Liška ponechává prémii za vysoké vklady a navyšuje vstupní prémii

ČSOBS praktické rady spoření
3. 11. 2022 | ČSOB Stavební spořitelna zvýšila vstupní prémii za uzavření smlouvy o stavebním spoření na dvojnásobek. Za smlouvu s cílovou částkou od 500 000 Kč dostaneme prémii 2000 Kč.
Pro nové smlouvy o stavebním spoření uzavřené v listopadu a prosinci má ČSOB Stavební spořitelna (ČSOBS, Liška) novou nabídku. V platnosti ponechává prémii za vysoké vklady. Jednorázovou vstupní prémii pro smlouvy s cílovou částkou nejméně 500 000 Kč navyšuje na 2000 Kč. Pro smlouvy s nižší cílovou částkou se prémie ruší.

Prémie za vysoké vklady

Cílem této prémie je motivovat střadatele k intenzivnějšímu spoření. Protože je stavební spoření často vnímáno pouze jako spořicí produkt, většina klientů ukládá nejvýše 20 000 Kč ročně, aby optimálně využili státní podporu. Stavební spořitelny sice nechtějí měnit zažitý obraz stavebního spoření, ale na druhé straně chtějí, aby klienti spořili více. Proto se je snaží povzbudit různými bonusy a prémiemi.

Liška nabízí prémii ve výši 5 % z vkladů převyšujících 20 000 Kč v daném kalendářním roce, nejvýše však 1000 Kč ročně. Prémie náleží klientovi jen za první čtyři kalendářní roky spoření. Zde jsou podrobné podmínky:

 • Nová smlouva o stavebním spoření musí být uzavřena v tarifní variantě Trend Spořicí.
 • Výše prémie činí 5 % z vkladů převyšujících 20 000 Kč v daném kalendářním roce, nejvýše však 1000 Kč ročně. Prémii lze získat maximálně za první 4 kalendářní roky spoření.
 • Vklady převyšující v kalendářním roce částku 40 000 Kč se z hlediska posuzování nároku na prémii převádí do následujícího roku.
 • Prémie bude připsána na účet stavebního spoření do konce dubna následujícího roku.
 • Nárok na prémii zaniká (prémie bude odúčtována), pokud klient smlouvu vypoví dříve než po 6 letech spoření.
 • Pokud klient uzavře smlouvu o překlenovacím úvěru, nebo o úvěru ze stavebního spoření, ztrácí právo na získání prémie počínaje rokem uzavření úvěrové smlouvy. Dosud připsané prémie však klientovi zůstávají.
Ve srovnání stavebního spoření se prémie za vysoké vklady projeví až při nastavení vyšších měsíčních vkladů. Standardně je totiž ve srovnávači nastavena měsíční úložka 1700 Kč, což je 20 400 Kč ročně a tomu odpovídá prémie 20 Kč (tj. (20 400 – 20 000)×5 %).

Prémie za vysokou cílovou částku

Změna nastává u vstupní prémie. Do konce října mohl získat vstupní prémii každý nový klient. Smlouvy s cílovou částkou do 500 000 Kč měly prémii 500 Kč, vyšší cílová částka byla odměněna prémií dvojnásobnou.

Od listopadu získáme prémii pouze při sjednání stavebního spoření s cílovou částkou 500 000 Kč a vyšší. Hodnota prémie se však zvyšuje na 2000 Kč. Toto jsou nové podmínky:

 • Nová smlouva o stavebním spoření musí být uzavřena v období od 1. 11. do 31. 12. 2022 v tarifní variantě Trend Spořicí.
 • Cílová částka nové smlouvy musí činit nejméně 500 000 Kč.
 • Na účet je třeba vložit nejméně 0,5 % cílové částky, a to nejpozději do konce 2. kalendářního měsíce po měsíci ve kterém byla smlouva uzavřena.
 • Prémie bude připsána na účet stavebního spoření do konce 5. kalendářního měsíce po měsíci ve kterém byla smlouva uzavřena.
 • Nárok na prémii zaniká (prémie bude odúčtována), pokud klient změni tarifní variantu, nebo když smlouvu vypoví dříve než po 6 letech spoření.
 • Nárok na prémii zaniká také tehdy, když klient sníží cílovou částku na hodnotu nižší, než 500 000 Kč.

Úročení vkladů v tarifu Trend Spořicí

Vklady v tarifu Trend Spořicí úročí Liška základní sazbou 1,5 % p. a., která se při dodržení předepsaných podmínek v prvních šesti letech spoření navyšuje o úrokový bonus 1,0 % p. a. Celková sazba je pak tedy 2,5 %. Podmínky pro získání úrokového bonusu nejsou nijak tvrdé, je třeba spořit alespoň 6 let a ukládat nejméně 0,25 % cílové částky měsíčně, přičemž je možné si částku spoření „předplatit“ mimořádným vklady.

Kolik si uspoříme?

Ve srovnání stavebního spoření porovnáváme nabídky stavebních spořitelen standardní metodikou. Ta předpokládá spoření 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let. To je také optimální strategie pro využití státní podpory. Při tomto nastavení si s Liškou naspoříme 143 630 Kč. To odpovídá čisté úrokové sazbě 5,259 % a třetímu místu ve srovnávači stavebního spoření.

Při spoření 1700 Kč měsíčně ovšem využijeme pouze dvoutisícovou vstupní prémii. Na prémii za vysoké vklady bychom museli spořit více. To poznáme při měsíční úložce 3500 Kč. Trend Spořicí se rázem posune na druhé místo.

Úvěr ze stavebního spoření? Jen krátkodobý!

V době vysokých úrokových sazeb přirozeně roste zájem o stavební spoření jako o úvěrový produkt. Tarif Trend Spořicí však v tomto ohledu vyhoví jen velmi úzké skupině zájemců. Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření je 4,5 %, což je hodnota vcelku přijatelná. Ani podmínky pro získání úvěr u nejsou nejhorší. Problémem je výše měsíční splátky, která je stanovena na 2,5 % cílové částky. I když můžeme získat úvěr až 85 % cílové částky, jde o až přespříliš rychlý tarif. Úvěr ze stavebního spoření musíme splatit během tří let. A to je pro úvěr na bydlení hodně krátká doba.

Hlavní parametry nabídky ČSOBS Trend Spořicí

Základní úroková sazba 1,50 %
Úrokový bonus 1,00  %, podmínkou je dodržet sjednanou výši spoření
Další zvýhodnění Prémie za vysoké vklady až 4000 Kč
Vstupní prémie 2000 Kč
Poplatek za uzavření smlouvy zdarma
Poplatek za vedení účtu 360 Kč za každý, i načatý kalendářní rok, u smluv uzavřených ve 2. polovině roku je poplatek za první rok poloviční.
Poplatek za roční výpis z účtu zdarma

Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření.

Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK