Modrá pyramida nabízí úročení až 3,5 % a bonus až 5000 Kč.

MPSS praktické rady spoření
3. 2. 2023 | Nová marketingová akce Modré pyramidy se opět stává nejvýhodnější nabídkou.
Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS) nasadila novou marketingovou akci na podporu spoření. Nabízí zvýhodněné úročení vkladů (až 3,5 %) a pro klienty kteří na počátku vloží vyšší částku také jednorázový bonus až 5000 Kč. Dostává se tak na první místo ve srovnání stavebního spoření.

Úrokový bonus a úrokový bonus

Marketingová akce zahrnuje tři základní zvýhodnění:
 1. Úrokový bonus 3 %, který navyšuje základní úrokovou sazbu 0,5 % na celkových 3,5 %.
 2. Fixní bonus ve výši až 5000 Kč pro ty, kdo na začátku vloží na účet vyšší vklad.
 3. A sjednání smlouvy o stavebním spoření zdarma, bez vstupního poplatku.
Modrá pyramida ve svých oficiálních dokumentech označuje obě první zvýhodnění jako úrokový bonus, což ke srozumitelnosti podmínek nepřispívá. Proto používám označení úrokový bonusfixní bonus, i když se druhý termín se v textech MPSS nevyskytuje.

Úrokový bonus 3 %

Vklady na účtu stavebního spoření jsou úročeny základní úrokovou sazbou 0,5 %. Po dobu prvních šesti let je možno získat úrokový bonus ve výši +3,0 %. To znamená, že prvních 6 let budu vklady úročeny celkem 3,5 %. Po šesti letech se úročení vrátí na základní sazbu 0,5 %.

Úrokovým bonusem bude úročena pouze část zůstatku do výše 300 000 Kč. Částka nad touto hranicí bude úročena pouze základní úrokovou sazbou 0,5 %.

Úrokový bonus je po dobu prvních šesti let pouze evidován a bude připsán na účet po uplynutí šesti let spoření.

Fixní bonus 2000 nebo 5000 Kč

Klienti mohou navíc získat ještě fixní bonus za vyšší počáteční vklad. Podmínkou je do konce čtvrtého měsíce který následuje po měsíci ve kterém byla uzavřena smlouva vložit na účet stavebního spoření předepsanou částku. Při vložení nejméně 50 000 Kč je výše bonusu 2000 Kč, klient který vloží alespoň 100 000 Kč získá 5000 Kč.

Fixní bonus bude na účet připsán do konce šestého měsíce následujícího po měsíci ve kterém byla uzavřena smlouva. Bonus podléhá srážkové dani (15 %). Skutečně připsaná částka po zdanění tak bude 1700 Kč nebo 4250 Kč.

Zde je potřeba upozornit, že formálně jde o dvě různé akční nabídky, jedna s bonusem 5000 Kč a druhá s bonusem 2000 Kč. Před podpisem smlouvy se musíme rozhodnout, kterou variantu zvolíme. Nefunguje to tedy tak, že obdržíme 2000 nebo 5000 Kč podle toho, kolik nakonec vložíme. Když se rozhodneme pro variantu 5000 Kč a vložíme jen 90 000 Kč (namísto potřebných 100 000 Kč), fixní bonus nedostaneme.

Uzavření smlouvy bez poplatku

Modrá pyramida má ve svém sazebníku poplatek za uzavření smlouvy ve výši 1 % z cílové částky, nejvýše však 10 000 Kč. Když si uzavřeme smlouvu v rámci této marketingové akce, poplatek neplatíme. V rámci marketingové akce však můžeme uzavřít smlouvu pouze s cílovou částkou do 300 000 Kč. Následná změna cílové částky je možná, ale již za poplatek.

Další podmínky a omezení

Marketingová akce je pouze pro ty zájemce, kteří u Modré pyramidy nemají jinou smlouvu o stavebním spoření (s výjimkou smlouvy k překlenovacímu úvěru). Pokud zájemce měl u MPSS smlouvu o stavebním spoření, musí být tato smlouva ukončena a od jejího vypořádání musí uplynout alespoň 4 měsíce.

Podmínky MPSS pamatují ještě na několik možných situací, při kterých můžeme o úrokový nebo fixní bonus přijít:

 • Nárok na úrokový bonus i fixní bonus za vysoký počáteční vklad zaniká, když klient ukončí smlouvu dříve než po šesti letech spoření.
 • Nárok na úrokový bonus ztrácí klient v případě, když během prvních šesti let spoření
  • provede změnu tarifu stavebního spoření z tarifu Alfa na tarif jiný,
  • uzavře smlouvu o úvěru, nebo
  • nakládá s vkladem na účtu stavebního spoření.
S výjimkou využití úvěru se jedná o neobvyklé a spíše mimořádné situace. Netýkají se těch kdo spoří šest let, což je nejběžnější. O zvýhodnění nepřijdeme ani v případě, když úvěr ze stavebního spoření využijeme až po uplynutí šesti let od uzavření smlouvy. Pouze když uzavřeme úvěrovou smlouvu dříve, ztrácíme na bonusy nárok. Na druhé straně: úvěr se sazbou 3,5 % nám může ušetřit mnohem více.
RSTS spoření

S jakými novinkami přichází Raiffeisen stavební spořitelna?

V září přichází Raiffeisen stavební spořitelna se dvěma novinkami. Tou první je nový tarif se zajímavou možností ochrany klienta prosti snížení státní podpory. Druhou novinkou je nabídka vysokého, i když časově omezeného Akčního úroku.

Shrnutí

Nová marketingová akce Modré pyramidy nabízí střadatelům velmi zajímavý výnos a je momentálně nejvýhodnější nabídkou stavebního spoření. Při pravidelném ukládání 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let si naspoříme 145 097 Kč, což znamená čistý úrokový výnos 5,585 %. To vše při zohlednění všech poplatků a daní. Kdybychom chtěli stejný výnos dosáhnout na spořicím účtu, musel by být úročen 6,571 %.

Při pravidelném spoření 1700 Kč měsíčně přirozeně nemáme nárok na fixní bonus. Pro jeho získání musíme vložit na začátku spoření větší částku. Tím se samozřejmě zvýší celkový výnos v korunách, ale zhodnocení počítané čistou úrokovou sazbou se sníží. To proto, že za zhodnocení nad úroveň 3,5 % vděčíme státní podpoře. A ta působí na vklady provedené na počátku spoření nejméně.

Nabídka Modré pyramidy je však zajímavá nejen pro zájemce o zhodnocování vkladů. Smlouva o stavebním spoření s Modrou pyramidou nám dává právo na úvěr ze stavebního spoření se sazbou 3,49 %, přičemž podmínky pro přidělení úvěru jsou velmi mírné. Jedinou, zato však podstatnou nevýhodou je skutečnost, že MPSS může vzhledem k vyčerpaným disponibilním zdrojům přestat tyto úvěry poskytovat.


Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření.

Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK