Raiffeisenka zdražuje překlenovací úvěry a přidává tříletou fixaci

překlenovací úvěr RSTS
1. 10. 2018 | Raiffeisen stavební spořitelna zvyšuje základní úrokové sazby překlenovacích úvěrů REKOpůjčka i HYPOsplátka a začíná nabízet úvěry s tříletou fixací úrokové sazby.
Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) upravila 1. října svou nabídku překlenovacích úvěrů. Základní úrokové sazby zajištěných i nezajištěných překlenovacích úvěrů s pětiletou fixací budou vyšší. Současně se však v nabídce nově objevily také tříleté fixace, jejichž sazby jsou ve srovnání s pětiletými fixacemi o dvě desetiny procentního bodu nižší.

Srovnání překlenovacích úvěrů

HYPOsplátka i REKOpůjčka

Změny se týkají jak nezajištěné REKOpůjčky, tak i HYPOsplátky, u které je vyžadování zajištění zástavním právem k nemovitosti. Do včerejška nabízela RSTS tyto úvěry pouze s pětiletou fixací úrokové sazby a tyto pětileté sazby jsou ode dneška vyšší. Současně se však nabídka rozšiřuje o kratší, tříletou fixaci, která je o něco levnější.

Základní úrokové sazby překlenovacích úvěrů RSTS
Tarif Fixace 3 roky Fixace 5 let
REKOpůjčka REKO U 172 od 4,19  % od 4,39  %
HYPOsplátka HYPO U 173 od 2,09  % od 2,29  %

Úrokové sazby uvedené v tabulce jsou pouze sazby základní, konečná výše závisí na posouzení kreditního rizika stavební spořitelnou. Zájemci o úvěr s nižší bonitou budou mít sazbu vyšší.

Výsledná úroková sazba však může být také nižší, a to až o 0,15 procentního bodu. Podmínkou je zajištění úvěru pojištěním sjednaným u UNIQA pojišťovny.

Zvyšování úrokových sazeb je momentálně nezvratný trend. Na druhé straně většina stavebních spořitelen zvyšuje sazby spíše u zajištěných překlenovacích úvěrů. Úvěry poskytované bez zajištění hypotékou si své sazby alespoň zatím drží, v některých případech jsme dokonce svědky jejich zlevňování. V tomto ohledu je zvýšení sazeb RSTS neobvyklé. Na druhou stranu Raiffeisen stavební spořitelna využila možnosti rozšířit nabídku o kratší fixace úrokových sazeb, kde je více prostoru pro zachování nízkých sazeb. Nová tříletá fixace REKOpůjčky je stejná, jako dosavadní pětiletá fixace. A u zajištěných úvěrů je nová tříletá fixace dokonce o pět bazických bodů levnější, než pětiletá fixace platící do konce září.

Srovnání překlenovacích úvěrů

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK