Raiffeisenka upravila HYPO tarif stavebního spoření

praktické rady RSTS úvěr
21. 6. 2022 | Raiffeisen stavební spořitelna upravila parametry svého úvěrového tarifu. I nadále však zůstává nejlevnějším úvěrem ze stavebního spoření. Má totiž sazbu 2,99 procenta.
Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) upravila parametry HYPO tarifu stavebního spoření. Snižuje se minimální částka potřebná pro přidělení z 35 % na 20 % a minimální splátka úvěru ze stavebního spoření se zvyšuje z 0,49 % na 0,58 % cílové částky. Poslední změnou je snížení minimálního měsíčního vkladu na účet stavebního spoření z 0,17 % na 0,10 % cílové částky. Úrokové sazby zůstávají beze změny. Vklady jsou úročeny sazbou 0,1 % p. a., úvěr ze stavebního spoření má sazbu 2,99 % p. a.

Úrokové sazby zůstávají, nový tarif je rychlejší

Příjemné zjištění je, že v dnešní době rostoucích úrokových sazeb zůstávají sazby beze změny. Vklady jsou úročeny 0,1 % p. a. To není nic zajímavého pro střadatele, kterým však tento tarif není určen. Využijí jej především zájemci o úvěr, který je stále úročen sazbou 2,99 % p. a.

To co se mění jsou podmínky pro získání úvěru ze stavebního spoření a jeho splácení. Pro přidělení stačí nově naspořit jen 20 % cílové částky, což zní velmi dobře. Nižší je také minimální měsíční vklad, který je 0,1 % cílové částky. Oba tyto parametry jsou nastaveny rozumně tak, že skutečně při spoření 0,1 % cílové částky měsíčně naspoříme potřebných 20 % cílové částky téměř současně s dosažením potřebného hodnotícího čísla. Horší je, že se tak stane až za 201 měsíců (16 let a 9 měsíců). To je skutečně dlouhá doba, ale naštěstí se dá zkrátit. Za chvíli si ukážeme jak.

Posledním důležitým parametrem je výše splátky úvěru ze stavebního spoření. Ta byla navýšena na 0,58 % cílové částky. Souhrn všech parametrů nového tarifu HYPO U 222 je v následující tabulce.

Přehled parametrů tarifu HYPO U 222
Tarif HYPO U 222
Úroková sazba z vkladů 0,1  % p. a.
Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření 2,99  % p. a.
Minimální měsíční vklad 0,1  % cílové částky
Minimální splátka úvěru ze stavebního spoření 0,58  % cílové částky
Podmínky pro přidělení
Minimální naspořená částka 20  % cílové částky
Hodnotící číslo 64
Koeficient ukazatele zhodnocení 1,5
Poplatky
Poplatek za uzavření smlouvy 1  % z cílové částky, nejvýše 15 000 Kč
Poplatek za vedení účtu 352 Kč ročně
Poplatek za roční výpis z účtu elektronicky zdarma, poštou 22 Kč

Čekací doba na úvěr při pravidelném spoření

Jak bylo uvedeno výše, tarif je dobře vyladěn v tom smyslu, že při minimální úložce 0,1 % cílové částky naspoříme potřebných 20 % cílové částky přibližně ve stejném měsíci, kdy dosáhneme potřebného hodnotícího čísla 64. To, že se tak stane po  téměř 17 letech spoření je však odrazující.

Čekací doba na úvěr

Výpočet čekací doby na úvěr ze stavebního spoření není jednoduchý. Pomůže vám srovnávač úvěrů, ve kterém najdete všechny potřebné informace.

Úvěry ze stavebního spoření

Naštěstí není povinné spořit jen 0,1 % cílové částky měsíčně. Při intenzivnějším spoření můžeme čekací dobu na úvěr podstatně zkrátit. Je ale nutno počítat s tím, že naspoříme více, než je požadovaných 20 % cílové částky, takže si tím snížíme objem úvěru. Dá se však předpokládat, že pro většinu klientů to bude přijatelný kompromis.

Při spoření 0,3 % cílové částky si totiž čekací dobu na úvěr zkrátíme na 96 měsíců (tj. 8 let) a spořením 0,5 % cílové částky dokonce jen na 70 měsíců (necelých 6 let). To je téměř třetina původní čekací doby při minimálním spoření.

Hlavní výsledky pro jednotlivé varianty spoření jsou uvedeny v následující tabulce. Výpočet byl provede pro cílovou částku 1 mil. Kč.

Tabulka 1: Čekací doba na úvěr ze stavebního spoření v tarifu HYPO U 222
při pravidelném měsíčnm spoření. Cílová částka je 1 mil. Kč.
# Měsíční úložka (Kč) Českací doba (měsíce) Naspořeno (Kč) Úvěr (Kč) Počet splátek
1 1 000 201 203 851 796 149 169
2 3 000 96 291 001 708 999 147
3 5 000 70 350 828 649 172 132
Zvyšováním měsíční úložky je možné čekací dobu ještě více zkracovat, ale je to vždy za cenu dalšího snižování úvěru. Jednotlivé možnosti si může každý namodelovat sám ve srovnání úvěrů ze stavebního spoření.

Jak se zkracování čekací doby projeví na celém průběhu spoření a splácení úvěru je patrné z následujícího zjednodušeného náčrtku.

Schematický průběh spoření a následného splácení úvěru v tarifu HYPO U 222 při pravidelném spoření. Číslice odpovídají jednotlivým variantám spoření v tabulce 1.

Jde to i rychleji

Pokud máme možnost vložit větší částku na samotném počátku spoření, můžeme čekací dobu na úvěr ještě více zkrátit. Když potřebných 20 % cílové částky nespoříme pravidelně, ale vložíme je na samotném počátku jako jednorázový mimořádný vklad, dosáhneme přidělení již za 89 měsíců. A to za předpokladu, že na účet již další peníze nevkládáme.

Vložením vyšší částky můžeme dosáhnout dalšího zkrácení čekací doby, ovšem opět za cenu nižšího úvěru. Při jednorázovém vkladu 40 % cílové částky můžeme čerpat úvěr již za dva roky a dva měsíce, ovšem pouze ve výši 60 % cílové částky. Jednotlivé varianty jsou popsány v tabulce 2.

Tabulka 2: Čekací doba na úvěr ze stavebního spoření v tarifu HYPO U 222
při vložení mimořádného vkladu. Cílová částka je 1 mil. Kč.
# Měsíční úložka (Kč) Českací doba (měsíce) Naspořeno (Kč) Úvěr (Kč) Počet splátek
4 200 000 89 202 714 797 286 170
5 300 000 43 295 673 704 327 146
6 400 000 26 393 984 606 016 122
Z čísel je patrné, že pro zhodnocování vkladů není tarif HYPO U 222 vhodný. Při kratší době spoření se dokonce může stát, že naspořená částka je nižší než částka kterou jsme na počátku vložili. To je způsobeno především poplatkem za uzavření smlouvy, který je v tomto tarifu 1 % z cílové částky (nejvýše však 15 000 Kč). Kompenzací za tuto nevýhodu je nízká a pevná úroková sazba úvěru.

Pro lepší názornost jsou jednotlivé varianty opět v následujícím schematickém grafu.

Schematický průběh spoření a následného splácení úvěru v tarifu HYPO U 222 při vložení počátečního mimořádného vkladu. Číslice odpovídají jednotlivým variantám spoření v tabulce 2.

HYPO U 222 nabízí levný úvěr s delší čekací dobou

I po provedených změnách zůstává HYPO U 222 nejlevnějším úvěrem z stavebního spoření. Úrokové sazba těsně pod třemi procenty se dnes může zdát jako z jiné doby. Na druhé straně není úplně jednoduché se k úvěru propracovat. Logicky nejrychlejší je to cestou vložení vyššího vkladu na samotném počátku spoření. Při vložení 40 % cílové částky si můžeme čekací dobu zkrátit až na dva roky a dva měsíce, což je těsně za zákonem stanoveným limitemZe zákona nesmí být čekací doba na úvěr ze stavebního spoření kratší než dva roky..

Delší čekací doba je při pravidelném spoření, přičemž není mnoho důvodů pro pomalé spoření s využitím minimální povolené úložky ve výši 0,1 % cílové částky. Tento limit byl pravděpodobně nastaven spíše pro klienty kteří využívají překlenovací úvěry. Když chceme úvěr ze stavebního spoření, musíme počítat se splátkou úvěru ze stavebního spoření v minimální výši 0,58 % cílové částky. Proto nedává dobrý smysl spořit podstatně méně, než činí splátka budoucího úvěru. Pravidelným spořením vyšší částky si nejen zkrátíme čekací dobu na úvěr, ale také si vyzkoušíme, zda budeme schopni budoucí úvěr splácet.

Nechte nám vaše kontaktní údaje a specialista firmy Golem Finance se s vámi spojí. Vyznáme se jak v hypotékách, tak i ve stavebním spoření.
Chcete své úvahy o financování bydlení probrat s odborníkem? Objednejte si nezávaznou konzultaci zdarma.

Kozultace zdarma

Jaké jsou alternativy? V úrokové sazbě je HYPO U 222 neporazitelný, úvěr se sazbou pod tři procenta žádná stavební spořitelna nenabízí. Vážnou konkurencí však může být tarif ALFA Modré pyramidy, u kterého není podmínka hodnotícího čísla. Zde je splnění podmínek pro přidělení podstatně jednodušší a také splátka úvěru je o něco nižší. Úvěr má ovšem sazbu 3,49 % p. a. což je částečně kompenzováno vyšším úročením vkladů (0,5 % p. a.).

Další zajímavou alternativou je tarif Buřinky. Ani zde nemusíme splnit podmínku hodnotícího čísla, ale ve srovnání s Modrou pyramidou musíme naspořit o něco více, a to třetinu cílové částky (detaily najdete ve speciálním článku). Buřinky má také vyšší úrokové sazby: vklady jsou úročeny 2,5 % p. a. a úvěr ze stavebního spoření má sazbu 4,5 % p. a.

Jak vidno, ideální nabídka dnes neexistuje. Rozhodování v této situaci bude vždy kompromisem mezi čekací dobou a výší úrokové sazby.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK