Liška přichází s Komfortem a prémií ve výši 500 Kč

analýza ČSOBS praktické rady spoření
22. 4. 2022 | ČSOB Stavební spořitelna zavádí nový tarif. Nese název Komfort a kompletně nahrazuje dosavadní Standard. Úroková sazba sice zůstává, ale do vínku dostal nový tarif zajímavou prémii ve výši 500 Kč.
ČSOB Stavební spořitelna (ČSOBS, Liška) zavádí od 22. dubna nový tarif Komfort. Úrokové sazby zůstávají beze změny, mění se jen podmínky pro přidělení a splácení úvěru ze stavebního spoření. Současně startuje akční nabídka, díky které je možno získat na novou smlouvu o stavebním spoření prémii ve výši 500 Kč.

Marketingová akce Prémie 500 Kč

Začněme tím jednodušším a atraktivnějším, tedy prémií k nové smlouvě o stavebním spoření. Jde o časově omezenou akci, která má zájemce motivovat ke spoření a uzavírání smluv s vyššími cílovými částkami. Smlouvy s cílovou částkou 500 000 Kč a vyšší, uzavřené v období od 22. dubna do 30. června 2022, mohou získat prémii ve výši 500 Kč. Podmínky pro získání prémie jsou následující:
 • Nová smlouva o stavebním spoření je uzavřena v období od 22. dubna do 30. června 2022.
 • Smlouva musí být uzavřena v tarifní variantě Komfort Spořicí s cílovou částkou nejméně 500 000 Kč.
 • Do konce druhého měsíce po uzavření smlouvy je třeba na účet stavebního spoření vložit nejméně 0,5 % cílové částky.
 • Smlouva nesmí být ukončena před uplynutím šestileté vázací lhůty.
 • Nesmí dojít ke snížení cílové částky pod 500 000 Kč ani ke změně tarifní varianty.
 • Prémie ve výši 500 Kč bude připsána na účet stavebního spoření do konce 6. měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla smlouva o stavebním spoření uzavřena.

Podmínky jsou tedy jednoduché, srozumitelné a snadno splnitelné. Na první pohled zaujme především požadavek zvolit cílovou částku nejméně 500 000 Kč. To je nezvykle vysoká hodnota, přesto by splnění tohoto požadavku nemělo činit obtíže. Proč?

Podívejme se, na co má výše cílové částky vliv:

 1. Podle cílové částky se stanovuje minimální měsíční úložka. V případě tarifu Komfort Spořicí musí být měsíční vklad nejméně 0,25 % cílové částky.
 2. Cílová částka ovlivňuje čekací dobu na přidělení úvěru ze stavebního spoření.
 3. Cílová částka určuje výši splátky úvěru ze stavebního spoření. U tarifu Komfort Spořicí je minimální splátka úvěru ze stavebního spoření 2,5 % z cílové částky.
A připomeňme, že Liška si neúčtuje poplatek za uzavření smlouvy, který byl dříve hlavním důvodem Poplatek za uzavření smlouvy býval 1 % z cílové částky. Dnes většina stavebních spořitelen (včetně ČSOBS) tento poplatek neuplatňuje. pro volbu nízkých cílových částek.

Pravidelně aktualizované srovnání stavebního spoření najdete v unikátním srovnavači na webu stavebky.cz. Obsahuje všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen propočítané jednotnou metodikou, která zahrnuje nejen státní podporu, ale i veškeré poplatky a daně.

Srovnání
stavebního spoření

Pokud chceme tarif Komfort Spořicí použít ke spoření a nikoli pro získání úvěru, bude nás zajímat pouze první bod – požadovaný měsíční vklad. A ten je stanoven na 0,25 % cílové částky. Pro srovnání, v podmínkách předchozího tarifu Standard Spořicí byla měsíční úložka stanovena dvojnásobná, tedy 0,5 % cílové částky. Zatímco dříve bychom při cílové částce 500 000 Kč byli povinni spořit 2 500 Kč měsíčně, dnes, v novém tarifu Komfort Spořicí je minimální úložka 1 250 Kč měsíčně. Stále jsme tedy pod úrovní 1 700 Kč měsíčně, což je obvyklá doporučovaná částka pro optimální využití státní podpory.

Čisté zhodnocení téměř 4 %

Při optimální úložce 1700 Kč měsíčně si po šesti letech naspoříme 138 077 Kč (do výpočtu jsou zahrnuty kromě úroků a státní podpory také veškeré poplatky a daně). To odpovídá čisté úrokové sazbě 3,988 % p. a. Nebo vidělo z jiného úhlu – abychom si stejnou částku naspořili na spořicím účtu, musel by tento spořicí účet být úročen 4,692 % p. a. Navíc, na rozdíl od spořicího účtu je u stavebního spoření zhodnocení předem dané. Nevýhodou stavebního spoření je omezená možnost s penězi nakládat.

Více o tarifu Komfort

Podívejme se ještě podrobněji na tarif Komfort. Ten nahrazuje dosavadní tarif Standard. Přebírá však jak úrokové sazby, tak základní strukturu tarifních variant. Samotnou smlouvu o stavebním spoření je opět možno uzavřít pouze ve variantě Komfort Spořicí. Ostatní tarifní varianty jsou dostupné pouze v kombinaci s překlenovacím úvěrem a jsou označeny čísly 15, 20, 25 a 30, která vyjadřují optimální dobu splatnosti pro daný překlenovací úvěr. Tedy například klienti, kteří chtějí překlenovací úvěr s dobou splatnosti 25 let by měli volit tarifní variantu Komfort 25.
Parametry tarifů ČSOB Stavební spořitelny
Tarifní varianta Úroková sazba vkladů / úvěru ze stavebního spoření Minimální procento naspoření pro přidělení Minimální splátka úvěru ze stavebního spoření Hodnotící číselný faktor
Komfort Spořicí 1,0  % *) / 4,0  % 15  % 2,50  % 150
Komfort 15 1,0  % / 4,0  % 35  % 0,93  % 47
Komfort 20 1,0  % / 4,0  % 35  % 0,72  % 35
Komfort 25 1,0  % / 4,0  % 30  % 0,72  % 29
Komfort 30 1,0  % / 4,0  % 30  % 0,68  % 23
*) Po dobu prvních šesti let spoření je k základní sazbě možno získat úrokový bonus +0,5 %
Hlavní změny se udály v parametrech, které ovlivňují podmínky pro přidělení. Tarifní varianta Komfort Spořicí se dramaticky zrychlila: hodnotící číselný faktor byl navýšen z 63 na 150 a pro přidělení stačí naspořit jen 15 % z cílové částky. Toto zkrácení čekací doby na úvěr bylo jen zčásti vykompenzováno navýšením již tak vysoké splátky úvěru z 2,0 % na 2,5 %. Právě vysoká splátka úvěru ze stavebního spoření činí tento tarif prakticky nepoužitelný pro financování.

Změny ostatních tarifů jsou podstatně mírnější. Tarifní varianty Komfort 15 a 20 zůstaly beze změn. U tarifních variant Komfort 25 a 30 byla snížena částka potřebná pro přidělení z 35 % na 30 %, což bylo částečně kompenzováno navýšením splátky úvěru.

Úrokové sazby se nemění, takže vklady jsou úročeny 1,0 % p. a. a úvěry ze stavebního spoření mají úrokovou sazbu 4,0 % p. a. Tarifní varianta komfort Spořicí je stejně jako dosud zvýhodněna úrokovým bonusem.

Úrokový bonus

Výše úrokového bonusu činí 0,5 % p. a. po dobu prvních šesti let spoření. Po dobu šesti let jsou tedy vklady úročeny celkovou sazbou 1,0 % + 0,5 % = 1,5 %. Po uplynutí šesti let bonusový program končí a vklady jsou úročeny pouze základní úrokovou sazbou 1,0 %. Pro získání úrokového bonusu musí být splněny následující podmínky:
 • Smlouva o stavebním spoření musí běžet v tarifu Komfort Spořicí alespoň šest let.
 • Klient musí ukládat alespoň 0,25 % cílové částky měsíčně, přičemž je možné si tuto částku „předplatit“ mimořádným vkladem.
 • Smlouva musí být ukončena výpovědí (klient tedy nemůže čerpat úvěr ze stavebního spoření ani překlenovací úvěr).
Úrokový bonus je po dobu spoření pouze evidován. Při ukončení smlouvy o stavebním spoření výpovědí je klientovi vyplacen společně s naspořenou částkou.

Bonusový program se tedy změnil pouze v jediném bodě, a to ve výši minimální požadované úložky. Dříve bylo podmínkou pro získání bonusu spoření 0,5 % cílové částky, dnes stačí polovina, tedy 0,25 % cílové částky.

Pokud uvažujete o stavebním spoření, můžete smlouvu s Liškou uzavřít online na webu ČSOBS, nebo se také můžete podívat na srovnání stavebního spoření a porovnat, která nabídka vám vyhovuje nejvíce.

Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření.

Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK