Smlouva u RSTS přes internet za poloviční poplatek


1.5.2015 |
ID-100167112.jpg
Foto: arztsamui na FreeDigitalPhotos.net
Raiffeisen stavební spořitelna byla do včerejška jedinou stavební spořitelnou, která umožňovala uzavření smlouvy o stavebním spoření zdarma. Tato možnost končí, od 1. 5. zavádí RSTS poplatek za uzavření smlouvy přes internet ve výši 0,5 % cílové částky.

Klienti, kteří ode dneška uzavřou s Raiffeisen stavební spořitelnou smlouvu o stavebním spoření prostřednictvím internetu, zaplatí poplatek za uzavření smlouvy ve výši 0,5 % cílové částky. Standardní poplatek je přitom dvojnásobný (1 % cílové částky). Nabídka je však omezena pouze na cílové částky do 200 tis. Kč a pouze na spořicí tarif S 151.

Online není bez papíru

Stejně jako u jiných stavebních spořitelen, neznamená ani u RSTS uzavření smlouvy prostřednictvím internetu, že by nebyl nutný vlastnoruční podpis klienta. Vše probíhá tak, že zájemce o uzavření smlouvy vyplní a odešle formulář na stránkách RSTS stavební spořitelny. Stavební spořitelna pak připraví klasickou papírovou smlouvu a pošle za klientem kurýra. Kurýr doveze klientovi smlouvu k podpisu a především ověří totožnost klienta ( ověření totožnosti klienta Ověření totožnosti klienta vyžaduje zákon 253/2008 Sb. o praní špinavých peněz. Znamená to, že osoba pověřená stavební spořitelnou musí zkontrolovat průkaz totožnosti budoucího klienta za jeho fyzické přítomnosti. je totiž hlavním důvodem, proč nelze smlouvu uzavřít skutečně online – tedy bez fyzické účasti klienta).

Výhody a omezení

Hlavní výhodou je přirozeně úspora na poplatku za uzavření smlouvy. Oproti běžně sjednané smlouvě je poloviční. Tato sleva není uvedena v sazebníku poplatků, ale v příloze ke smlouvě číslo 166 (viz další odstavec). K tomu lze přidat úsporu času a možnost smlouvu uzavřít skutečně „z tepla domova“.

Při uzavření smlouvy o stavebním spoření přes internet je možno ušetřit na poplatku za uzavření smlouvy. Nelze však zvolit jiný tarif než S 151 a cílová částka může být nejvýše 200 tis. Kč.
Nevýhodou je omezená nabídka. Prostřednictvím internetu je možno uzavřít smlouvu o stavebním spoření pouze v tarifu S 151. Je pravda, že v této variantě je pravděpodobně uzavírána drtivá většina smluv RSTS, vadou na kráse je spíše způsob, jakým se klient tuto variantu dozví. Při samotném vyplňování formuláře sice klient potvrzuje i to, že „byl seznámen i s ustanovením smlouvy, která jsou uvedena na straně druhé této smlouvy, se všeobecnými podmínkami, Sazebníkem, Oznámením a výše uvedenými přílohami k této smlouvě„, nicméně tarifní varianta, ve které má být smlouva uzavřena, ve formuláři chybí. Objeví se až v posledním kroku před odesláním formuláře, při kontrole údajů. V tomto posledním kroku před odesláním se zobrazí jak tarifní varianta, ve které je smlouva uzavírána, tak i odkaz na přílohu č. 166, ve které je uvedena 50% sleva z poplatku za uzavření smlouvy.

Dalším omezením je výše cílové částky. Ta může být nejvýše 200 tis. Kč. Nicméně pro pravidelné spoření optimální částky pro získání státní podpory (1700 Kč měsíčně) to stačí. Klient, který má zájem o vyšší cílovou částku, může následně cílovou částku zvýšit.

Jak je na tom konkurence?

Již dříve jsme psali podrobně o smlouvách přes internet. Přes všechny uvedená omezení patří RSTS mezi ty vstřícnější stavební spořitelny, které umožňují uzavření smlouvy prostřednictvím internetu (společně se Stavební spořitelnou České spořitelny (Buřinkou) a Wüstenrotem). Tím, že se smlouvou k podpisu pošle RSTS za klientem kurýra je v tomto jednoznačně nejdál; u Buřinky či Wüstenrotu je nutná další součinnost klienta.

Přehled výhod a omezení, které s uzavřením smlouvy o stavebním spoření prostřednictvím internetu souvisejí jsou uvedeny v následující tabulce i s odkazem na příslušnou stránku (otevře se v novém okně).

Spořitelna Poplatek za uzavření Omezení
ČMSS 1  % CČ žádné
MPSS 1  % CČ žádné
RSTS 0,5 % CČ Pouze tarif S 151
Cílová částka max 200 tis Kč
SSČS 495 Kč Cílová částka 150 nebo 300 tis Kč
WÜST 0,5 % CČ Pouze tarif OF-S
Cílivá částka nejvýše 3 mil. Kč

Českomoravská stavební spořitelnaModrá pyramida nabízejí na svých internetových stránkách online uzavření smlouvy, které však znamená sjednání schůzky s obchodním zástupcem stavební spořitelny. Jde tedy spíše o kontaktní formulář a klientovi nevzniká jeho použitím nárok na žádnou slevu.

Buřinka nabízí online smlouvu o stavebním spoření pouze pro cílovou částku 150 nebo 300 tis. Kč s pevným poplatkem za uzavření 495 Kč. Wüstenrot má pro smlouvy uzavřené přes internet poplatek 0,5 % cílové částky a smlouvu je možno uzavřít pouze ve spořicím tarifu OF-S. Smlouvu je však možno uzavřít až do cílové částky 3 mil. Kč.

Online nebo osobně?

Trend je poměrně jasný. Při uzavření smlouvy prostřednictvím internetu je možno ušetřit čas a někdy i poplatek. Tam, kde klient ušetří poplatek, nemůže počítat s radou od poradce stavební spořitelny. Stoprocentně to však platí pouze pro Raiffeisen stavební spořitelnu, která za klientem posílá kurýra. U Buřinky i Wüstenrotu přeci jen ještě dojde k setkání s obchodním zástupce stavební spořitelny který zřejmě neodmítne zodpovědět případný dotaz klienta. Přesto je možno doporučit uzavírání smluv prostřednictvím internetu pouze tomu kdo dobře ví co dělá a kdo stavebnímu spoření rozumí.

Srovnání tarifů pro spoření

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře