Jaká je Prémie 2000 Kč Modré pyramidy?

MPSS spoření
15. 1. 2020 | Dneškem obnovuje Modrá pyramida stavební spořitelna svou akční nabídku Prémie 2000 Kč. Znamená slevu na poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření.
Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS) přichází s marketingovou akcí PRÉMIE 2000 Kč. MPSS tak opakuje akci z konce loňského roku. Kdo ji tenkrát nestihl, má nyní možnost uzavřít smlouvu o stavebním spoření se sníženým poplatkem.

Podmínky akce PRÉMIE 2000 Kč

Podmínky akce PRÉMIE 2000 Kč jsou stejné jako vloni. Smlouvy uzavřené v rámci akce PRÉMIE 2000 Kč mají nárok na 
  • prémii ve výší poplatku za uzavření smlouvy, nejvýše však 2000 Kč a
  • úrokový bonus, který je poskytován po dobu šesti let.
Protože jde o smlouvu o stavebním spoření, je možno kromě úroků získat také státní podporou ve výši 10 % z ročně uspořené částky, nejvýše však 2000 Kč ročně. Pro získání státní podpory je třeba buď spořit po dobu alespoň šesti let, nebo čerpat úvěr ze stavebního spoření.

Prémie za uzavření smlouvy

Klient může získat prémii ve výši poplatku za uzavření smlouvy, nejvýše však 2000 Kč, přičemž standardní poplatek za uzavření smlouvy je 1 % z cílové částky. Pokud je tedy smlouva uzavřena s cílovou částkou do 200 000 Kč, je uzavření smlouvy zdarma.

Nutnou podmínkou pro získání prémie je vložit na účet stavebního spoření během prvních čtyř měsíců částku nejméně 2000 Kč. Na rozdíl od výše prémie je částka povinného vkladu 2000 Kč fixní, nezávisí na výši cílové částky.

Úrokový bonus

Základní úroková sazba, kterou jsou úročeny vklady na účtu stavebního spoření je 0,5 % p. a. K této základní sazbě je možno získat úrokový bonus. Ten je stejný, jako u ostatních smluv MPSS. Tedy:
  • Celý zůstatek na účtu je úročen základní úrokovou sazbou, která je 0,5 % p. a.
  • Po dobu prvních šesti let je navíc zůstatek nižší než 300 000 Kč úročen úrokovým bonusem ve výši 0,5 % p. a.
  • Úrokový bonus je po dobu šesti let pouze evidován. Pokud klient splní podmínky pro jeho získání, je bonus připsán na účet po šesti letech.
  • Klient ztrácí nárok na celý úrokový bonus, pokud ukončí smlouvu dříve než po šesti letech spoření, nebo pokud během této šestileté lhůty uzavře smlouvu o překlenovacím úvěru, nebo pokud během této šestileté lhůty přijme přidělení úvěru ze stavebního spoření.
  • Podmínkou pro získání bonusu je šestileté spoření a dodržení Obratové podmínky.
Obratová podmínka
Podmínkou pro získání úrokového bonusu je, aby byl součet vkladů klienta v každém ukončeném kalendářním roce minimálně 0,5 % z cílové částky za každý ukončený měsíc daného roku. Do vkladů klienta se nepočítá státní podpora ani úroky. V případě, že klient změní cílovou částku, je pro výpočet plnění Obratové podmínky rozhodující cílová částka ke konci roku.

Čistá úroková sazba až 3,5 % p. a.

Jak výhodná je tedy nová akční nabídka Modré pyramidy? Při dodržení všech podmínek a po započtení všech poplatků, daní a státní podpory je možno dosáhnout čisté úrokové sazby 3,5 %. To je zhodnocení po zdanění, takže abychom získali stejný výnos na klasickém spořicím účtu, musel by být úročen nominální sazbou 4,1 %. Oproti spořicímu účtu je zde povinnost spořit po dobu šesti let.

Tarify určené pro spoření
Stav k  15. 1. 2020
RSTS JUNIOR S 181 akce 3,972 %
RSTS SPOŘENÍ S 191 akce 3,709 %
WÜST ProSpoření eOF-S Kamarád 3,694 %
WÜST ProSpoření eOF-S Kamarád+ 3,694 %
WÜST ProSpoření eOF-S 55+ (200 tis.) 3,694 %
WÜST ProSpoření eOF-S 55+ (500 tis.) 3,694 %
ČMSS AktivPlus Sleva pro děti 3,586 %
RSTS JUNIOR S 181 3,576 %
MPSS Prémie 2000 3,517 %
MPSS START 3,517 %
MPSS POHODA 3,517 %
WÜST ProSpoření eOF-S online 3,498 %
RSTS SPOŘENÍ S 191 3,315 %
WÜST ProSpoření eOF-S 3,299 %
ČMSS AktivPlus Spořicí 3,190 %
SSČS Standard 3,129 %
MPSS Moudré spoření 3,125 %
WÜST ProÚvěr OY-U 2,688 %
WÜST ProÚvěr OZ-U 2,688 %
WÜST ProSpoření OF-S 2,688 %
RSTS REKO U 172 2,351 %
RSTS HYPO U 173 2,351 %
V tabulce je čistá úroková sazba při optimálním způsobu spoření (měsíční vklad 1700 Kč po dobu 6 let při optimální cílové částce).
Ze srovnání nejvýhodnějších nabídek stavebních spořitelen je patrné, že PRÉMIE 2000 Kč je výhodnější, než standardní Moudré spoření MPSS a vyrovná se ostatním zvýhodněným nabídkám této stavební spořitelny, jako je START a POHODA. Podmínky úročení, poplatky i prémie jsou totiž shodné, liší se pouze okruhem osob, které mají na zvýhodnění nárok. Zatímco START a POHODA jsou omezeny věkem klienta, PRÉMIE 2000 Kč podobné omezení nemá a je takříkajíc pro všechny.

POHODA je pro klienty od 55 let (včetně), navíc nabízí možnost ukončení smlouvy již po třech letech bez sankčního poplatku (ovšem se ztrátou státní podpory). START je naopak pro mladé do 21 let (včetně), výše prémie je zde pouze do výše 1500 Kč. To znamená, že zdarma je uzavření smlouvy pouze do cílové částky 150 tis. Kč. Při spoření kolem 1700 Kč měsíčně to nemusí vadit, protože po šesti letech si naspoříme něco kolem 136 tis. Kč a pro tyto potřeby je cílová částka 150 tis. Kč dostačující. Spoříme-li ale více, než 1700 Kč měsíčně, je třeba počítat s vyšší cílovou částkou a tam může být současná nabídka PRÉMIE 2000 Kč zajímavější.

Ve srovnání s konkurencí však nabídky Modré pyramidy nevycházejí nejlépe. Základní úroková sazba 0,5 % je dnes na trhu nejnižší. Úrokový bonus +0,5 % to sice kompenzuje, ale jen zčásti. Jedno procento je na trhu stavebního spoření přeci jen nízká úroková sazba a navíc je zde několik omezení. Jde o pásmové úročení (pro vklady do 300 tis. Kč) po omezenou dobu (6 let) a navíc je nutno průběžně plnit obratovou podmínku.

Zajímavé mohou být tarify Modré pyramidy (bez úrokového bonusu) pro klienty, kteří plánují využití úvěru ze stavebního spoření. Nízké úročení vkladů je zde naopak výhodou, protože znamená úrokovou sazbu úvěru pouze 3,49 %. Navíc podmínky pro získání úvěru ze stavebního spoření je možno splnit během dvou let. Je však nutné počítat se specifickými podmínkami MPSS pro poskytování úvěrů a hlídat si lhůty.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK