Nový spořicí účet od Lišky se jmenuje Duo

ČSOBS praktické rady spoření
27. 5. 2021 | ČSOB Stavební spořitelna přichází s novým tarifem stavebního spoření, který konkuruje spořicím účtům.
ČSOB Stavební spořitelna (Liška, ČSOBS, dříve ČMSS) zavádí nový tarif Duo, který může konkurovat spořicím účtům. Je zcela bez poplatků a jeho vklady jsou úročeny sazbou 0,5 %. Pro jeho založení je však nutnost mít také souběžnou smlouvu o stavebním spoření v některém z běžných tarifů.

Jaké jsou podmínky tarifu Duo?

Základní podmínky najdeme v přehledu tarifů, kterých dnes ČSOBS nabízí celkem šest. Základní úroková sazba, která je ze zákona pevná po dobu nejméně šesti let, je nastavena na 0,1 %. K tomu se ale pro první rok spoření přidává úrokový bonus +0,4 %. První rok je tedy vklad úročen sazbou 0,5 % což je více, než je dnes u spořicích účtů běžné. Po roce bonus končí a je na rozhodnutí klienta, jestli bude pokračovat ve spoření se sazbou 0,1 %, nebo zda smlouvu ukončí. Při dodržení všech podmínek (viz dále) je všechno bez poplatků, takže smlouvu lze založit a kdykoli ukončit zdarma.

Parametry tarifů ČSOB Stavební spořitelny
Tarifní varianta Úroková sazba vkladů / úvěru ze stavebního spoření Minimální procento naspoření pro přidělení Minimální splátka úvěru ze stavebního spoření Hodnotící číselný faktor
AktivPlus Spořicí 0,6  % *) / 3,6  % 35  % 2,00  % 63
AktivPlus 15 0,6  % / 3,6  % 35  % 0,93  % 45
AktivPlus 20 0,6  % / 3,6  % 35  % 0,72  % 33
AktivPlus 25 0,6  % / 3,6  % 35  % 0,60  % 26
AktivPlus 30 0,6  % / 3,6  % 35  % 0,56  % 22
Duo 0,1  % **) / 3,1  % 50  % 2,00  % 22
*) Po dobu prvních šesti let spoření je k základní sazbě možno získat úrokový bonus +0,4 %
**) Po dobu prvního roku je úroková sazba navýšena o úrokový bonus +0,4 %

Duo je jen pro klienty, kteří spoří s Liškou

Hlavním omezením tarifu Duo je skutečnost, že novou smlouvu je možno založit jen tehdy, když máme u ČSOBS smlouvu o stavebním spoření v jiném, „standardním“ tarifu. Proto také ČSOBS mluví o Duo jako o „doplňkové“ smlouvě. Cílovou částku nelze volit, ta je vždy 5 mil. Kč. To nemusí nikterak vadit, protože vstupní poplatek je nulový a předpokládá se, že tento tarif bude využíván pouze pro krátkodobé spoření. Naspořená částka nesmí překročit cílovou částku, takže ti, kteří by chtěli uložit více, než 5 mil. Kč si musí založit dvě smlouvy v tarifu Duo a povolený objem tak zdvojnásobit. Dvě smlouvy v tarifu Duo jsou však maximum, více takových smluv ČSOBS nepovoluje.

Logicky se nabízí otázka, jak bude postupováno v případě, kdy souběžná smlouva ve standardním tarifu skončí? V takovém případě Duo může pokračovat dál, dokonce i s úrokovým bonusem. Smlouva však bude zpoplatněna standardním poplatkem za vedení účtu, který je dnes 360 Kč za kalendářní rok. Poplatek za vedení účtuje ČSOBS vždy na začátku roku, takže vždy 1. ledna proběhne kontrola, zda existuje souběžná smlouva a pokud ne, bude zaúčtován poplatek.

Spořit možno (téměř) libovolně, vybírat je třeba vše najednou

Ve smlouvě o stavebním spoření musí být ze zákona uvedeno, jakým způsobem bude klient spořit. I zde vychází ČSOBS vstříc střadatelům tím, že povinná výše ročního(!) vkladu je 1000 Kč. A protože obchodní podmínky ČSOBS umožňují „předplatit“ si tyto vklady jedinou vyšší platbou, znamená to prakticky naprostou volnost. Je tedy možné na účet postupně střádat, nebo vložit jednorázově větší částku, nebo kombinace obého.

Zatímco vkládat peníze na účet je možno prakticky libovolně, výběr je možný pouze jednorázově, ukončením smlouvy. Nelze tedy v průběhu spoření vybrat nebo převést na jiný účet pouze část vkladů. Je třeba celou smlouvu v tarifu Duo ukončit výpovědí a všechny peníze převést najednou. Kromě standardní tříměsíční výpovědní lhůty ČSOBS slibuje možnost výpovědní lhůtu zkrátit a také neúčtovat poplatek za předčasné ukončení smlouvy.

Duo jako stavební spoření

Přes všechny speciality zůstává tarif Duo tarifem stavebního spoření. To znamená, že na něj lze nárokovat státní podporu a také je možné získat úvěr ze stavebního spoření s úrokovou sazbou 3,1 %. Ani jedno ani druhé však není dobrý nápad.

Tarif Duo je nastaven tak, že se podobá spíše spořicímu účtu, než tarifu stavebního spoření. Proto není uveden ve srovnání stavebního spoření. Ve srovávači se totiž předpokládá pravidelné spoření po dobu šesti let, což u tarifu Duo není pravděpodobné.
Státní podporu sice můžeme nárokovat a stavební spořitelna nám bude zálohy státní podpory připisovat na účet, ale v okamžiku, kdy smlouvu ukončíme před uplynutím šestileté vázací lhůty, se nám tyto zálohy odúčtují a vrátí se zpět Ministerstvu financí. A vzhledem k tomu, že výhodné úročení bude trvat jen jeden rok, není pravděpodobné, že budeme chtít pokračovat ve spoření se sazbou 0,1 %.

Také využití úvěru ze stavebního spoření je myslitelné pouze ve velmi speciálních případech. Je pravda, že úroková sazba 3,1 % je zajímavá, zvláště když začínají sazby růst a úvěry bez zajištění jsou již dnes dražší. Problémem je však technické nastavení tarifu, který má hodnotící číselný faktor 22 a splátku úvěru 2 % cílové částky. Jinými slov: na přidělení úvěru budeme čekat hodně dlouho, a pak jej budeme muset velmi rychle splatit. To vše je navíc komplikováno pětimilionovou cílovou částkou, kterou podmínky nedovolují změnit. Takže pro získání úvěru v libovolné výši je třeba vložit 2,5 mil. Kč (50 % cílové částky). Výše možného úvěru je nejvýše 2,5 mil. Kč (rozdíl mezi cílovou částkou a naspořenou částkou), A splátka bude nejméně 100 tis. Kč měsíčně (2 % cílové částky).

Duo se tedy vyplatí pouze jako spořicí účet bez státní podpory. Možnost využití úvěru nebo státní podpory je pouze teoretická. A získání překlenovacího úvěru v tarifu Duo není možné.

Duo nebo Felix?

Přítomní znalci si nepochybně vzpomenou na podobný tarif Raiffeisen stavební spořitelny, který nese název Felix S 182. Oba tarify mají skutečně mnoho podobného, rozdíly jsou ve srovnávací tabulce níže.

Pro praxi je asi nejdůležitější porovnání úrokových sazeb. U Felixe je konstrukce složitější: základní sazba 0,3 % je navýšena o takzvanou variabilní část. Ta je dnes 0,2 %, a to pouze pro zůstatky do 100 tis. Kč. Do výše 100 tis. Kč tedy Felix nabízí stejné zhodnocení jako Duo, nad touto hranicí již Felix zaostává.

Tím ale nejsou všechny rozdíly vyčerpány. U ČSOBS máme úrokový bonus sjednaný pevně na jeden rok s tím, že poté jednoduše skončí. RSTS může variabilní složku úroku kdykoli změnit, přičemž je povinna klienta informovat jeden měsíc předem.

Obě spořitelny se liší také postupem v situaci, kdy klient nemá další souběžný účet stavebního spoření. Zatímco u ČSOBS je v takovém případě účet zpoplatněn, u RSTS ztratí nárok na variabilní část úroku. V obou případech však nejde o nevratný zásah: pokud po určité době uzavřeme novou smlouvu o stavebním spoření v některém ze standardních tarifů, vše se vrátí zpět do starých kolejí. Tedy Duo bud opět bez poplatků a Felix bude úročen i variabilní složkou.

Porovnání spořicích účtů ČSOBS a RSTS
ČSOBS – Duo RSTS – Felix
Cílová částka pro fyzické osoby 5 mil. Kč 5 mil. Kč
Cílová částka pro právnické osoby nelze 10 mil. Kč
Základní sazba úročení vkladů 0,10 % 0,30 %
Úrokový bonus 0,40 % 0,20 %
Úroková sazba celkem 0,50 % 0,50 %
Limit úrokového bonusu bez limitu bonus se uplatňuje jen na zůstatek do 100 tis. Kč.
Platnost úrokového bonusu Úrokový bonus platí jeden rok od uzavření smlouvy, poté končí. Banka má právo bonus kdykoli změnit, klient je informován 1 měsíc předem.
Úroky se připisují k jistině ročně měsíčně
Poplatek za uzavření smlouvy zdarma zdarma
Poplatek za vedení účtu zdarma zdarma
Poplatek za ukončení smlouy zdarma zdarma
Maximální počet doplňkových smluv 2 1
Při zrušení souběžné smlouvy o stavebním spoření účtuje se plný poplatek za vedení účtu nulový úrokový bonus
Možnost úvěru ze stavebního spoření ANO ANO
Možnost překlenovacího úvěru NE NE
Možnost změny tarifu NE ANO
Možnost státní podpory ANO NE

Vyplatí se?

Skutečnost, že podobný produkt nabízí již druhá stavební spořitelna naznačuje, že pro stavební spořitelnu je podobný produkt zajímavý. Jaký je pohled ze strany klienta?

Hlavním lákadlem je nepochybně úroková sazba. Ta je celkem 0,5 %, což je více, než dnes nabízí většina spořicích účtů. U RSTS je úrok stejný, ale jen pro vklady do 100 tis. V tomto ohledu nabízí Duo více.

Oproti klasickému spořicímu účtu máme jen omezenou možnost s penězi nakládat. Nelze část vkladů převést na jiný účet, vždy je nutno celou smlouvu ukončit.

Limitujícím faktorem je existence smlouvy o stavebním spoření. Pozitivní však je že není nutno uzavírat novou smlouvu, je možno využít již existující platné smlouvy.

Příjemná a pro stavební spoření ještě ne zcela obvyklá je také možnost spoření kdykoli ukončit, a to bez sankcí či poplatků.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK