Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

SPOŘENÍ

První vklad           Cílová částka   

Měsíční úložka

Vklady celkem 
Součet všech měsíčních úložek.
Úroky 
Celkové úroky, které jsou připsány na účet klienta (po zdanění srážkovou daní).
Bonusy 
Součet všech bonusů připsaných na účet klienta.
Poplatky 
Součet všech poplatků, kterými je zatížen účet klienta.
Státní podpora 
Celková výše státní podpory, kterou klient získá. V této částce je zahrnuta i státní podpora za poslední rok spoření, která bude Ministerstvem financí vyplacena až v následujícím roce po ukončení spoření.
Celkem naspořeno 
Celkem naspořená částka.
Čistá úroková sazba 
Výše čisté úrokové sazby – tedy čisté zhodnocení vkladů klienta, ve kterém je zahrnuta státní podpora, poplatky i srážková daň. 

Podrobněji o čisté úrokové sazbě
Srovnatelná sazba spořicího účtu 
Čistá úroková sazba uvedená v předchozím řádku udává čisté zhodnocení vkladů klienta po zdanění. Banky nabízející spořicí účty uvádějí úrokové sazby před zdaněním, takže čistý výnos je nižší o 15% srážkovou daň. Údaj na tomto řádku říká, jak vysoký by musel být úrok spořicího účtu, aby čistý výnos z tohoto spořicího účtu byl stejný, jako čistý výnos ze stavebního spoření. 

Podrobněji o čisté úrokové sazbě

Státní podpora zahrnuje i částku , která bude klientovi poukázána dodatečně. Jde o státní podporu za poslední rok spoření, a bude vyplacena Ministerstvem financí až v následujícím roce po ukončení spoření.

Účet stavebního spoření: SPOŘENÍ
Úroková sazba0,50 %
Poplatek za uzavření smlouvyzdarma
Poplatek za vedení účtu99 Kč čtvrtletně
Poplatek za výpis z účtu elektronicky zdarma, poštou 25 Kč
Základní tarif Raiffeisen stavební spořitelny s úrokovým zvýhodněním, určený především zájemcům o zhodnocování vkladů. Smlouvy sjednané od 4. 9. 2023 mohou pro roky 2023 – 2024 získat akční úrok až 7 %.

Uzavřít smlouvu online na webu RSTS

Akční úrok pro roky 2023 a 2024

Smlouvy v tarifu SPOŘENÍ uzavřené od 4. září 2023 s dodatekm 0271 mohou získat zvýhodněný úrok v letech 2023 a 2024. Zvýhodněný úrok je nastaven tak, že celkové úročení vkladů v uvedeném období bude 7 % p. a. Podmínkou je spoření minimálně do 31. prosince 2025.

V tarifu SPOŘENÍ je možno k základní úrokové sazbě 0,5 % získat úrokové zvýhodnění (2,5 %) nebo navýšené úrokové zvýhodnění (+3,0 %). Akční úrok je nastaven tak, aby vklady klenta byly v letech 2023 a 2024 úročeny celkovou sazbou 7,0 %, ať už klient získá nebo nezíská úrokové zvýhodnění či navýšené úrokové zvýhodnění:

Spoření s úrokovým zvýhodněním

Většina střadatelů získá nárok na úrokové zvýhodnění, které zvyšuje základní úrokovou sazbu až o 2,5 % (viz podmínky úrokového zvýhodnění). Tito klienti obdrží v letech 2023 a 2024 kromě úrokového zvýhodnění navíc
 • úrokovou prémii ve výši 3,5 % a 
 • úrokový bonus ve výši 0,5 %
Celkové úročení vkladů v letech 2023 – 2024 tedy bude celkem 7,0 % (základní úrok 0,5 % + úrokové zvýhodnění 2,5 % + úroková prémie 3,5 % + úrokový bonus 0,5 %).

Spoření s navýšeným úrokovým zvýhodněním

Klienti, kteří mají běžný účet u mateřské Raiffeisenbank a budou na účet stavebního spoření spořit z toho běžného účtu mohou získaz navýšené úrokové zvýhodnění, které zvyšuje úročení vkladů až o 3,0 % (viz podmínky navýšeného úrokového zvýhodnění). Tito klienti obdrží v letech 2023 a 2024 kromě navýšeného úrokového zvýhodnění ještě úrokovou prémii 3,5 %. Celkové úročení vkladů v letech 2023 – 2024 tedy bude celkem 7,0 % (základní úrok 0,5 % + zvýšené úrokové zvýhodnění 3,0 % + úroková prémie 3,5 %).

Klienti bez úrokového zvýhodnění

Klietni, kteří nezískají úrokové zvýhodnění ani navýšené úrokové zvýhodnění (nejčastěji půjde o klienty, kteří nespoří předepsaných 0,3 % cílové částky po dobu 6 let) mohou získat
 • úrokovou prémii ve výši 3,5 % a 
 • úrokový příspěvek ve výši 3,0 %
Celkové úročení vkladů v letech 2023 – 2024 tedy bude celkem 7,0 % (základní úrok 0,5 % + úroková prémie 3,5 % + úrokový příspěvek 3,0 %).

Podmínky společné pro úrokovou prémii, úrokový bonus i úrokový příspěvek

 • Jedna osoba může získat úrokovou prémii, úrokový bonus i úrokový příspěvek pouze na jednu smlouvu.
 • Úroková prémie, úrokový bonus i úrokový příspěvek budou připsány na účet k 31. 1. 2024 a 31. 1. 2025 a podláhají stejně jako běžné úroky srážkové dani.
 • Při ukončení smlouvy po 1. 1. 2026 nebude klientovi účtován poplatek za předčasné ukončení smlouvy. Klient však ztratí nárok na státní podporu a úrokové zvýhodnění, případně navýšené úrokové zvýhodnění.
 • Úrokovou prémii, úrokový bonus i úrokový příspěvek nelze kombinovat s jinými zvýhodněními, které stavební spořitelna nabízí.

Úrokové zvýhodnění

V tarifu SPOŘENÍ je možno k základní úrokové sazbě získat navíc úrokové zvýhodnění. Klienti mateřské Raiffeisenbank mohou získat navýšené úrokové zvýhodnění. Podmínky úrokového zvýhodnění i navýšeného úrokového zvýhodnění jsou následující:
 • Smlouva o stavebním spoření musí být uzavřena od 1. dubna 2023 v tarifu SPOŘENÍ.
 • Na smlouvu je třeba spořit nejméně 0,3 % cílové částky měsíčně po dobu 72 měsíců. Vklady je možno „předspořit“ vložením mimořádné úložky. Splnění podmínky pravidelného spoření se kontroluje na konci kalendářního roku a v 72. měsíci spoření.
 • Smlouva nesmí být ukončena před uplynutím 72 měsíců od uzavření.
 • U smlouvy nesmí být po celou dobu trvání změněna cílová částka, nesmí být převedena na jiný tarif ani k ní nesmí být sjednána úvěrová smlouva.
 • Po dobu trvání smlouvy nesmí být nakládáno s uspořenou částkou.
 • Úrokové zvýhodnění se vztahuje pouze na zůstatek do výše 1 mil. Kč. Zůstatek nad touto hranicí se úročí pouze základní úrokovou sazbou.
 • Zůstatek je úročen úrokovým zvýhodněním pouze po dobu prvních 72 měsíců.
 • Úrokové zvýhodnění není průběžně připisováno na účet, je klientovi vyplaceno až při ukončení smlouvy společně s uspořenou částkou.
Základní úroková sazba je 0,5 %. Úrokové zvýhodnění činí 2,5 %, takže vklady do 1 mil. Kč jsou po dobu prvních šesti let úročeny celkem 3,0 %. Klienti kteří spoří z účtu u mateřské Raiffeisenbank mohou získat navýšené úrokové zvýhodnění 3,0 %, takže vklady do 1 mil. Kč jsou po dobu prvních šesti let úročeny celkem 3,5 %.

Uzavřít smlouvu online na webu RSTS

Dejte nám na sebe kontakt. E‑mailem nebo telefonicky se vám ozve specialista, který si s vámi sjedná schůzku.Najděte si sami nejbližšího finančního poradce na interaktivní mapě.

Poskytovatelem stavebního spoření je

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4

www  www.rsts.cz