Liška nabízí přivýdělek 500 Kč za získání nového klienta

stavební spoření
12. 10. 2020 | Po dlouhé době je zde jiná marketingová akce, než sleva na poplatku za uzavření smlouvy. Jaké má podmínky a pro koho je určena?
Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška) se snaží zvýšit zájem o online uzavírání smluv o stavebním spoření. Ten, kdo uzavře smlouvu o stavebním spoření online a doporučí dalšího zájemce o stavební spoření, získá prémii ve výši 500 Kč. Získání prémie má několik podmínek, především obě smlouvy nesmí být vypovězeny před uplynutím šestileté vázací lhůty.

Jak to funguje

Prémii je možno získat pouze při uzavření smlouvy o stavebním spoření online, prostřednictvím webových stránek ČMSS. Uzavřením smlouvy online vznikne „Doporučující smlouva“ a každý, kdo ji uzavře, obdrží e-mailem jedinečný odkaz. Tento odkaz může poslat svým známým, přičemž počet osob, kterým je možno odkaz odeslat, není nijak omezen. Důležité je, aby na základě tohoto odkazu alespoň někdo uzavřel opět online smlouvu o stavebním spoření. Tím vznikne „Doporučená smlouva“. A při splnění dalších podmínek získá Doporučující smlouva prémii 500 Kč.

Podmínky pro doporučené a doporučující smlouvy

Jaké jsou ty „další podmínky“? Není jich málo, ale jsou dobře splnitelné a slouží k tomu, aby si každý nemohl založit fiktivní smlouvu jen pro získání prémie. Také platí, že na jednu Doporučující smlouvu je možno získat jen jednu Prémii. Rozesláním odkazu více osobám si tedy můžeme zvýšit šanci na získání prémie, ale neovlivníme její výši.

Prémie

  • Prémie ve výši 500 Kč je připsána na účet Doporučující smlouvy do konce dubna 2021.
  • Na jednu Doporučující smlouvu lze získat nejvýše jednu Prémii. Podmínkou je, aby alespoň jedna Doporučená smlouva splnila předepsané podmínky (tj. i když je uzavřeno několik Doporučených smluv, Prémie je stále pouze 500 Kč).

Doporučující smlouva

  • Klientem musí být fyzická osoba starší 18 let.
  • Smlouva o stavební spoření musí být uzavřena online.
  • Smlouva musí být uzavřena v období od 1. září do 31. prosince 2020.
  • Smlouva může být vypovězena nejdříve než po šesti letech.

Doporučená smlouva

  • Majitelem Doporučené smlouvy musí být jiná osoba, než majitel Doporučující smlouvy (tj. nemůžeme si doporučit smlouvu sami sobě).
  • Musí být uzavřena (elektronicky podepsána) v období od 1. září do 31. prosince 2020.
  • Smlouva musí být 28. února 2021 platná, nesmí být ve výpovědi a musí na ni být vloženo alespoň 1% cílové částky.
  • Smlouva může být vypovězena nejdříve než po šesti letech.

Vítané zpestření marketingových akcí

Využití klientů pro získávání dalších nových smluv není nic převratného, přesto není podobných akcí mnoho. Drtivá většina akčních nabídek se omezuje na snížení poplatku za uzavření smlouvy. Proto lze uvítat tuto akci jako vítané zpestření.

Podmínky jsou přiměřené, aby motivovaly klienty k prozkoumání okruhu blízkých známých. Prémie je však nastavena tak, aby nedocházelo k mohutnému spamování v honbě za ziskem. Tomu napomáhá i pravidlo, podle kterého lze na jednu Doporučující smlouvu získat nejvýše jednu Prémii, bez ohledu na počet Doporučených smluv.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře