Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

SPOŘENÍ S 217 Dvojnásobný úrok

První vklad           Cílová částka   

Měsíční úložka

Vklady celkem 
Součet všech měsíčních úložek.
Úroky 
Celkové úroky, které jsou připsány na účet klienta (po zdanění srážkovou daní).
Bonusy 
Součet všech bonusů připsaných na účet klienta.
Poplatky 
Součet všech poplatků, kterými je zatížen účet klienta.
Státní podpora 
Celková výše státní podpory, kterou klient získá. V této částce je zahrnuta i státní podpora za poslední rok spoření, která bude Ministerstvem financí vyplacena až v následujícím roce po ukončení spoření.
Celkem naspořeno 
Celkem naspořená částka.
Čistá úroková sazba 
Výše čisté úrokové sazby – tedy čisté zhodnocení vkladů klienta, ve kterém je zahrnuta státní podpora, poplatky i srážková daň. 

Podrobněji o čisté úrokové sazbě
Srovnatelný úrok spořicího účtu 
Čistá úroková sazba uvedená v předchozím řádku udává čisté zhodnocení vkladů klienta po zdanění. Banky nabízející spořicí účty uvádějí úrokové sazby před zdaněním, takže čistý výnos je nižší o 15% srážkovou daň. Údaj na tomto řádku říká, jak vysoký by musel být úrok spořicího účtu, aby čistý výnos z tohoto spořicího účtu byl stejný, jako čistý výnos ze stavebního spoření. 

Podrobněji o čisté úrokové sazbě

Státní podpora zahrnuje i částku , která bude klientovi poukázána dodatečně. Jde o státní podporu za poslední rok spoření, a bude vyplacena Ministerstvem financí až v následujícím roce po ukončení spoření.

Účet stavebního spoření: SPOŘENÍ S 217 Dvojnásobný úrok
Úroková sazba1,50 %
Poplatek za uzavření smlouvyzdarma
Poplatek za vedení účtu85 Kč čtvrtletně
Poplatek za výpis z účtu elektronicky zdarma, poštou 22 Kč
Základní tarif Raiffeisen stavební spořitelny, určený především zájemcům o zhodnocování vkladů. Smlouvy uzavřené v období od začátku května do konce roku mohou navíc získat dvojnásobný úrok do roku 2027.

Uzavřít smlouvu online na webu RSTS

Dvojnásobný úrok do roku 2027

Smlouvy uzavřené od 1. května do konce roku 2022 mohou získat dvojnásobný úrok za prvních 6 kalendářních roků spoření. Podmínky jsou následující:
 • Smlouva o stavebním spoření musí být uzavřena v tarifu SPOŘENÍ v období od 1. května do 31. prosince 2022. Smlouva musí být evidována s přílohou č. 0256 (kód této akce).
 • Cílová částka smlouvy musí být nejméně 200 000 Kč.
 • Smlouva musí být k 31. prosinci 2027 evidována v tarifu SPOŘENÍ (tj. nesmí dojít ke změně tarifu.
 • Smlouva musí trvat nejméně 72 měsíců, nebo u ní klient přijme nabídku přidělení.
 • Zůstatek na účtu stavebního spoření musí být ke 30. prosinci kalendářního roku minimálně ve výši podle následující tabulky:
  Kalendářní rok Minimální zůstatek k 30. 12. kalendářního roku
  2022 20 000 Kč
  2023 40 000 Kč
  2024 60 000 Kč
  2025 80 000 Kč
  2026 100 000 Kč
  2027 120 000 Kč
 • Smlouvy které splní výše uvedené podmínky obdrží mimořádnou úrokovou prémii. Výše prémie odpovídá celkové sumě úroků za každý kalendářní rok, ve kterém byla splněna podmínka minimálního zůstatku podle předchozího bodu. Prémie bude zdaněna 15% daní (stejně jako úroky).
 • Prémie bude připsána na účet stavebního spoření vždy k 31. prosinci daného kalendářního roku a z hlediska státní podpory bude považována za vklad.
 • Prémie bude vyplacena s uspořenou částkou po ukončení spoření.

Recenze a další podrobnosti k Dvojnásobnému úroku

Další tarify Raiffeisen stavební spořitelny

RSTS v současnosti nabízí spořicí tarif SPOŘENÍ S 217 a úvěrové taify REKO U 214, HYPO U 222.

Kromě těchto standardních tarifů nabízí RSTS také dva speciální tarify.

 • Anuitní U 212 je možno sjednat pouze v souvislosti s překlenovacím úvěrem.
 • Spořicí tarif FELIX S 221 lze sjednat pouze k již existující smlouvě o stavebním spoření. Je úročen pevnou základní sazbou zvýšenou o variabilní bonus, nemůže však na něj být nárokována státní podpora.

Tarif SPOŘENÍ S 217 REKO U 214 HYPO U 222 Anuitní U 212 FELIX S 221
Úročení vkladů 1,5 % p. a. 0,1 % p. a. 0,1 % p. a. 5,0 % p. a. 0,2 % p. a.*)
Úročení úvěru 4,5 % p. a. 3,1 % p. a. 2,99 % p. a. 8,0 % p. a. 3,2 % p. a.
*)Základní úroková sazba je zvyšována o variabilní bonus

Tarif SPOŘENÍ je určen ke spoření, případně k financování úvěrem ze stavebního spoření. V tarifu SPOŘENÍ nelze získat překlenovací úvěr.

Překlenovací úvěry jsou poskytovány výhradně v úvěrových tarifech.

Dejte nám na sebe kontakt. E‑mailem nebo telefonicky se vám ozve specialista, který si s vámi sjedná schůzku.Najděte si sami nejbližšího finančního poradce na interaktivní mapě.

Poskytovatelem stavebního spoření je

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4

www  www.rsts.cz