Metodika výpočtu – úvěr ze stavebního spoření

Srovnání úvěrů ze stavebního spoření je zpracováno jednotnou metodikou tak, aby byly nabídky jednotlivých stavebních spořitelen vzájemně porovnatelné. Předpoklady výpočtu jsou následující:
  • Všechny pravidelné platby klienta (měsíční vklady, splátky úvěru) jsou prováděny na konci měsíce.
  • Smlouva o stavebním spoření je uzavřena na začátku aktuálního měsíce. To znamená, že když se na srovnávač díváte v polovině září, je výpočet proveden za předpokladu že smlouva byla uzavřena 1. 9.
  • První pravidelná měsíční úložka je provedena na konci prvního měsíce spoření (tedy například 30. 9.). Pokud zvolíte výpočet s akontací (první mimořádnou úložkou), je akontace provedena v den uzavření smlouvy, tedy 1.9.
  • Úroky se připisují k jistině dle metodiky dané stavební spořitelny.
  • Poplatky jsou účtovány ve výši a v intervalech dle sazebníku dané stavební spořitelny. Poplatky nejsou klientem hrazeny zvlášť, ale jsou strhávány z jeho účtu stavebního spoření. Ve fázi spoření tedy poplatky snižují naspořenou částku, ve fázi úvěrové pak zvyšují dluh klienta.
  • Státní podpora je připisována ke 30.4. následujícího roku.
  • Výpočet předpokládá, že poslední státní podpora, kterou klient získá až po ukončení spoření, je klientovi vyplacena na zvolený účet (není tedy použita jako mimořádná splátka úvěru ze stavebního spoření). Tato poslední státní podpora vstupuje do výpočtu čisté úrokové sazby ve fázi spoření a neovlivňuje čistou úrokovou sazbu úvěru ze stavebního spoření. Výpočet čisté úrokové sazby je podrobněji popsán v Encyklopedii pod heslem Čistá úroková sazba.
  • Přidělení cílové částky je zjištěno podle podmínek pro přidělení konkrétní stavební spořitelny. Tyto podmínky jsou obvykle popsány ve Všeobecných obchodních podmínkách, případně dalších dokumentech vydávaných stavební spořitelnou.

Přehled tarifů
Přehledu tarifů podle čekací doby na přidělení úvěru jsou tarify jednotlivých stavebních spořitelen seřazeny podle čekací doby vypočítané za předpokladu, že klient na počátku spoření (1. 7.) vloží jednorázový počáteční vklad a dále již nespoří. Výše počátečního vkladu je nastavena na minimální částku potřebnou pro přidělení, navýšenou o jedno procento cílové částky.

Navýšení počátečního vkladu o jedno procento z cílové částky je zde proto, že v některých případech si stavební spořitelna účtuje poplatek za uzavření smlouvy, který obvykle činí právě 1 % cílové částky. Po zaúčtování poplatku by samostatný počáteční vklad nemusel dostačovat k přidělení.

Takový způsob spoření je přiměřenýTento způsob je označen jako „přiměřený“ proto, že absolutně nejrychlejší způsob pro dosažení přidělení spočívá v jednorázovém vložení vkladu ve výši téměř celé cílové částky. V takovém případě je však v okamžiku přidělení naspořena cílová částka a nárok na úvěr je nulový (protože úvěr je poskytován do výše rozdílu mezi cílovou částkou a naspořenou částkou).

Použitý způsob spočívající v jednorázové úložce ve výši minimálního procenta naspoření zajistí přidělení úvěru ve výši, která se blíží maximu možného za podstatně kratší dobu, než je tomu při postupném měsíčním spoření.
pro rychlé získání úvěru ze stavebního spoření. V některých případech podmínky stavební spořitelny vyžadují, aby i po provedení mimořádné úložky klient dále spořil. V takovém případě je v tabulce uveden výsledek vycházející z provedení mimořádné úložky a následného spoření.

Detail tarifu
V detailu tarifu jsou v několika „záložkách“ zobrazeny všechny důležité informace o této nabídce (Podrobné podmínky, Úrokové sazby, Výpočet, Kontakty). Na záložce „Výpočet“ je možno nastavit cílovou částku, různé akontace (včetně akontace nulové) i výši pravidelného spoření. V tabulce jsou pak zobrazeny hlavní údaje pro takto nastavené parametry (čekací doba na přidělení, naspořená částka a čistá úroková sazba úvěru). Pod tabulkou jsou grafy, schematicky zobrazující průběh spoření (vlevo) a měsíční zatížení klienta (vpravo).

SDÍLEJTE