Státní podpora se stabilizuje


26.5.2015 |
ID-100303856.jpg
Foto: dream designs na FreeDigitalPhotos.net
Ministerstvo financí zveřejnilo čtvrtletní zprávu o vývoji stavebního spoření za první čtvrtletí roku 2015. Její součástí je také důležitá zmínka o státní podpoře. Ta dosáhla výše 4,423 mld. Kč.

Vyplacená státní podpora

Podle údajů Ministerstva financí byla v dubnu klientům stavebních spořitelen připsána státní podpora ve výši 4,423 mld. Kč. MF tuto částku převádí stavebním spořitelnám, které ji následně připisují na účty jednotlivých klientů. Státní podpora je nárokována jednou ročně, po ukončení kalendářního roku. Celková částka státní podpory za rok 2014 bude o něco vyšší, protože v průběhu roku jsou dodatečně řešeny případy klientů s chybnými údaji. Lze očekávat, že celková výše státní podpory za rok 2014 dosáhne 4,55 mld. Kč.

20150526-sp.png
Vývoj státní podpory stavebního spoření od roku 2010 do prvního čtvrtletí roku 2015

Z grafu je patrné, že celková výše státní podpory stále mírně klesá, ale postupně dochází ke stabilizaci.

Největší změna ve výši státní podpory v posledních letech byla mezi roky 2011 a 2012. Od roku 2011 byla snížena státní podpora na 2000 Kč, a tato změna se dotkla i smluv, které byly uzavřeny před rokem 2011 (viz přehled změn zákona o stavebním spoření). Tato změna se projevila ve skokovém snížení státní podpory v roce 2012, kdy byla vyplácena státní podpora za rok 2011.

Státní podpora na jednu smlouvu o stavebním spoření

Výše průměrné státní podpory připadající na jednu smlouvu o stavebním spoření je v posledních letech stabilní. Pokud vyjdeme z dosud vyplacené částky 4,423 mld. Kč, připadá na jednu smlouvu průměrně 1156 Kč. Pokud však použijeme odhad celkové státní podpory (4,55 mld. Kč), dostaneme se na 1190 Kč.

20150526-sp2.png
Průměrná výše státní podpory stavebního na jednu smlouvu od roku 2010 do prvního čtvrtletí roku 2015

Pokud se tato očekávání splní, zaznamená státní podpora mírný růst. To je pro stavební spořitelny dobrá zpráva, protože státní podpora je úměrná přílivu nových vkladů. A stavební spořitelny v dnešní době usilují o obnovení svých portfolií – snaží se zbavit starých smluv a nahradit je novými, s nižšími úrokovými sazbami.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře