Stavební spořitelny mění Všeobecké obchodní podmínky


2.1.2014 | Českomoravská stavební spořitelna, Modrá pyramida, Stavební spořitelna České spořitelnyWüstenrot mění od 1. 1. 2014 své Všeobecné obchodní podmínky. VOP jsou ze zákona součástí smlouvy o stavebním spoření a podléhají souhlasu Ministerstva financí ČR. Změna se netýká jednotlivých tarifů, spíše souvisí s novým občanským zákoníkem, který vstoupil v platnost ke stejném dni. Nové VOP se vztahují pouze na nové smlouvy, uzavřené od 1. 1. 2014. SSČSMPSS do svých VOP nově začlenily jednu důležitou změnu. Dle nových VOP si obě stavební spořitelny vyhrazují možnost VOP jednostranně změnit, přičemž pokud klient se změnou nesouhlasí, má právo ve stanovené lhůtě smlouvu vypovědět. Podobné ustanovení je v oblasti stavebního spoření novinkou, dříve bylo používáno pouze u klasických bank, kde klient není při výpovědi omezován existencí státní podpory (při výpovědi do 6 let od uzavření smlouvy ztrácí účastník stavebního spoření nárok na státní podporu).

Vzhledově největší změny doznaly VOP Stavební spořitelny České spořitelny. Text nových VOP je formulován způsobem, který je pravděpodobně považován za pro-klientský. Jednotlivé kapitoly nejsou nadepsány stroze „Cílová částka“ nebo „Uzavření smlouvy“, ale jsou formulovány formou otázek (např. „K čemu složí vzorový podpis?“ nebo „Co když máte omezenou svéprávnost?“).

ČMSSWüstenrot byly do konce loňského roku poslední stavební spořitelny, které ve svých VOP uváděly podrobný popis všech tarifů včetně jejich parametrů. ČMSS tuto filosofii opustila a její nové VOP jdou stejnou cestou jako ostatní stavební spořitelny, které prakticky všechny parametry jednotlivých tarifů vyvedly z VOP.

Wüstenrot tak zůstává poslední stavební spořitelnou, která má ve svých VOP všechny důležité parametry smlouvy.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře