Nejčastější otázky k nárůstu poplatku za vklad do katastru nemovitostí

stavební spoření
28. 1. 2020 | Jak se vás dotkne zvýšení poplatků za vklad do katastru nemovitostí?
Zdvojnásobení poplatků na katastru bylo součástí vládního návrhu daňového balíčku. V prosinci ještě svitla naděje, že ke zvýšení poplatků na katastru nedojde, protože Senát zákon zamítl. Sněmovna následně Senát ještě v prosinci přehlasovala a zákon tak platí.

Od 1. ledna 2020 tak došlo ke zdvojnásobení poplatků za vklad na katastru nemovitostí z původního 1000 Kč na dvojnásobek – 2000 Kč. Co to bude znamenat pro zájemce o vlastní bydlení?

Čeho se zvýšení týká?

Zdvojnásobení poplatku z jednoho na dva tisíce korun se týká vkladů na katastr nemovitostí. Běžný občan nově uhradí více za vklad vlastnického práva (vklad kupní, darovací, směnné smlouvy), za vklad věcného břemene, práva stavby či předkupního práva. Klient s hypotékou si také připlatí za vklad zástavního práva, zákazu zcizení či zatížení (pokud banka tyto instrumenty po klientovi nad rámec zástavního práva požaduje). V praxi jsou však naštěstí součástí jedné zástavní smlouvy, tedy jednoho návrhu na vklad a jednoho poplatku.

Vkladem se zapisuje také změna či zánik uvedených práv. V praxi to znamená, že občan uhradí vyšší poplatek např. za vklad dohody o zrušení věcného břemene nebo kvitance banky potvrzující zánik zástavního práva po splacení hypotéky.

Pro úplnost, zákon zdvojnásobil také maximální výši poplatku za podání více návrhů na vklad současně na 20 000 Kč. Došlo také ke zdvojnásobení poplatku za přijatí úplného znění prohlášení o rozdělení domu na bytové jednotky do sbírky listin a dohody spoluvlastníků o správě nemovité věci z 500 Kč na 1000 Kč.

Odkdy dochází ke zvýšení poplatku?

Zvýšení poplatku se týká návrhů na vklad podaných 1. lednem 2020 nebo později.

Pokud měl klient kupní smlouvu uzavřenu již v roce 2019, záleží na tom, kdy byl návrh na vklad kupní smlouvy podán. Pokud to klient stihl do konce roku 2019, hradí poplatek 1000 Kč, i když katastr o vkladu do 1. ledna 2020 nerozhodl. Pokud návrh na vklad podává až v roce 2020, uhradí již 2000 Kč.

O kolik zaplatím víc při pořizování hypotéky nebo refinancování?

V souvislosti s vyřízením úvěru na bydlení musí klient nově počítat s 2000 Kč navíc. 2000 Kč klient zaplatí za „zavkladování“ zástavního práva k nemovitosti ve prospěch banky a další 2000 za vklad vlastnického práva ke kupované nemovitosti. Dříve by tato operace vyšla na 2000 Kč, nyní je to 4000 Kč.

Refinancování bude také o 2000 Kč dražší, protože musí navíc dojít k výmazu zástavního práva původní banky, který se rovněž provádí vkladem.

Na 6000 Kč se vyšplhají náklady na katastru při koupi zastavené nemovitosti, v tomto případě budou celkové náklady na vklad činit 6000 Kč oproti původním 3000 Kč. Zavkladovávat se bude kupní smlouva, zástavní smlouva nové banky a výmaz zástavního práva váznoucího na kupované nemovitosti.

Zdražení se dotkne i stávajících klientů. Po splacení hypotéky má samozřejmě klient zájem o výmaz zástavního práva, k tomu mu banka vystaví potvrzení, k výmazu je však i v tomto případě nutný vklad na katastru a úhrada poplatku.

Proč došlo k nárůstu poplatku?

Vláda tuto změnu obhajuje inflací a vyšší administrativní náročností při správě a ochraně nemovitostí. Naposledy se výše poplatku měnila v roce 2012 z 500 na 1000 Kč. Na příští rok se počítá s tím, že příjmy z výběru tohoto poplatku vzrostou o 695 milionů korun.

Má zvýšení poplatku smysl?

S ohledem na stávající nedostupnost bydlení bychom očekávali, že stát bude přemýšlet, jak vlastní bydlení lidem usnadnit a náklady na jeho pořízení redukovat. Zvýšení poplatku za vklad od katastru je však pravým opakem. Jedná se o paušální poplatek, který může být významný u osob s nižšími příjmy, nízkou kupní cenou a úvěrem, a samozřejmě nevýznamný u osob s nadstandardními příjmy či obraty.

S pořízením nemovitosti je spojena celá řada vedlejších nákladů a zvýšení poplatku za vklad tuto náročnost bohužel ještě navýší. S digitalizací státní správy bych spíše očekával snižování podobných poplatků a ne jejich zvyšování“ říká Libor Ostatek, ředitel makléřské společnosti Golem Finance, která se specializuje na poradenství v oblasti financování bydlení.

Zdroj: Golem Finance

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře