze tarifní varianta Optimální finanční, přičemž klient si bude moci zvolit jednu ze dvou kombinací úrokových sazeb:

Tarif Úročení vkladů    Úročení úvěru   
OF úvěrový 0,10 % 2,99 %
OF spořicí 1,00 % 3,99 %

Jakou úrokovou sazbu zvolit?

Klient se při uzavření smlouvy musí rozhodnout pro spořicí nebo úvěrovou kombinaci úrokových sazeb. Zároveň Wüstenrot deklaruje, že mezi přechod mezi těmito kombinacemi nebude možný. Pokud je klient rozhodnut spořit, je vcelku jednoznačnou volbou spořicí kombinace s 1% úročením vkladů. Při vhodném nastavení tak lze dosáhnout čistého úrokového výnosu až 3,165 %, což odpovídá 3,724 % před zdaněním.

Cílová částka 140 000 Kč
Měsíční úložka 1 700 Kč
Délka spoření 6 let
Vklady celkem 122 400 Kč
Úroky 3 224 Kč
Poplatky -3 230 Kč
Státní podpora 12 239 Kč
Celkem naspořeno     134 633 Kč

V porovnání s ostatními stavebními spořitelnami není zhodnocení vkladů nejvyšší, konkurence nabízí tarify úročené 1,5 %, včetně dalších úrokových zvýhodnění. I tak ale OF spořicí dává lepší zhodnocení než dnešní spořicí účty (ovšem při podstatně nižší likviditě). Další číselné údaje jsou k dispozici v části porovnání tarifů pro spoření.

Pro úvěry je úvěrová varianta

Pro klienty, kteří počítají s čerpáním úvěru, je určen tarif OF úvěrový, který nabízí sice nižší úročení vkladů, ale zato garantuje úvěr ze stavebního spoření se sazbou 2,99 %. Vzhledem k tomu, že poslední (srpnová) hodnota Hypoindexu činí 2,65 %, může se tato sazba jevit jako málo atraktivní. Nezapomínejme však na dvě věci:

Za prvé se jedná o úvěr ze stavebního spoření, u kterého není nutné zajištění zástavním právem k nemovitosti, to je vyžadováno až pro vysoké úvěry nad 800 tis. Kč. Alternativní nabídku pro úvěr bez zajištění nemovitostí s takto nízkou úrokovou sazbou budeme hledat velmi obtížně.

Za druhé se jedná o úrokovou sazbu, kterou klient získá na úvěr poskytnutý v budoucnu. Pokud dojde k růstu úrokových sazeb, mohou se sazby hypotéčních úvěrů dostat vysoko nad 2,99 %.

Úvěrovat lze i spořicí variantou

Poněkud překvapivá může být informace, že spořicí varianta není při úvěrování zcela mimo hru. Úvěr je sice dražší, ale na druhé straně klient ve fázi spoření více naspoří. Toto však platí pouze pro úvěry ze stavebního spoření! U překlenovacích úvěrů je situace jiná, protože v případě, že je překlenovací úvěr poskytnut s tarifní variantou OF spořicí, je úroková sazba překlenovacího úvěru o 1 %p. a. vyšší než ve variantě OF úvěrové. To je vlastnost nových překlenovacích úvěrů Pro Bydlení.

Nicméně pokud klient výhledově plánuje čerpání úvěru ze stavebního spoření (nikoli překlenovacího úvěru!) a není si zcela jist, zda úvěr skutečně čerpat, neudělá chybu, když zvolí OF spořicí. Zajistí si tak výhodnější úročení vkladů a v případě čerpání úvěru nebude rozdíl v ceně úvěru proti úvěrové variantě příliš velký.

Jaká je konkurence?

Nejbližšími konkurenty tarifu OF  úvěrový je Garant 15 Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS) U 143 Raiffeisen stavební spořitelny (RSTS). Základní parametry těchto tarifů jsou uvedeny v následující tabulce.

Tarif WÜST
OF úvěrový
ČMSS
Garant 15
RSTS
U 143
Úroková sazba vkladů ( % p. a.) 0,10 % 1,00 % 0,50 %
Úroková sazba úvěru (p. a.) 2,99 % 2,95 % 2,99 %
Výše splátky úvěru ( % CČ) 0,50 % 0,80 % 0,55 %
Minimální procento naspoření ( % CČ) 40 % 45 % 35 %
Maximální výše úvěru ( % CČ) 60 % 55 % 65 %
Čekací doba na přidělení (měsíců) 50 48 50
Čekací doba na přidělení je počítána při cílové částce 300 tis. Kč a jednorázovém vkladu ve výši minimální částky potřebné pro přidělení daného tarifu. Započítány jsou také veškeré poplatky.

Výhodou tarifu OF úvěrový je nízká splátka úvěru (0,5 % cílové částky). Tato hodnota je ze všech tří porovnávaných tarifů nejnižší. Prohrává však v úrokovém rozpětí (rozdíl mezi úrokovou sazbou vkladů a úvěru). V podmínkách pro přidělení úvěru (výše naspořené částky potřebná pro přidělení) je někde uprostřed.

Shrnutí

Nová nabídka Wüstenrotu nabízí volbu úročení vkladů 0,1 % nebo 1 %. Úročení vkladů 0,1 % je dnes mezi stavebními spořitelnami nejnižší. Úvěry jsou úročeny sazbami 2,99 % nebo 3,99 %, v závislosti na zvoleném úročení vkladů.

Jako spořicí tarif je OF spořicí ve srovnání s konkurencí ostatních stavebních spořitelen spíše lehce podprůměrný. Při vhodném nastavení parametrů však lze dosáhnout čisté úrokové sazby 3,165 %, což je podstatně více, než je současná nabídka spořicích účtů.

Pro čerpání úvěru je určen tarif OF úvěrový, ale pokud si klient není jistý, zda bude úvěr v budoucnu čerpat, může využít tarif OF spořicí i pro úvěrování. Rozdíl v celkových nákladech na financování není příliš vysoký a je tak zachována jistota jednoprocentního zhodnocení vkladů. Toto však platí pouze pro úvěry ze stavebního spoření. U překlenovacích úvěrů je jednoznačně výhodnější varianta OF úvěrová.

Čekací doba na přidělení je ve srovnání s tarify ostatních stavebních spořitelen průměrná (50 měsíců při cílové částce 300 tis. Kč a jednorázové úložce 40 % cílové částky). Delší čekání na úvěr je však vyváženo jeho pomalejším splácením (splátka úvěru činí 0,5 % cílové částky).

Podrobnosti najdete v aktuálním přehledu tarifů

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře