Proč si dávat pozor na přespoření cílové částky

cílová částka praktické rady
29. 7. 2021 | Při uzavírání smlouvy o stavebním spoření dbáme na vhodnou volbu cílové částky. Co se stane když ji přespoříme a jak tomu předcházet?
O přespoření mluvíme, když na smlouvě o stavebním spoření naspoříme víc než je sjednaná cílová částka. Jednotlivé stavební spořitelny přistupují k otázce přespoření rozdílně a postupně se mění i obsah jednotlivých všeobecných obchodních podmínek, které přespoření upravují. To hlavní je však společné: přespoření je nežádoucí a je lépe se mu vyhnout.

Cílová částka a přespoření

Cílová částka je pevně sjednaná ve smlouvě o stavebním spoření. Fakticky jde o nejdůležitější parametr smlouvy. Podle cílové částky se určuje například výše měsíční úložky, výše splátky úvěru ze stavebního spoření, ale především samotná výše úvěru ze stavebního spoření.

Každý účastník stavebního spoření má právo na úvěr ze stavebního spoření. Přitom výše úvěru ze stavebního spoření nesmí překročit rozdíl mezi cílovou částkou a naspořenou částkou. Pokud tedy naspoříme 40 000 Kč při cílové částce 100 000 Kč, můžeme získat úvěr ze stavebního spoření nejvýše 60 000 Kč. Někdy se také říká, že cílová částka je objem peněz, které můžeme získat ze stavebního spoření na bytové potřeby.

To všechno však nepočítá s přespořením. Protože: jak naložit se situací, kdy je na účtu stavebního spoření více, než činí cílová částka? V takovém případě vyjde výše úvěru ze stavebního spoření záporná. To je jeden z důvodů, proč je přespoření nežádoucí.

Jak přespoření řeší stavební spořitelny?

Stavební spořitelny mají zájem, aby k přespoření nedocházelo a ve svých všeobecných obchodních podmínkách mají ustanovení, které tuto situaci upravují. V konkrétních podmínkách se však stavební spořitelny liší nejen mezi sebou navzájem, ale různé jsou i jednotlivé verze všeobecných obchodních podmínek jedné stavební spořitelny. Obvykle zde najdeme kombinaci následujících ujednání:
  • Pokud dojde k přespoření, smlouva o stavebním spoření zanikne.
  • Pokud klient pošle na účet částku, která by způsobila přespoření, stavební spořitelna tuto platbu nepřijme a vrátí ji zpět klientovi.
  • Pokud by mělo dojít k přespoření, stavební spořitelna zvýší cílovou částku tak, aby k přespoření nedošlo.
  • Pokud dojde k přespoření, stavební spořitelna nejprve klienta na tuto situaci upozorní. Pokud klient nezjedná nápravu, má stavební spořitelna právo smlouvu ukončit.
  • Část zůstatku přesahující cílovou částku se neúročí.
Přespoření a VOP

Stavební spořitelny vydávají všeobecné obchodní podmínky (VOP), které jsou součástí smlouvy o stavebním spoření. Zde najdeme ujednání, kterými se řídí přespoření. Podmínky pro přespoření jednotlivých stavebních spořitelen najdete v přehledu všeobecných obchodních podmínek.
Každá stavební spořitelna používá jen některé z výše uvedených bodů, případně jejich kombinaci. To je nepříjemné zejména proto, že stavební spořitelny si často vyhrazují právo samy rozhodnout, jakým způsobem budou na přespoření klienta reagovat. Obvykle totiž najdeme ve všeobecných obchodních podmínkách ujednání typu: dojde-li k přespoření, může stavební spořitelna jednostranně navýšit cílovou částku, nebo smlouvu ukončit.

Pro klienta je samozřejmě zásadní rozdíl v tom, jestli po přespoření bude smlouva ukončena, nebo zda bude moci ve spoření pokračovat se zvýšenou cílovou částkou. Bohužel však v případě přespoření nemůže s jistotou předvídat, jak se stavební spořitelna zachová. Každá stavební spořitelna má přirozeně vypracované postupy, jak s přespořenými smlouvami zachází, ale tyto postupy nebývají zveřejňovány a mohou se kdykoli změnit. Z toho plyne jediné doporučení: přespoření cílové částky je nutno předcházet.

Jak se vyhnout přespoření?

Je několik věcí které můžeme udělat aby k přespoření nedošlo. Především je dobré na samotném počátku, při uzavírání smlouvy, zvolit vhodnou cílovou částku. Pokud i přesto po čase zjistíme, že nám hrozí přespoření, můžeme stavební spořitelně navrhnout zvýšení cílové částky.

Vhodná volba cílové částky

Na přespoření je dobré myslet již při uzavírání smlouvy o stavebním spoření. Od sjednání vysoké cílové částky často odrazuje poplatek za uzavření smlouvy, který bývá jedno procento z cílové částky. Takže čím vyšší je cílová částka, tím vyšší je vstupní poplatek. Přesto je rozumné volit cílovou částku s přiměřenou rezervou. Naštěstí přibývá možností jak uzavřít smlouvu o stavebním spoření bez poplatku, což podobné úvahy silně zjednodušuje.

Pro optimální využití státní podpory se vyplatí spořit 1700 Kč po dobu šesti let. Takto si naspoříme něco kolem 136 tisíc korun (viz srovnání stavebního spoření). Bylo by však chybou, nastavit cílovou částku na 136 nebo 140 tisíc korun. Je dobré počítat s určitou rezervou pro případ, že budeme chtít spořit o něco déle, nebo budeme chtít ukládat vyšší částky.

Jiným způsobem by měli při plánování postupovat ti, kteří mají zájem o úvěr ze stavebního spoření. Ti obvykle začínají úvahu cílovou částkou, protože vědí, kolik peněz budou potřebovat. A podle cílové částky a zvoleného tarifu pak naopak plánují kolik budou měsíčně spořit.

ČSOBS praktické rady spoření

Stavební spoření od Lišky bez vstupního poplatku – výhody a nevýhody

ČSOBS zrušila poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření. Současně nabízí i další zvýhodnění. Co vše můžeme využít a jaké to má spoření s Liškou výhody a nevýhody?

Zvýšení cílové částky

Když zjistíme, že nám hrozí přespoření, můžeme stavební spořitelně navrhnout zvýšení cílové částky. Jde o standardní operaci na kterou je každá stavební spořitelna připravená a má ji popsanou ve svých všeobecných obchodních podmínkách. To však bohužel neznamená, že nám stavební spořitelna vždy vyhoví.

Jak jsem napsal v úvodu, cílová částka je nejdůležitější parametr smlouvy o stavebním spoření. Změna cílové částky je tedy změna smlouvy, a to navíc podstatná změna smlouvy. Stavební spořitelna tedy s takovou změnou může, ale nemusí souhlasit.

Dnes je obvyklé, že stavební spořitelna souhlasí se změnou cílové částky za určitých podmínek. Nejčastější podmínkou je přechod smlouvy do některého z aktuálních tarifů. Dopad přechodu do nového tarifu může být různý. Někdy to ani nepocítíme, jindy to může znamenat snížení úrokové sazby.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK