Liška nabízí smlouvu zdarma a přidává 500 korun za nového klienta

ČSOBS praktické rady spoření
1. 5. 2021 | ČSOB Stavební spořitelna přichází se slevou na poplatku, ke které lze přidat prémii za nového klienta a úrokový bonus. Výsledkem je zajímavá nabídka stavebního spoření.
Od 1. května můžeme využít souběhu dvou akčních nabídek ČSOB Stavební spořitelny (ČSOBS, Liška) a sjednat si smlouvu o stavebním spoření s nejvyšším zhodnocením. Liška totiž nabízí slevu až 1500 Kč na poplatku za uzavření smlouvy a pokud najdeme pro ČSOBS alespoň jednoho dalšího klienta, dostaneme na účet stavebního spoření dalších 500 Kč navíc.

Nejvýhodnější stavební spoření

Nabídka Lišky dnes jasně vede. Kombinací slevy 1500 Kč na vstupním poplatku s prémií 500 Kč za získání dalšího klienta můžeme při šestiletém spoření 1700 Kč měsíčně dosáhnout čisté úrokové sazby 3,553 %. Pro srovnání – kdybychom chtěli stejného zhodnocení dosáhnout spořicím účtem, musel by být úročen sazbou 4,180 % Úroky jsou daněny srážkovou daní ve výši 15 %. .

Souběh obou zvýhodnění je však časově omezený. Prémie 500 Kč za nového klienta má běžet až do konce roku, ale sleva 1500 Kč za uzavření smlouvy končí 21. května 2021.

Sleva na poplatku za uzavření smlouvy až 1500 Kč

Standardní poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření je 1 % z cílové částky, nejvýše však 15 000 Kč. Od 1. května nabízí ČSOBS slevu až do výše 1500 Kč, což znamená, že smlouva s cílovou částkou do 150 000 Kč je zdarma. Při vyšší cílové částce je poplatek jedno procento z cílové částky snížené o 150 000 Kč. Podmínky jsou následující:
 • Nová smlouva je zvýhodněna 100% slevou z poplatku za uzavření smlouvy, nejvýše však 1500 Kč.
 • Při uzavření smlouvy s cílovou částkou nad 150 000 Kč musí klient uhradit zbývající část poplatku za uzavření smlouvy nejpozději do konce měsíce následujícího po uzavření smlouvy o stavebním spoření.
 • Klient smí smlouvu vypovědět nejdříve po 6 letech, v opačném případě mu bude poplatek dodatečně naúčtován.
Pro běžné spoření 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let je cílová částka 150 000 Kč postačující, ovšem bez velké rezervy. Lépe jsou na tom zájemci, kteří mají, nebo si založí u ČSOB běžný účet. Ti mohou získat slevu na poplatku až do výše 2500 Kč.

Prémie 500 korun za získání nového klienta

Další výhoda je založena na uzavírání smluv přes internet. Uzavřením smlouvy online vznikne „Doporučující smlouva“ a každý, kdo ji uzavře, obdrží e-mailem jedinečný odkaz. Tento odkaz může poslat svým známým, přičemž počet osob, kterým je možno odkaz odeslat, není nijak omezen. Když někdo na základě tohoto odkazu uzavře (opět online) smlouvu o stavebním spoření, vznikne „Doporučená smlouva“. A při splnění dalších podmínek získá Doporučující smlouva prémii 500 Kč. Graficky to vypadá následovně:

Prémie

 • Prémie ve výši 500 Kč je připsána na účet Doporučující smlouvy do konce dubna 2022.
 • Na jednu Doporučující smlouvu lze získat nejvýše jednu Prémii. Podmínkou je, aby alespoň jedna Doporučená smlouva splnila předepsané podmínky (tj. i když je uzavřeno několik Doporučených smluv, Prémie je stále pouze 500 Kč).

Podmínky pro získání Prémie

Aby byla na Doporučující smlouvu připsána Prémie, musí být majitelem Doporučené smlouvy jiná osoba, než majitel Doporučující smlouvy (tj. nemůžeme si doporučit smlouvu sami sobě). Kromě toho, musí Doporučující smlouva a alespoň jedna z Doporučených smluv splňovat všechny následující podmínky:
 • Klientem musí být fyzická osoba starší 18 let.
 • Smlouva o stavební spoření musí být uzavřena .
 • Smlouva musí být uzavřena v období od 1. dubna do 31. prosince 2021.
 • Na účet musí být k 28. únoru 2022 vloženo nejméně 1 % cílové částky.
 • Smlouva může být vypovězena nejdříve než po šesti letech.

Úroková sazba

Vklady jsou úročeny základní úrokovou sazbou 0,6 % p. a. K této sazbě je možno získat navíc úrokový bonus. Výše bonusu činí 0,4 % p. a. za prvních šest let spoření. Po uplynutí šesti let bonusový program končí a vklady jsou úročeny pouze základní úrokovou sazbou.

Pro získání úrokového bonusu musí být splněny následující podmínky:

 • Smlouva o stavebním spoření musí běžet v tarifu AktivPlus Spořicí alespoň šest let.
 • Klient musí ukládat alespoň 0,5 % cílové částky měsíčně, přičemž je možné si tuto částku „předplatit“ mimořádným vkladem.
 • Smlouva musí být ukončena výpovědí (klient tedy nemůže čerpat úvěr ze stavebního spoření ani překlenovací úvěr).

Pokud klient spoří alespoň 6 let, je výše úrokového bonusu rovna úroku za prvních šest let spoření. Úrokový bonus je po dobu spoření pouze evidován. Při ukončení smlouvy o stavebním spoření výpovědí je klientovi vyplacen společně s naspořenou částkou.

Poplatky

Kromě poplatku za uzavření smlouvy, o kterém byla řeč v úvodu, platíme poplatek za vedení účtu ve výši 360 Kč za každý (i načatý) kalendářní rok. Pouze v případě, když smlouvu uzavřeme ve druhé polovině roku, je první poplatek poloviční, tedy 180 Kč.
praktické rady státní podpora

Kdo bude danit státní podporu?

Když státní podpora na smlouvě o stavebním spoření převýší 50 000 Kč, bude se od příštího roku danit. Nebude to běžné, ale přihodit se to může.

Výhody a nevýhody

Aktuálně nabízená kombinace slevy, prémie a úrokového bonusu znamená jednoznačně první místo v aktuálním srovnání stavebního spoření. Jedinou nevýhodou je její složitost. Především je třeba získat nového klienta, což může být limitující faktor. Ale i potom je nutné mít na zřeteli celou řadu podmínek, které je třeba splnit. Podmínky nejsou příliš omezující a jejich splnění nevyžaduje velké úsilí, je ale potřeba o nich vědět, abychom se neochudili o některou z výhod. Pokud však chceme spořit 1700 Kč měsíčně přesně po dobu šesti let a známe dalšího zájemce o spoření, pak neuděláme chybu.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK