Modrá pyramida nabízí Kombi Prémii za stavební spoření a běžný účet

MPSS praktické rady spoření
20. 3. 2024 | Jak vypadá nová Kombi Prémie od Modré pyramidy? Při uzavření nové smlouvy o stavebním spoření lze kromě zvýhodněného úročení získat také prémii 2000 Kč od Modré pyramidy a bonus 2000 Kč od Komerční banky.
Stejně jako obchodníci nabízejí množstevní slevy, tak i banky a stavební spořitelny lákají nové klienty na bonusy při sjednání více bankovních produktů. Modrá pyramida (MPSS) nabízí zvýhodněné stavební spoření pro nové klienty, kteří si kromě stavebního spoření pořídí také nový běžný účet u mateřské Komerční banky (KB).

Srovnání stavebního spoření

Co obnáší Kombi Prémie a kdo ji může získat?

Základní podmínkou je uzavření nové smlouvy o stavebním spoření u Modré pyramidy a založení nového běžného účtu u Komerční banky. Zájemci kteří již nají u KB běžný účet, nemohou Kombi Prémii získat.

A jaké výhody Kombi prémie přináší?

 • Především je to navýšení úrokového bonusu ze standardních 2,5 % na 3,0 %. Vklady jsou úročeny základní úrokovou sazbou 0,5 % navýšenou o úrokový bonus. V případě Kombi Prémie je to tedy celkem 3,5 %.
 • Novinkou která platí pro smlouvy uzavřené od 18. března je úroková prémie ve výši 2000 Kč, která je podmíněna vkladem nejméně 20 000 Kč na počátku spoření.
 • Do výhod je možno zahrnout také bonus ve výši 2000 Kč, který poskytuje Komerční banka při založení nového běžného účtu, a to i bez nové smlouvy o stavebním spoření.
Celé akce je časově omezená, podmínky jsou vyhlášeny na období od 18. března do 31. května 2024. Další podrobnosti najdete v následujících odstavcích.

Úrokový bonus

 • Úrokový bonus mohou získat pouze klienti, kteří si kromě smlouvy o stavebním spoření sjednají také nový běžný účet u Komerční banky a tento účet po dobu šesti let nezruší.
 • Nárok na úrokový bonus nemají osoby, které v okamžiku uzavření smlouvy o stavebním spoření již mají běžný účet u Komerční banky, nebo jej měly v době kratší než jeden měsíc před uzavřením smlouvy o stavebním spoření.
 • Zůstatek na účtu stavebního spoření je úročen základní úrokovou sazbou, která je 0,5 % p. a.
 • Po dobu prvních šesti let je navíc zůstatek nižší než 300 000 Kč úročen úrokovým bonusem ve výši 3,0 % p. a.
 • Úrokový bonus je po dobu šesti let pouze evidován. Pokud klient splní podmínky pro jeho získání, je bonus připsán na účet po šesti letech.
 • Klient ztrácí nárok na celý úrokový bonus, pokud ukončí smlouvu dříve než po šesti letech spoření, nebo pokud během této šestileté lhůty uzavře smlouvu o překlenovacím úvěru, nebo pokud během této šestileté lhůty přijme přidělení úvěru ze stavebního spoření.
 • Podmínkou pro získání bonusu je šestileté spoření.

Úroková prémie 2000 Kč od Modré pyramidy

 • Prémii 2000 Kč od Modré pyramidy mohou získat pouze klienti, kteří si kromě smlouvy o stavebním spoření sjednají také nový běžný účet u Komerční banky a tento účet po dobu šesti let nezruší.
 • Nárok na prémii nemají osoby, které v okamžiku uzavření smlouvy o stavebním spoření již mají běžný účet u Komerční banky, nebo jej měly v době kratší než jeden měsíc před uzavřením smlouvy o stavebním spoření.
 • Nárok na prémii 2000 Kč mají pouze ty smlouvy o stavebním spoření, na které je vloženo alespoň 20 000 Kč, a to nejpozději do konce čtvrtého kalendářního měsíce po měsíci ve kterém byla uzavřena smlouva o stavebním spoření.
 • Prémie bude připsány na účet stavebního spoření do konce sedmého kalendářního měsíce po měsící ve kterém byla uzavřena smlouva o stavebním spoření.
 • Prémie ve výši 2000 Kč podléhá 15% srážkové dani podobně jako úroky.
 • Podmínkou pro získání prémie je šestileté spoření.

Bonus 2000 Kč od Komerční banky

Klienti, kteří si u mateřské Komerční banky založí běžný účet Start, Standard, Komfort nebo Exclusive, získají další bonus ve výši 2000 Kč. Pro získání bonusu je nutné splnit následující podmínky:
 • Klinet v období od 1. 3. 2024 do 31. 5. 2024 založí u KB běžný účet v tarifu Start, Standard, Komfort nebo Exclusive, obsluhovaný v aplikaci KB+.
 • Nejpozději do 2 následujících kalendářních měsíců provede alespoň 2 platby kartou v jakékoliv výši.
 • Každé osobě náleží jen jeden bonus.
 • Bonus náleží jen novým klientům, tedy těm, kteří v době od 1. 3. 2023 do 29. 2. 2024 neměli sjednané žádné bankovní produkty u Komerční banky.
 • V době vyhodnocování splnění podmínek akce nesmí být účet v nepovoleném debetu a klient nesmí být vůči KB ve vymáhání.
Srovnávač stavebního spoření
Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření
Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK