Novinky od Lišky: nižší úročení, sleva na poplatku a nové spoření

analýza ČSOBS praktické rady
16. 10. 2020 | Českomoravská stavební spořitelna jako poslední snížila úrokové sazby z vkladů na (přibližně) jedno procento. Co nabízí jako náhradu sníženého úrokového výnosu?
Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška) dnes snižuje úrokový bonus z 0,6 na 0,4 %. Nově však nabízí klientům od 18 to 50 let slevu na poplatku za uzavření smlouvy až do výše 1500 Kč a ke stávající smlouvě o stavebním spoření lze sjednat „doplňkovou“ smlouvu zcela bez poplatků.

Úročení vkladů: 0,6 % + 0,4 %

Hlavní změnou je snížení úrokového bonusu. ČMSS úročí vklady na účtu stavebního spoření základní sazbou 0,6 % p. a., ke které je přidáván úrokový bonus. Ten se dneškem mění z 0,6 % na 0,4 %. Zjednodušeně řečeno: zatímco dříve mohly být vklady úročeny celkovou sazbou až 1,2 % (0,6 + 0,6), dnes je to již jen 1,0 % (0,6 + 0,4). Ostatní stavební spořitelny snížily úrokové sazby již dříve, dnes je úročení 1,0 % standardem, který nabízejí všechny stavební spořitelny.

Sluší se připomenout, že úrokový bonus je časově omezený, platí jen pro prvních šest let spoření. Po uplynutí šesti let jsou vklady úročeny pouze základní úrokovou sazbou (0,6 %), bez bonusu. Pro získání bonusu je také potřeba splnit stanovené podmínky, tedy po dobu 6 let pravidelně spořit 0,5 % cílové částky měsíčně a klient nesmí přijmout přidělení cílové částky ani podepsat smlouvu o úvěru.

Sleva na vstupním poplatku pro klienty ve věku 18-50 let

Naopak pozitivní zprávou je sleva na poplatku za uzavření smlouvy, který je standardně 1 % z cílové částky. Sleva je omezena částkou 1500 Kč, takže smlouvy s cílovou částkou do výše 150 tis. Kč je možno sjednat bez vstupního poplatku.

Sleva je určena jen pro klienty střední věkové kategorie. Přesněji řečeno pro takové, kteří smlouvu uzavřou nejdříve v den 18. narozenin, nejpozději však den před 51. narozeninami.

Další podmínkou je uzavření smlouvy v období od 16. října do 30. listopadu a úhrada zbývajícího poplatku za uzavření smlouvy musí být provedena do 31. ledna 2021. Poslední podmínka se přirozeně netýká těch, kdo smlouvu uzavřou s cílovou částkou do 150 tis. Kč. Ti mají vstupní poplatek nulový. Při vyšší cílové částce je však nutno včas uhradit poplatek ve výši jednoho procenta z cílové částky snížené o 150 tis. Kč.

Nárok na slevu zaniká, pokud klient smlouvu ukončí dříve, než po šesti letech spoření. Nárok na slevu však zůstává zachován, pokud klient čerpá překlenovací úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření, a to i během prvních šesti let spoření.

— Oprava: následující odstavec byl upraven 1. 11. 2020 —

Online s „provizí“

Kromě slevy na poplatku je možno využít akce Prémie 500 Kč, a získat tak 500 Kč navíc. Podmínkou je získání dalšího klienta, který si rovněž uzavře smlouvu s Liškou. Podrobné podmínky jsou uvedeny ve zvláštním článku.

Akce 1+1

Poslední novinkou je „Akce 1+1“. Jde o analogii Felixova spoření, které již nějakou dobu nabízí Raiffeisen stavební spořitelna. Smlouva o stavební spoření je zdarma, bez poplatků, a zdarma je i ukončení smlouvy, a to kdykoli. Účet stavebního spoření se tedy chová jako spořicí účet s tím omezením, že z něj nelze vybírat peníze „po částech“. Pokud naspoření peníze potřebujeme, je nutné celý účet zrušit a naspořenou částku převést například na běžný účet.

Zde se nabízí otázka výpovědní lhůty. Ta je podle smlouvy tři měsíce a začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi na centrálu stavební spořitelny. To je poměrně dlouhá doba a ČMSS bude zřejmě umožňovat i její zkrácení, nicméně smluvně platí již zmíněné tři měsíce.

Nutnou podmínkou pro získání těchto výhod je existence jiné smlouvy o stavební spoření s ČMSS. Ten, kdo již má platnou smlouvu o stavebním spoření (nebo si uzavře novou smlouvu), si může sjednat další „doplňkovou“ smlouvu s uvedenými výhodami (bez poplatku). Podmínky akce jsou následující:

  • Akce je určena pouze klientům ve věku 18 a více let.
  • Klient musí mít platnou „klasickou“ smlouvu o stavebním spoření a v období od 16. října do 30. listopadu 2020 uzavře další „doplňkovou“ smlouvu o stavebním spoření s cílovou částkou 300 000 Kč (přesně) v tarifu AktivPlus Spořicí.
  • „Doplňková“ smlouva je osvobozena od poplatku za uzavření smlouvy, poplatku za vedení účtu a poplatku za předčasné ukončení smlouvy.
  • Klient může mít pouze jednu „doplňkovou“ smlouvu.
  • Vždy 1. ledna kalendářního roku se kontroluje, zda má klient kromě „doplňkové“ smlouvy také další „klasickou“ smlouvu o stavebním spoření. Pokud ne, bude mu na „doplňkovou“ smlouvu účtován poplatek za vedení účtu.
  • Na „doplňkové“ smlouvě není nárok na úrokový bonus, vklady jsou úročeny sazbou 0,6 %.
  • Není možné provádět změny „doplňkové“ smlouvy (změna cílové částky, změna tarifní varianty) a není možné čerpat překlenovací úvěr. Je však možné získat úvěr ze stavebního spoření.
Na rozdíl od Felixova spoření RSTS je tedy u ČMSS nižší cílová částka a smlouva o stavebním spoření může být uzavřena i se státní podporou. „Doplňkovou“ smlouvu se státní podporou však rozhodně nelze doporučit. Při ukončení smlouvy před uplynutím šesti let totiž zaniká na státní podporu nárok. „Akce 1+1“ předpokládá, že státní podpora bude nárokována na „klasickou“ smlouvu o stavebním spoření, která musí běžet souběžně.

Vzhledem k tomu, že „Akce 1+1“ není klasické spoření na dobu šesti let, nenajdete tuto nabídku ve srovnání stavebního spoření.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK