Obchodní výsledky stavebních spořitelen v roce 2020 – podrobná analýza

analýza obchodní výsledky
12. 1. 2021 | Co ukazují obchodní výsledky stavebních spořitelen? Která stavební spořitelna si nejvíce polepšila?
Dnes byly zveřejněny obchodní výsledky stavebních spořitelen za rok 2020. Celkem bylo v loňském roce uzavřeno 519 696 nových smluv o stavebním spoření (včetně zvýšení cílových částek). Ve srovnání s loňským rokem to znamená pokles o 4,7 %. Dařilo se však úvěrům. Jejich objem meziročně vzrostl o 34,9 % na 68,3 mld. Kč. Vyplývá to z údajů stavebních spořitelen, které zveřejnila ČTK.

Databanka obchodních výsledků

Prosincová čísla mírně vylepšila celkový počet nově uzavřených smluv o stavebním spoření. Jak ukazuje následující graf analyzující nové obchody po jednotlivých měsících, od července až do listopadu 2020 byl prodej nových smluv horší, než v roce předchozím (tedy 2019). V samotném prosinci bylo uzavřeno 67 073 nových smluv, což je nejvyšší prosincový výsledek od roku 2013. Poslední měsíc však nedokázal zvrátit nepříznivý trend a celkový počet nových smluv je o 4,7 % nižší, než v roce 2019.

Po celý rok se však stavebním spořitelnám dařilo v oblasti úvěrů. Po celý rok byly obchodní výsledky lepší, než v roce předchozím. Nejnižší meziroční růst nových úvěrů jsme zaznamenali v květnu (+12 %). Za celý rok bylo poskytnuto o 34,9 % více úvěrů, než v roce 2019.

Akční slevy nezvýšily zájem o stavební spoření

Rok 2020 byl zajímavý vysokým počtem akčních nabídek, kterými se stavební spořitelny snaží zvýšit zájem o svůj produkt. Po celý rok nabízely dvě z pěti stavebních spořitelen smlouvu o stavebním spoření bez vstupního poplatku (pro mladé a naopak pro zralé klienti ve věku od 55 let). Celou polovinu roku si mladí klienti mohli vybírat dokonce z nabídek čtyř různých stavebních spořitelen. A vstřícné byly stavební spořitelny i k dalším věkovým kategoriím (viz analýza v článku o stavebním spoření bez poplatku).

I přes tato zvýhodnění byl loňský výsledek poměrně nevýrazný. Počet nově uzavřených smluv je sice vyšší, než v letech 2015 až 2018, ale oproti loňskému roku je zde pokles o 4,7 %. Ten lze přičíst na vrub ekonomické situace, vyvolané koronavirovou pandemií.

Z výsledků jednotlivých stavebních spořitelen zřetelně vyčnívá MONETA stavební spořitelna, která i v tomto nepříznivém roce uzavřela o 42,2 % více nových smluv, než v roce 2019.

MONETA má (i po loňském snížení úrokových sazeb) výhodnou nabídku stavebního spoření a patří ke spořitelnám, které ve velké míře nabízejí smlouvu s nulovým, nebo sníženým vstupním poplatkem. MONETA je však momentálně nejmenší stavební spořitelna na českém trhu, takže ani tento dobrý výsledek nemohl zvrátit výsledek celého trhu. Kromě MONETY totiž byla v plusu již jen Modrá pyramida, ostatní stavební spořitelny sjednaly v roce 2020 méně nových smluv, než v roce předešlém.

Zájem o úvěry vzrostl, pandemii navzdory

Objem prodaných úvěrů vzrostl v roce 2020 meziročně o 34,9 %, což je s ohledem na aktuální ekonomickou situaci překvapivé číslo. Zdálo by se, že v době ekonomické nejistoty klesne ochota domácností k dlouhodobému zadlužení. Opak je však pravdou. Čím je to způsobeno?

Důvodů je nepochybně více a asi nikdy se nepodaří objektivně porovnat jejich váhu. Jeden z důležitých momentů je však patrný z následujícího grafu. Rok 2019 (se kterým se porovnává výsledek roku 2020) byl neobvykle slabý. ČNB na konci roku 2018 doporučila bankám zpřísnit podmínky pro poskytování úvěrů a to vedlo k propadu nových obchodů v roce 2019. Výsledek roku 2020 tedy můžeme brát jako návrat k původnímu trendu.

A z grafu vyčteme ještě jeden moment: objem nových úvěrů poskočil nahoru, ale jejich počet se oproti roku 2019 téměř nezměnil, přesněji: vzrostl o 1,3 %.

To ukazuje, že neroste počet domácností, které jsou ochotny se zadlužit. Roste jen objem – tedy přibývá těch, kdo stavebním spořením financují koupi nebo stavbu domu či bytu. Naopak ubývá malých (nezajištěných) úvěrů na rekonstrukce a drobné opravy. To je ostatně vidět i na průměrném objemu poskytnutého úvěru. Ten narostl z 1,1 mil. Kč v prosinci 2019 na 1,4 mil. Kč v prosinci 2020. Těžiště nových úvěrů se tedy stále více posunuje od nezajištěných úvěrů směrem k zajištěným hypotékám.

Tomu nepochybně napomohly také kroky ČNB, která v průběhu roku silně rozvolnila limity, které musely banky při poskytování hypoték dodržovat.

Zájem o úvěry stavebních spořitelen (zejména o hypotéky) v roce 2020 dále podpořily daňové změny, jako zrušení daně z nabytí nemovitosti a naopak zpřísnění časového testu a snížení limitu pro daňové odečty od ledna 2021. Vliv měly také úrokové sazby úvěrů na bydlení, které měly v loňském roce klesající trend.

Spekuluje se rovněž o motivacích jednotlivých klientů. Pro obyvatele sídlišť v době lockdownu získává bydlení v rodinném domku se zahradou, nebo alespoň v bytě s terasou nový rozměr. Mnozí také mohou v investici do bydlení vidět pevný bod v nejisté ekonomické budoucnosti.

Mezi jednotlivými stavebními spořitelnami loni excelovala Modrá pyramida. Poskytla o 85,6 % více úvěrů než před rokem a její výkon byl pozoruhodně stabilní. Jedná se také o stavební spořitelnu s nejvyšší průměrnou částkou úvěru, která v prosinci 2020 dosáhla 2,1 mil. Kč.

Růst vykázaly i ostatní stavební spořitelny, ovšem s výjimkou MONETY. Ta jako jediná poskytla méně úvěrů než před rokem.

Rozdělení trhu

Jedničkou na trhu zůstává i nadála Českomoravská stavební spořitelna. Nejvýraznější výsledky však v roce 2020 vykázala Modrá pyramida. Především její meziroční růst objemu poskytnutých úvěrů je hodný zaznamenání. Dařilo se jí ale i v oblasti stavebního spoření a přesvědčivě obsadila druhé místo a to jak v prodeji stavebního spoření, tak i v poskytování úvěrů.

Nejvíce smluv o stavebním spoření uzavřela v roce 2020 Českomoravská stavební spořitelna, která obsadila 32 % trhu. Na druhém místě se umístila Modrá pyramida (20 %) která výrazně posílila oproti roku 2019, kdy obsadila až čtvrtou(!) příčku. Na třetí pozici je Raiffeisen stavební spořitelna (19 %) následovaná Stavební spořitelnou České spořitelny (17 %). Na poslední pozici zůstává MONETA, a to i přes výrazný růst z 8 % na 12 %.

Také v úvěrové oblasti zůstává jedničkou Českomoravská stavební spořitelna, která poskytla 37 % všech nových úvěrů. Zvolna se jí však začíná přibližovat Modrá pyramida, jejíž tržní podíl během loňského roku vzrostl z 20 % na 27 %. Třetí místo náleží Stavební spořitelně České spořitelny (19 %), na čtvrté pozici je Raiffeisen stavební spořitelna (15 %). Nejmenší MONETĚ se v úvěrech nedařilo, její tržní podíl loni poklesl na pouhá dvě procenta.

Databanka obchodních výsledků

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK