Překlenovací úvěry vstupují do června téměř beze změn

stavební spoření
6. 6. 2017 | Do měsíce června vstupují překlenovací úvěry stavebních spořitelen se stejnými sazbami, jaké byly před měsícem.
Překlenovací úvěry stavebních spořitelen nedoznaly v průběhu předchozího měsíce téměř žádných změn. Do června vstupují se stejnými úrokovými sazbami jako na začátku května. Ceny ovlivnilo pouze nepatrně ukončení akční slevy na Hypoúvěr Modré pyramidyBuřinka prodloužila dobu splatnosti Hypoúvěru od Buřinky na celých 30 let.

Aktuální přehled překlenovacích úvěrů

Překlenovací úvěry zajištěné nemovitostí

V grafu jsou zobrazeny čisté úrokové sazby nejlevnějšího a nejdražšího překlenovacího úvěru, který je v nabídce dané stavební spořitelny. Čistá úroková sazba byla vypočtena za předpokladu, že klient čerpá překlenovací úvěr ve výši 1 mil. Kč a splácí jej pravidelně měsíčně tím nejvýhodnějším způsobem, který mu podmínky stavební spořitelny dovolují (tedy takovou měsíčné splátkou, při které je čistá úroková sazba minimální). Šedé hodnoty ukazují stav před měsícem.

Další podrobnosti ke grafu jsou uvedeny v metodice

V oblasti překlenovacích úvěrů hypotéčního typu porovnáváme úvěry zajištěné nemovitostí o objemu 1 mil. Kč.

Modrá pyramida ukončila 7. 5. akční slevu na poplatku za zpracování Hypoúvěru. Standardní poplatek za zpracování úvěru je již opět 2900 Kč, což se odrazilo ve zvýšení čisté úrokové sazby o zanedbatelných 0,08 %.

Buřinka prodlužuje od 1. 6. maximální dobu splatnosti Hypoúvěru od Buřinky z 28 na 30 let, v nejnižší čisté úrokové sazbě se však tato změna neodrazí.

Pořadí na prvních místech se tedy nemění. Nejlevnějším překlenovacím úvěrem zůstává Hypoúvěr od Buřinkyčistou úrokovou sazbou od 1,926 %. Za ním následuje ČMSS se svou nabídkou Tophypo+Topkredit+ v různých kombinacích s jednotlivými variantami tarifu Aktiv (čistá úroková sazba od 2,410 %). Na dalších místech je pak HYPOsplátka Raiffeisen stavební spořitelny, jejíž čistá úroková sazba začíná od 2,537 %.

Překlenovací úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti
Čisté úrokové sazby překlenovacích úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitosti. Nejlevnější milionový úvěr zajištěný nemovitostí nabízí Buřinka (čistá úroková sazba Hypoúvěru od Buřinky činí 1,926 %).

Překlenovací úvěry bez zajištění nemovitostí

Čisté úrokové sazby nezajištěných překlenovacích byly vypočteny za předpokladu, že klient čerpá překlenovací úvěr ve výši 100 tis. Kč a splácí jej pravidelně měsíčně tím nejvýhodnějším způsobem, který mu podmínky stavební spořitelny dovolují (tedy takovou měsíčné splátkou, při které je čistá úroková sazba minimální).
Ve srovnání překlenovacích úvěrů bez zajištění nemovitostí jsou porovnávány nejvýhodnější nabídky pro překlenovací úvěry v objemu 100 tis. Kč.

V nabídce těchto úvěrů nedošlo v předešlém měsíci k žádným změnám, sazby i poplatky zůstávají v červenci stejné jako v květnu. Na prvním místě je tedy Wüstenrot s čistou úrokovou sazbou 4,836 % pro refinancování. Rychloúvěr Modré pyramidy na druhém místě pořídíme za 5,098 %. Na třetím místě je pak Úvěr od Buřinky, jehož čistá úroková sazba začíná na 5,379 %.

Překlenovací úvěry bez zajištění zástavním právem k nemovitosti
Čisté úrokové sazby překlenovacích úvěrů bez zajištění zástavním právem k nemovitosti. Nejlevnější nabídku má Wüstenrot. Půjčka ProBydlení určená pro refinancování má čistou úrokovou sazbu 4,836 %.


Uvedené hodnoty byly vypočteny jednotnou metodikou, takže představují objektivní pohled na aktuální nabídku překlenovacích úvěrů. Kritériem pro porovnání úvěrů je čistá úroková sazba, která na rozdíl od nominální úrokové sazby, zohledňuje kromě úroků také veškeré poplatky, daně a výnosy související s daným překlenovacím úvěrem. Pro zjednodušení nejsou jednotlivé nabídky členěny podle délky fixace úrokové sazby, hodnoty LTV a dalších parametrů, které jsou důležité pro klienty, kteří si vybírají konkrétní produkt. Pro účely takového výběru je nutno zohlednit podrobné podmínky, které jsou zveřejněny v porovnání překlenovacích úvěrů.

Přehled překlenovacích úvěrů k 1. 6. 2017

Zajištěné nemovitostí
Tarif ČUS
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80  % Fix6 1,926 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80  % Fix3 2,078 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80  % Fix10 2,179 %
ČMSS Tophypo+ + Aktiv 30 2,410 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv Spořicí 2,442 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv 20 2,482 %
ČMSS Tophypo+ + Aktiv 25 2,502 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv 15 2,508 %
RSTS HYPOsplátka 2,537 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90  % Fix6 2,735 %
RSTS HYPOsplátka 90 2,829 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90  % Fix3 2,886 %
MPSS Hypoúvěr Fix 3-5 2,896 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90  % Fix10 2,987 %
ČMSS Tophypo 85 Fix3 + Aktiv 30 2,997 %
ČMSS Tophypo 85 Fix3 + Aktiv 25 3,086 %
ČMSS Tophypo 85 Fix6 + Aktiv 30 3,095 %
MPSS Hypoúvěr Fix 10 3,108 %
ČMSS Topkredit 85 + Aktiv 20 3,155 %
ČMSS Topkredit 85 + Aktiv Spořicí 3,175 %
ČMSS Topkredit 85 + Aktiv 15 3,180 %
ČMSS Tophypo 85 Fix6 + Aktiv 25 3,184 %
MPSS Hypoúvěr Plus Fix 3-5 3,721 %
MPSS Hypoúvěr Plus Fix 10 3,923 %
ČMSS Tophypo Fix3 + Aktiv 30 3,997 %
ČMSS Tophypo Fix3 + Aktiv 25 4,080 %
ČMSS Tophypo Fix6 + Aktiv 30 4,099 %
ČMSS Topkredit + Aktiv 20 4,137 %
ČMSS Topkredit + Aktiv 15 4,155 %
ČMSS Tophypo Fix6 + Aktiv 25 4,181 %
ČMSS Topkredit + Aktiv Spořicí 4,228 %
WÜST ProBydlení H + PÚ-Tarif OF-P 4,773 %
WÜST ProBydlení – refinancování 4,773 %
WÜST ProBydlení Expres H + PÚ-Tarif OF-P 4,793 %
RSTS REKOpůjčka plus 5,349 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProÚvěr OZ-U 5,754 %
RSTS REKOpůjčka 5,759 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProSpoření OF-S 6,017 %
WÜST ProBydlení H + ProÚvěr OZ-U 6,171 %
WÜST ProBydlení H + ProSpoření OF-S 6,228 %
Bez zajištění nemovitostí
Tarif ČUS
WÜST ProBydlení – refinancování 4,836 %
MPSS Rychloúvěr 5,098 %
SSČS Úvěr od Buřinky Fix 3 5,379 %
RSTS REKOpůjčka plus 5,398 %
WÜST ProBydlení Expres + PÚ-Tarif OF-P 5,599 %
SSČS Úvěr od Buřinky Fix 6 5,677 %
RSTS REKOpůjčka 5,833 %
ČMSS Kredit Max + Aktiv Spořicí 5,863 %
ČMSS Kredit Max + Aktiv 15 5,901 %
WÜST ProBydlení + PÚ-Tarif OF-P 5,911 %
ČMSS Kredit Max + Aktiv 20 6,024 %
ČMSS Kredit Refin + Aktiv Spořicí 6,071 %
ČMSS Kredit Refin + Aktiv 15 6,075 %
SSČS Úvěr od Buřinky 3,05  % / 6,05  % 6,176 %
ČMSS Kredit Plus + Aktiv Spořicí 6,199 %
ČMSS Kredit Plus + Aktiv 15 6,222 %
ČMSS Kredit Refin + Aktiv 20 6,269 %
ČMSS Kredit Plus + Aktiv 20 6,328 %
SSČS Trend Fix 3 6,425 %
WÜST ProBydlení Expres + ProÚvěr OZ-U 7,082 %
ČMSS Kredit Start + Aktiv 15 7,283 %
WÜST ProBydlení Expres + ProSpoření OF-S 7,321 %
ČMSS Kredit Start + Aktiv Spořicí 7,321 %
ČMSS Kredit Start + Aktiv 20 7,355 %
SSČS Trend Fix 6 7,467 %
WÜST ProBydlení + ProÚvěr OZ-U 7,747 %
WÜST ProBydlení + ProSpoření OF-S 7,863 %
SSČS Trend Fix 10 7,918 %


Aktuální nabídka překlenovacích úvěrů


Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře