Stavební spoření přes internet


8.12.2014 |
ID-10083228.jpg
Foto: arztsamui na FreeDigitalPhotos.net
Stále více si zvykáme řešit své záležitosti přes internet. Je to rychlejší, pohodlnější a obvykle i levnější. Jaké možnosti nabízejí stavební spořitelny při uzavírání smluv přes internet?

Přes internet jen tak trochu

Především je nutno upřesnit, že žádná stavební spořitelna neumožňuje dokonale a beze zbytku vyřídit veškeré náležitosti přes internet. Důvodem je nutnost ověření totožnosti klienta, což je povinnost která stavebním spořitelnám vyplývá ze  zákona o praní špinavých penězzákon 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Znamená to, že osoba pověřená stavební spořitelnou (obvykle obchodní zástupce nebo kurýr) musí zkontrolovat průkaz totožnosti budoucího klienta za jeho fyzické přítomnosti.
Platné zákony neumožňují uzavřít smlouvu o stavebním spoření na dálku beze zbytku. Identifikace klienta je nezbytná. Přesto může být uzavření smlouvy s využitím internetu levnější.
Postup je takový, že zájemce o uzavření smlouvy vyplní na stránkách stavební spořitelny formulář, kterým vyjádří svůj zájem o uzavření smlouvy. Stavební spořitelny pak pro skutečné uzavření smlouvy používají několik způsobů.

Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS) a Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS) postupují tak, že zájemce je kontaktován obchodním zástupcem stavebním spořitelny, který s ním dohodne osobní jednání. To může být jak u klienta doma, tak i na obchodním místě stavební spořitelny. Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) pošle za klientem kurýra, který doručí smlouvu připravenou k podpisu a zároveň ověří totožnost klienta. Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS) a Wüstenrot (WÜST) vyžadují, aby klient došel s vytištěným formulářem na pobočku nebo poradenské místo. Wüstenrot navíc nabízí možnost poslat vytištěný a podepsaný návrh smlouvy stavební spořitelně doporučeným dopisem.

Výhody a omezení

Internet tedy slouží především ke zkontaktování klienta se stavební spořitelnou. Pro stavební spořitelnu (nebo její zprostředkovatele) to znamená méně práce a klient bývá odměněn vcelku logicky snížením poplatku za uzavření smlouvy. Namísto obvyklého 1 % cílové částky může klient zaplatit méně, v některých případech je dokonce uzavření smlouvy zdarma (poplatky za vedení účtu však zůstávají).

Výjimkou jsou ČMSS a MPSS. Tyto dvě stavební spořitelny nenabízejí klientovi při uzavření smlouvy s využitím internetu žádné finanční výhody.

V případě RSTS je smlouva uzavřená prostřednictvím internetu zcela bez poplatku za uzavření. Omezením je skutečnost, že takto je možno uzavřít smlouvu s cílovou částkou maximálně 200 tisíc Kč. Klient tedy získá navíc nejvýše 2000 Kč.

SSČS zpoplatňuje uzavření smlouvy přes internet částkou 495 Kč bez ohledu na výši cílové částky. Tímto způsobem je však možno zvolit cílovou částku pouze ve výši 150 nebo 300 tisíc Kč. Při volbě vyšší cílové částky je tak možno ušetřit 2505 Kč.

Wüstenrot zpoplatňuje smlouvy uzavírané přes internet v závislosti na tarifní variantě. U spořicí varianty (s úrokovou sazbou 1 %) je poplatek snížen na 0,5 % cílové částky, úvěrová varianta (úročená 0,1 %) je zcela bez poplatku za uzavření.

Spořitelna Poplatek za uzavření Omezení
ČMSS 1  % CČ žádné
MPSS 1  % CČ žádné
RSTS zdarma Cílová částka max 200 tis Kč
SSČS 495 Kč Cílová částka 150 nebo 300 tis Kč
WÜST spořicí varianta: 0,5  % CČ
úvěrová varianta: zdarma
žádné

V tabulce je uveden přehled podmínek, za kterých jsou smlouvy uzavírány. Pro konečný výběr je však nutno zohlednit i další parametry nabídky, především úrokové sazby a další poplatky. To vše je zahrnuto v porovnání spořicích tarifů stavebních spořitelen.

Co s omezením cílové částky?

Skutečnost, že některé stavební spořitelny omezují pro „internetové smlouvy“ výši cílové částky, nemusí být zásadní překážkou. Pokud se klientovi jedná o úsporu poplatků, může smlouvu uzavřít na cílovou částku která je povolená a následně ji upravit. Při zvyšování cílové částky zaplatí poplatek za změnu cílové částky, ten však bude ve výši 1 % z rozdílu mezi novou a původní cílovou částkou.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK