MONETA přechází na překlenovací úvěry se zvýšenými úrokovými sazbami

MSS ochrana spotřebitele praktické rady překlenovací úvěr
21. 7. 2022 | MONETA stavební spořitelna do včerejška nabízela pouze úvěry s pevnými úrokovými sazbami. Dnes zavádí fixace úrokových sazeb a nový způsob splácení překlenovacích úvěrů.
MONETA Stavební Spořitelna (MONETA) mění podmínky překlenovacího úvěru NaÚvěr. Ode dneška budou nové překlenovací úvěry MONETY poskytovány jako překlenovací úvěry se zvýšenými úrokovými sazbami. Současně MONETA zavádí fixace úrokových sazeb, bez kterých by tento krok neměl smysl. Upraveny jsou i podmínky úvěrových tarifů NaÚvěr.

Nové tarify stavebního spoření pro fyzické osoby

Tarif ProSpoření zůstává beze změny, mění se pouze úvěrové tarify. Aktuální nabídka tarifů stavebního spoření pro fyzické osoby vypadá následovně:

Parametry tarifů stavebního spoření pro fyzické osoby
Tarif Úroková sazba vkladů / úvěru ze stavebního spoření Minimální procento naspoření pro přidělení Minimální splátka úvěru ze stavebního spoření Cílové hodnotící číslo
ProSpoření 2,50  % / 5,49  % 40  % 0,7  % 600
NaÚvěr N3 6,90  % / 9,90  % 0  % dle smlouvy 0
NaÚvěr Z3 5,90  % / 8,90  % 0  % dle smlouvy 0

Úvěrové tarify NaÚvěr jsou nabízeny pouze ve vazbě na překlenovací úvěr. Samostatnou smlouvu o stavebním spoření (bez překlenovacího úvěru) je možno uzavřít toliko v tarifu ProSpoření. Tarif NaÚvěr N3 je určen pro nezajištěné překlenovací úvěry, tarif NaÚvěr Z3 pro úvěry zajištěné, tedy hypotéky.

Překlenovací úvěry se zvýšenými úrokovými sazbami

Nejpodstatnější změnou je přechod MONETY na překlenovací úvěry se zvýšenými úrokovými sazbami. Ve fázi překlenovacího úvěru klient platí měsíčně úroky z překlenovacího úvěru a současně spoří na svůj účet stavebního spoření. Fáze překlenovacího úvěru trvá 24 měsíců. Poté dojde k přidělení cílové částky. Při přidělení cílové částky je překlenovací úvěr splacen zčásti naspořenou částkou, zčásti úvěrem ze stavebního spoření. Ve fázi úvěru ze stavebního spoření klient splácí úvěr ze stavebního spoření částkou, která je shodná s platbou v první fázi (tj. součet platby na překlenovací úvěr a na účet stavebního spoření).

Úroková sazba překlenovacího úvěru je sjednána (fixována) na dobu několika let nebo po celou dobu splatnosti. Doba fixace úrokové sazby překlenovacího úvěru je vždy delší než dva roky a úroková sazba překlenovacího úvěru přechází na následný úvěr ze stavebního spoření. Protože stavební spořitelna nesmí měnit úrokové sazby úvěru ze stavebního spoření, je úroková sazba úvěru ze stavebního spoření hodně vysoká (proto název překlenovací úvěr s vysokými úrokovými sazbami). Stavební spořitelna však může poskytnout slevu z úrokové sazby a tím získá možnost cenu úvěru upravovat.

Ze zákona nesmí být rozdíl mezi úrokovou sazbou úvěru ze stavebního spoření a úrokovou sazbou z vkladů na účtu stavebního spoření vyšší než tři procentní body. Proto je také úroková sazba z vkladů na účtu stavebního spoření vyšší, než je obvyklé (odtud název překlenovací úvěr s vysokými úrokovými sazbami, kde jsou sazby v množném čísle). Takto vysoká úroková sazba z vkladů však není pro stavební spořitelnu výhodná a proto její využití omezuje. U překlenovacích úvěrů MONETY platí následující opatření:
  • Smlouvu o stavebním spoření v tarifu NaÚvěr nelze sjednat samostatně, pouze ve vazbě na překlenovací úvěr.
  • Přidělení cílové částky nastane po dvou letech. Jedinou podmínkou pro přidělení cílové částky je uplynutí zákonem předepsané dvouleté lhůty.
  • Klient je ve fázi spoření povinen měsíčně spořit částku podle úvěrové smlouvy. Může sice ukládat více, ale vklady nad rámec smlouvy nejsou úročeny.
Princip překlenovacích úvěrů se zvýšenými úrokovými sazbami není nový, přišla s ním již před mnoha lety Buřinka. Později začala tento typ překlenovacího úvěru nabízet i Modrá pyramida a Raiffeisen stavební spořitelna. MONETA je tedy čtvrtou stavební spořitelnou, která nabízí překlenovací úvěry se zvýšenými úrokovými sazbami.

Pevná sazba i fixace od tří let

Překlenovací úvěry se zvýšenými úrokovými sazbami dávají smysl pouze tehdy, když stavební spořitelna nabízí fixaci úrokové sazba na omezenou dobu. MONETA Stavební Spořitelna byla do včerejška výjimečná tím, že nabízela pouze úvěry s pevnou úrokovou sazbou po celou dobu splatnosti. To se dnes mění. Pevná úroková sazbu v nabídce zůstává, ale k ní se přidávají také fixace na několik let.

U nezajištěného překlenovacího úvěru může být úroková sazba sjednána jako pevná po celou dobu splácení, nebo s fixacemi na 3 nebo 5 let. U zajištěných překlenovací úvěrů se navíc přidává fixace desetiletá.

Nechte nám vaše kontaktní údaje a specialista firmy Golem Finance se s vámi spojí. Vyznáme se jak v hypotékách, tak i ve stavebním spoření.
Chcete své úvahy o financování bydlení probrat s odborníkem? Objednejte si nezávaznou konzultaci zdarma.

Kozultace zdarma

Rozšíření nabídky

Samotný přechod na překlenovací úvěry se zvýšenými úrokovými sazbami má pro klienty vliv především na jistotu pevné úrokové sazby. MONETA však zachovala možnost zvolit si pevnou úrokovou sazbu. Nabízí tak dlužníkům jistotu, že v budoucnu nebudou překvapeni růstem sazeb a tím i splátek úvěru. Naopak pokud dlužník očekává pokles úrokových sazeb, může zvolit fixaci sazby na několik let. Oproti klasické hypotéce má navíc zajištěnou horní mez úrokové sazby. Ta je dána úrokovou sazbou úvěru ze stavebního spoření.

Co se týče celkové ceny překlenovacího úvěru, ta se způsobem splácení souvisí jen nepřímo. Rozhodující jsou úrokové sazby. A překlenovací úvěry od MONETY si v konkurenci vedou velmi dobře. Aktuální stav najdete ve srovnání překlenovacích úvěrů.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK