ČSOB Stavební spořitelna, a. s. ČSOB Stavební spořitelna, a. s.

TrendPlus Spořicí

První vklad           Cílová částka   

Měsíční úložka

Vklady celkem 
Součet všech měsíčních úložek.
Úroky 
Celkové úroky, které jsou připsány na účet klienta (po zdanění srážkovou daní).
Bonusy 
Součet všech bonusů připsaných na účet klienta.
Poplatky 
Součet všech poplatků, kterými je zatížen účet klienta.
Státní podpora 
Celková výše státní podpory, kterou klient získá. V této částce je zahrnuta i státní podpora za poslední rok spoření, která bude Ministerstvem financí vyplacena až v následujícím roce po ukončení spoření.
Celkem naspořeno 
Celkem naspořená částka.
Čistá úroková sazba 
Výše čisté úrokové sazby – tedy čisté zhodnocení vkladů klienta, ve kterém je zahrnuta státní podpora, poplatky i srážková daň. 

Podrobněji o čisté úrokové sazbě
Srovnatelná sazba spořicího účtu 
Čistá úroková sazba uvedená v předchozím řádku udává čisté zhodnocení vkladů klienta po zdanění. Banky nabízející spořicí účty uvádějí úrokové sazby před zdaněním, takže čistý výnos je nižší o 15% srážkovou daň. Údaj na tomto řádku říká, jak vysoký by musel být úrok spořicího účtu, aby čistý výnos z tohoto spořicího účtu byl stejný, jako čistý výnos ze stavebního spoření. 

Podrobněji o čisté úrokové sazbě

Státní podpora zahrnuje i částku , která bude klientovi poukázána dodatečně. Jde o státní podporu za poslední rok spoření, a bude vyplacena Ministerstvem financí až v následujícím roce po ukončení spoření.

Účet stavebního spoření: TrendPlus Spořicí
Úroková sazba1,50 %
Poplatek za uzavření smlouvyzdarma
Poplatek za vedení účtu360 Kč ročně
Poplatek za výpis z účtu zdarma
TrendPlus Spořicí je tarifní varianta ČSOB stavební spořitelny určená pro klienty, kteří chtějí spořit. Základní úroková sazba činí 1,5 %. Při splnění dalších podmínek je možno navíc získat úrokový bonus ve výši +1,0 %.

Od 8. ledna běží marketingová akce „Prémie 2000 Kč za uzavření smlouvy a Prémie 2000 Kč za vklad min. 50 000 Kč„.

Založit stavební spoření online

Prémie 2000 Kč za uzavření smlouvy

Prémii za uzavření smlouvy ve výši 2000 Kč získají noví klienti, kteří
  • do konce 2. měsíce následujícího po měsíci uzavření smlouvy vloží na účet stavebního spoření alespoň 0,5 % z cílové částky,
  • spoří po dobu nejméně 6 let, a 
  • po dobu nejméně 6 měsíců neuzavřou smlouvu o překlenovacím úvěru.
Při splnění výše uvedených podmínek bude Prémie za uzavření smlouvy připsána na účet do konce 6. měsíce následujícího po měsíci uzavření smlouvy.

Prémie 2000 Kč za vklad min. 50 000 Kč

Prémii 2000 Kč za vklad min. 50 000 Kč získají noví klienti, kteří
  • do konce 4. měsíce následujícího po měsíci uzavření smlouvy vloží na účet stavebního spoření alespoň 50 000 Kč,
  • spoří po dobu nejméně 6 let, a 
  • po dobu nejméně 6 měsíců neuzavřou smlouvu o překlenovacím úvěru.
Při splnění výše uvedených podmínek bude Prémie za uzavření smlouvy připsána na účet do konce 6. měsíce následujícího po měsíci uzavření smlouvy.

Úroková sazba

Vklady na účtu stavebního spoření jsou úročeny základní úrokovou sazbou 1,5 % p. a. K této sazbě je možno získat navíc úrokový bonus v rámci Bonusového programu.

Bonusový program

Klienti v tarifu TrendPlus Spořicí mohou získat úrokový bonus. Výše bonusu činí 1,0 % p. a. za prvních šest let spoření. Po uplynutí šesti let bonusový program končí a vklady jsou úročeny pouze základní úrokovou sazbou.

Podmínky pro získání úrokového bonusu

Pro získání úrokového bonusu musí být splněny následující podmínky:
  • Smlouva o stavebním spoření musí běžet v tarifu TrendPlus Spořicí alespoň šest let.
  • Klient musí ukládat alespoň 0,25 % cílové částky měsíčně, přičemž je možné si tuto částku „předplatit“ mimořádným vkladem.
  • Smlouva musí být ukončena výpovědí (klient tedy nemůže čerpat úvěr ze stavebního spoření ani překlenovací úvěr).

Připisování úrokového bonusu

Úrokový bonus je po dobu spoření pouze evidován. Při ukončení smlouvy o stavebním spoření výpovědí je klientovi vyplacen společně s naspořenou částkou.

Založit stavební spoření online


Poskytovatelem stavebního spoření je

ČSOB Stavební spořitelna, a. s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

www  www.csobstavebni.cz