Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s. Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.

Kombi

OZVĚTE SE MI
Dám vám na sebe kontakt, abyste se mi mohli co nejdříve ozvat telefonicky nebo e-mailem
NAJDU SI PORADCE
Najdu si nejbližšího finančního poradce sám na interaktivní mapě
První vklad           Cílová částka   

Měsíční úložka

Vklady celkem 
Součet všech měsíčních úložek.
Úroky 
Celkové úroky, které jsou připsány na účet klienta (po zdanění srážkovou daní).
Bonusy 
Součet všech bonusů připsaných na účet klienta.
Poplatky 
Součet všech poplatků, kterými je zatížen účet klienta.
Státní podpora 
Celková výše státní podpory, kterou klient získá. V této částce je zahrnuta i státní podpora za poslední rok spoření, která bude Ministerstvem financí vyplacena až v následujícím roce po ukončení spoření.
Celkem naspořeno 
Celkem naspořená částka.
Čistá úroková sazba 
Výše čisté úrokové sazby – tedy čisté zhodnocení vkladů klienta, ve kterém je zahrnuta státní podpora, poplatky i srážková daň. 

Podrobněji o čisté úrokové sazbě
Srovnatelná sazba spořicího účtu 
Čistá úroková sazba uvedená v předchozím řádku udává čisté zhodnocení vkladů klienta po zdanění. Banky nabízející spořicí účty uvádějí úrokové sazby před zdaněním, takže čistý výnos je nižší o 15% srážkovou daň. Údaj na tomto řádku říká, jak vysoký by musel být úrok spořicího účtu, aby čistý výnos z tohoto spořicího účtu byl stejný, jako čistý výnos ze stavebního spoření. 

Podrobněji o čisté úrokové sazbě

Státní podpora zahrnuje i částku , která bude klientovi poukázána dodatečně. Jde o státní podporu za poslední rok spoření, a bude vyplacena Ministerstvem financí až v následujícím roce po ukončení spoření.

Účet stavebního spoření: Kombi
Úroková sazba0,50 %
Poplatek za uzavření smlouvyzdarma
Poplatek za vedení účtu300 Kč ročně
Poplatek za výpis z účtu 0 Kč
Nabídka Kombi je určena klientům, kteří chtějí pouze spořit a nemají zájem o úvěr. Kombi zahrnuje kromě standardního úročení navíc úrokový bonus, který je poskytován po dobu šesti let a je vyšší, než u standardního tarifu „Moudré spoření“. Podmínkou pro získání vyššího úrokového bonusu je sjednání nového běžného účtu u Komerční banky. Pokud se klient po určité době rozhodne čerpat úvěr, může tak učinit. Pokud je však úvěr poskytnut během prvních šesti let spoření, ztratí klient nárok na celý úrokový bonus. Smlouvy uzavřené v marketingové akci Kombi jsou také osvobozeny od vstupního poplatku.

Úrokový bonus

  • Úrokový bonus mohou získat pouze klienti, kteří si kromě smlouvy o stavebním spoření sjednají také nový běžný účet u Komerční banky a tento účet po dobu šesti let nezruší.
  • Nárok na úrokový bonus nemají osoby, které v okamžiku uzavření smlouvy o stavebním spoření již mají běžný účet u Komerční banky, nebo jej měly v době kratší než jeden měsíc před uzavřením smlouvy o stavebním spoření.
  • Zůstatek na účtu stavebního spoření je úročen základní úrokovou sazbou, která je 0,5 % p. a.
  • Po dobu prvních šesti let je navíc zůstatek nižší než 300 000 Kč úročen úrokovým bonusem ve výši 3,0 % p. a.
  • Úrokový bonus je po dobu šesti let pouze evidován. Pokud klient splní podmínky pro jeho získání, je bonus připsán na účet po šesti letech.
  • Klient ztrácí nárok na celý úrokový bonus, pokud ukončí smlouvu dříve než po šesti letech spoření, nebo pokud během této šestileté lhůty uzavře smlouvu o překlenovacím úvěru, nebo pokud během této šestileté lhůty přijme přidělení úvěru ze stavebního spoření.
  • Podmínkou pro získání bonusu je šestileté spoření.

Dejte nám na sebe kontakt. E‑mailem nebo telefonicky se vám ozve specialista, který si s vámi sjedná schůzku.Najděte si sami nejbližšího finančního poradce na interaktivní mapě.

Poskytovatelem stavebního spoření je

Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.
Bělěhradská 128, čp. 222
120 21 Praha 2

www  www.modrapyramida.cz

OZVĚTE SE MI
Dám vám na sebe kontakt, abyste se mi mohli co nejdříve ozvat telefonicky nebo e-mailem
NAJDU SI PORADCE
Najdu si nejbližšího finančního poradce sám na interaktivní mapě