Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s. Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.

EFEKT

OZVĚTE SE MI
Dám vám na sebe kontakt, abyste se mi mohli co nejdříve ozvat telefonicky nebo e-mailem
NAJDU SI PORADCE
Najdu si nejbližšího finančního poradce sám na interaktivní mapě
První vklad           Cílová částka   

Měsíční úložka

Vklady celkem 
Součet všech měsíčních úložek.
Úroky 
Celkové úroky, které jsou připsány na účet klienta (po zdanění srážkovou daní).
Bonusy 
Součet všech bonusů připsaných na účet klienta.
Poplatky 
Součet všech poplatků, kterými je zatížen účet klienta.
Státní podpora 
Celková výše státní podpory, kterou klient získá. V této částce je zahrnuta i státní podpora za poslední rok spoření, která bude Ministerstvem financí vyplacena až v následujícím roce po ukončení spoření.
Celkem naspořeno 
Celkem naspořená částka.
Čistá úroková sazba 
Výše čisté úrokové sazby – tedy čisté zhodnocení vkladů klienta, ve kterém je zahrnuta státní podpora, poplatky i srážková daň. 

Podrobněji o čisté úrokové sazbě
Srovnatelná sazba spořicího účtu 
Čistá úroková sazba uvedená v předchozím řádku udává čisté zhodnocení vkladů klienta po zdanění. Banky nabízející spořicí účty uvádějí úrokové sazby před zdaněním, takže čistý výnos je nižší o 15% srážkovou daň. Údaj na tomto řádku říká, jak vysoký by musel být úrok spořicího účtu, aby čistý výnos z tohoto spořicího účtu byl stejný, jako čistý výnos ze stavebního spoření. 

Podrobněji o čisté úrokové sazbě

Státní podpora zahrnuje i částku , která bude klientovi poukázána dodatečně. Jde o státní podporu za poslední rok spoření, a bude vyplacena Ministerstvem financí až v následujícím roce po ukončení spoření.

Spořicí tarif se zvýhodněným úročením a slevou na poplatku za uzavření smlouvy.

Účet stavebního spoření: EFEKT
Úroková sazba0,50 %
Poplatek za uzavření smlouvyzdarma
Poplatek za vedení účtu300 Kč ročně
Poplatek za výpis z účtu 0 Kč
EFEKT je zvýhodněná nabídka určená klientům, kteří chtějí jednorázově vložit větší objem peněz, může sloužit jako alternativa k termínovanému vkladu. Při uzavření nové smlouvy o stavební spoření v rámci této akce je možno získat Pokud se klient během prvních šesti let rozhodne čerpat úvěr, může tak učinit, ztratí však nárok na úrokový bonus.

Podmínky pro zapojení do akce EFEKT

Pro získání výhod je nutné, aby klient nejpozději do konce čtvrtého měsíce od uzavření smlouvy o stavebním spoření vložil na svůj účet nejméně 50 000 Kč.

Uzavření smlouvy bez poplatku

Za uzavření smlouvy není účtován poplatek (standardní poplatek podle sazebníku činí 1 % z cílové částky, nejvýše však 10 000 Kč).

Úrokový bonus

  • Zůstatek na účtu je úročen základní úrokovou sazbou, která je 0,5 % p. a.
  • Vklady provedené v období prvních čtyř měsíců se od počátku pátého měsíce po dobu následujících 67 měsíců úročí navíc úrokovým bonusem ve výši +3,0 %. Pozdější vklady (provedené po uplynutí prvních čtyř měsíců) jsou úročeny pouze základní sazbou.
  • Úrokový bonus je po dobu akce pouze evidován. Pokud klient splní podmínky pro jeho získání, je po uplynutí 67 měsíců připsán na účet.
  • Klient ztrácí nárok na celý úrokový bonus, pokud ukončí smlouvu dříve než po 71 měsících spoření, nebo pokud během této lhůty uzavře smlouvu o překlenovacím úvěru, nebo pokud během této lhůty přijme přidělení úvěru ze stavebního spoření.

Dejte nám na sebe kontakt. E‑mailem nebo telefonicky se vám ozve specialista, který si s vámi sjedná schůzku.Najděte si sami nejbližšího finančního poradce na interaktivní mapě.

Poskytovatelem stavebního spoření je

Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.
Bělěhradská 128, čp. 222
120 21 Praha 2

www  www.modrapyramida.cz

OZVĚTE SE MI
Dám vám na sebe kontakt, abyste se mi mohli co nejdříve ozvat telefonicky nebo e-mailem
NAJDU SI PORADCE
Najdu si nejbližšího finančního poradce sám na interaktivní mapě