Stavební spoření dětí


3.2.2015 |
ID-100171436.jpg
Foto: stockimages na FreeDigitalPhotos.net
Ukončení smlouvy o stavebním spoření dítěte je problém. Pro řadu rodičů znamená absolvovat soudní řízení, které považují za zbytečné. Jaká je dnešní situace a co se s tím dá dělat?

Proč nemohou rodiče spravovat peníze svých dětí?

S tímto problémem se setkala řada rodičů. Uzavřeli svému dítěti smlouvu o stavebním spoření a když chtěli smlouvu ukončit, stavební spořitelna odmítla smlouvu ukončit a požaduje rozhodnutí soudu. Případů jsou tisíce, soudy jsou zavaleny a rodiče jsou bezradní.

Proč je tomu tak? Pokud je smlouva o stavebním spoření uzavřená takzvaně „na dítě“, je dítě majitelem všech úspor, které na účtu jsou. Nezletilé dítě však s penězi nakládat nemůže. Kdo tedy? Mohou to udělat rodiče (zákonní zástupci), ale takovou operaci s penězi dítěte musí schválit soud. Viz Nový občanský zákoník, § 898:

(1) K právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte nebo jednotlivé součásti tohoto jmění, potřebují rodiče souhlas soudu, ledaže se jedná o běžné záležitosti, nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty.

(2) Souhlasu soudu je třeba zejména k právnímu jednání, kterým dítě
a) nabývá nemovitou věc nebo její část a kterým s ní nakládá,
b) zatěžuje majetek jako celek nebo jeho nikoli nepodstatnou část,
c) nabývá dar, dědictví nebo odkaz nikoli zanedbatelné majetkové hodnoty, nebo takový dar, dědictví nebo odkaz odmítá, nebo takový dar nebo dar představující nikoli nepodstatnou část jeho majetku poskytuje, nebo
d) uzavírá smlouvu zavazující k opětovnému dlouhodobému plnění, smlouvu úvěrovou nebo obdobnou, nebo smlouvu týkající se bydlení, zejména nájmu.

(3) K právnímu jednání rodiče, k němuž schází potřebný souhlas soudu, se nepřihlíží.

Cílem zákona je obrana práv dítěte. V praxi však vzniká paradoxní situace, kdy dítě je naopak poškozováno tím, že rodiče nemohou s penězi dítěte nakládat bez souhlasu soudu. Příčinu tohoto paradoxu lze odhalit pokud se zamyslíme nad tím, před kým má být vlastně dítě chráněno. Kdo dítě ohrožuje? V tomto případě zákon chrání dítě před vlastními rodiči.

Nepochybně existují případy, kdy dítě ochranu před vlastními rodiči potřebuje. Jde však o případy patologické a jejich počet netvoří většinu. Nejvíce problémů vzniká v rozvedených manželstvích. Proto v minulosti postupovaly stavební spořitelny obvykle tak, že dovolily rodičům s penězi dítěte nakládat pouze tehdy, když existovala shoda obou manželů.

Jak je nutno postupovat

Dnes mají rodiče v zásadě dvě možnosti. Buď počkat až dítě dospěje a bude moci smlouvu ukončit samo, nebo podstoupit soudní řízení. Jiná možnost dnes není. Pro ty, kdo musí podstoupit soudní řízení je zde připraven podrobný návod jak vypovědět smlouvu dítěte. V zásadě je postup takový, že rodiče podají stavební spořitelně výpověď smlouvy dítěte, a soud tento krok schválí. Rodiče, kteří tento proces absolvovali nebo se na to chystají, si rovněž vyměňují zkušenosti na diskusním fóru.

Co na to stavební spořitelny?

Stavební spořitelny jsou situací postiženy stejně jako rodiče a jejich děti. Znamená to pro ně nejen více administrativy, ale především ztrátu obchodní. Smlouvy s nezletilými dětmi byly dříve velmi rozšířené. Dnes si však každý rozmyslí uzavírat svým potomkům smlouvu o stavebním spoření.

Řada klientů rovněž nerozlišuje kde problém vznikl a viní toho, kdo je první na ráně, tedy stavební spořitelnu. Stavební spořitelny však logicky nechtějí komplikovat život ani svým klientům, ani sobě. Předseda Asociace českých stavebních spořitelen, Vladimír Staňura také oznámil, že stavební spořitelny budou usilovat o změnu legislativy.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK