Letní porovnání nabídek stavebních spořitelen

praktické rady spoření srovnání spoření
22. 7. 2021 | Stavební spořitelny nezahálejí ani o prázdninách. Jaké novinky nám přichystaly na léto?
Stavební spoření patří mezi nejoblíbenější způsoby zhodnocování vkladů. Díky státní podpoře (až 2000 Kč ročně) a dobrým úrokovým sazbám (1 % p. a.) lze na stavebním spoření dosáhnout ročního zhodnocení vkladů přes 3 %, a to i po zohlednění veškerých poplatků. Po šesti letech spoření je možno smlouvu kdykoli ukončit a naspořenou částku lze poté použít libovolným způsobem. Dnes se podíváme, do nám jednotlivé stavební spořitelny nabízejí.
UPOZORNĚNÍ
Tento článek vyšel 22. 7. 2021. Proto zde uvedené údaje mohou být zastaralé. 7. 6. 2022 vyšel nejnovější článek na téma srovnání stavebního spoření:

Srovnání stavebního spoření

Stavební spořitelny zvyšují nabídky, zhodnocení nad 5 % již není výjimkou

Stavební spořitelny se předhánějí v nabídkách. Rostou úrokové sazby a množí se bonusy. U které spořitelny dnes nejlépe zhodnotíme své vklady?

Jak vypadá aktuální srovnání?

V nabídce pro mladé, nebo naopak dříve narozené v poslední době nedochází k žádným změnám, proto se i dnes zaměříme na obecné nabídky pro střední věkovou kategorii, případně kategorii bez věkového omezení.

Podle čeho srovnáváme?

Nabídky stavebních spořitelen porovnáváme podle částky, kterou naspoříme za šest let, pokud pravidelně spoříme 1700 Kč měsíčně. Do výpočtu je zahrnuta státní podpora, veškeré poplatky, úroky a daně. Čistá úroková sazba nám říká, jakou sazbou by musel být úročen ideální účet, bez poplatků a daní, abychom na něm naspořili stejnou částku. V porovnání jsou nabídky všech stavebních spořitelen, vyjma speciálních nabídek pro mladé nebo naopak dříve narozené. Všechny nabídky najdete ve srovnání stavebního spoření.
Nejlépe vychází nabídky Raiffeisen stavební spořitelnyČSOB Stavební spořitelny, které dávají prémie klientům, kteří si kromě stavebního spoření založí také běžný účet u mateřské banky.

Pro ty, kdo si neplánují založení nového běžného účtu u Raiffeisenbank nebo ČSOB je tady ještě další možnost: pokud uzavřeme smlouvu o stavebním spoření u ČSOBS online a získáme pro stavební spořitelnu dalšího klienta, dostaneme prémii 500 Kč. Jednodušší to mají zájemci, kteří jsou klienty mateřské ČSOB (tj. není nutno zakládat nový účet). Těm stačí uzavřít smlouvu přes internetová bankovnictví ČSOB a získají prémii ve stejné výši.

V úvodu stojí za zmínku ještě další nabídka v pořadí. MONETA stavební spořitelna má pro klienty ve věku od 18 do 55 let smlouvu bez vstupního poplatku, a to pro libovolnou cílovou částku. Žádné další podmínky nejsou vyžadovány, jde o standardní produkt s velmi dobrým výnosem a bez dalších marketingových složitostí.

Přehled všech nabídek (tj. pro střední věk klientů nebo bez omezení věku) je v následující tabulce. Pod tabulkou jsou uvedeny podrobnější komentáře k jednotlivým stavebním spořitelnám.

Srovnání stavebního spoření k 24. 7. 2021
(nabídky pro střední věk nebo bez věkového omezení, spoření 1700 Kč měsíčně po dobu 6 let)
Spořitelna Tarif Naspořeno celkem Čistá úroková sazba
RSTS SPOŘENÍ S 213 pro klienty RB + prémie 138 170 4,011 %
ČSOBS AktivPlus Spořicí + balíček ČSOB 137 396 3,829 %
ČSOBS AktivPlus Spořicí s prémií za nového klienta 136 239 3,553 %
ČSOBS AktivPlus Spořicí + odměna pro klienty ČSOB 136 239 3,553 %
MONETA ProSpoření online 136 096 3,518 %
MONETA ProSpoření Premium 136 096 3,518 %
RSTS SPOŘENÍ S 213 pro klienty RB 136 024 3,501 %
ČSOBS AktivPlus Spořicí 135 659 3,413 %
Buřinka Standard 134 487 3,129 %
MONETA ProSpoření 134 471 3,125 %
MPSS Moudré spoření 134 468 3,125 %
RSTS SPOŘENÍ S 213 134 398 3,107 %

ČSOB Stavební spořitelna (ČSOBS, Liška)

ČSOB Stavební spořitelna má od začátku července jeden silný trumf: uzavření smlouvy o stavebním spoření bez vstupního poplatku bez ohledu na cílovou částku. Navíc nabízí několik prémií či zvýhodnění.

AktivPlus Spořicí + balíček ČSOB

Tento balíček je kombinací
 • prémie 1000 Kč za založení a používání běžného účtu ČSOB a
 • odměny 500 Kč pro klienty ČSOB (viz níže).
Pro získání tisícikorunové prémie je třeba nejen založit nový běžný účet u ČSOB, ale také jej používat. Tento nový účet je nutno založit nikoli na pobočce ČSOB, ale prostřednictvím obchodního zástupce ČSOB Stavební spořitelny, který má s ČSOBS uzavřenou smlouvu o spolupráci na IČO.

Poté, co se staneme klienty ČSOB, můžeme si prostřednictvím internetového bankovnictví založit smlouvu o stavebním spoření a získat tak dalších 500 Kč. Celkem tak dostaneme 1500 Kč navíc, což znamená čistou úrokovou sazbu 3,829 %.

AktivPlus Spořicí + odměna pro klienty ČSOB

Pokud již máme u ČSOB běžný účet, můžeme získat prémii 500 Kč za založení nového stavebního spoření. Při uzavření smlouvy o stavebním spoření přes toto internetové bankovnictví ČSOB nám bude na nový účet stavebního spoření připsána prémie 500 Kč. Nutnou podmínkou je do konce října vložit na účet stavebního spoření alespoň 1 % cílové částky.

AktivPlus Spořicí s prémií za nového klienta

Prémii 500 Kč můžeme získat, pokud smlouvu o stavebním spoření uzavřeme přes internet. Uzavřením smlouvy online vznikne „Doporučující smlouva“ a každý, kdo ji uzavře, obdrží e-mailem jedinečný odkaz. Tento odkaz může poslat svým známým, přičemž počet osob, kterým je možno odkaz odeslat, není nijak omezen. Když někdo na základě tohoto odkazu uzavře (opět online) smlouvu o stavebním spoření, vznikne „Doporučená smlouva“. A při splnění dalších podmínek získá Doporučující smlouva prémii 500 Kč. Graficky to vypadá následovně:

Pro upřesnění a pro jistotu: když získáme více nových klientů, dostaneme prémii „jen 500 Kč“. Rozesláním odkazu více známým tedy zvýšíme svou šanci na získání prémie, ale její objem tím nezvýšíme.

Čistá úroková sazba s touto prémií, státní podporou a všemi poplatky činí 3,553 %. To znamená, že pro dosažení stejného zhodnocení na spořicím účtu bychom potřebovali úrokovou sazbu 4,180 % p. a., protože 15 % z úroků nám spolkne daň z příjmů.

Více o tarifu AktivPlus Spořicí

Od července je velkou výhodou ČSOB Stavební spořitelny uzavření smlouvy zdarma, bez vstupního poplatku. To dává v kombinaci s možnými prémiemi velmi vysoké zhodnocení vkladů.

Základní úroková sazba činí „jen“ 0,6 % p. a., ale při dodržení předepsaných podmínek se po dobu prvních šesti let spoření navyšuje o úrokový bonus 0,4 % p. a. na celkových 1,0 % p. a. Podmínky nejsou nijak tvrdé, stačí pravidelně spořit a nežádat o úvěr.

Poplatek za vedení účtu činí 360 Kč za každý (i načatý) kalendářní rok Pouze smlouvy uzavřené ve druhém pololetí mají poplatek za první (neúplný) rok poloviční. .

Modrá pyramida (MPSS)

Modrá pyramida momentálně nenabízí žádné slevy pro klienty „středního věku“, pouze pro mladé a naopak pro dříve narozené. Proto je nabídka MPSS spíše ve druhé polovině žebříčku. Čisté zhodnocení (po zdanění) je sice stále nad inflací, ale konkurence nabízí více a často jednodušeji.

Základní úroková sazba je 0,5 % p. a., poplatek za vedení účtu 300 Kč ročně. K základní úrokové sazbě je možno získat bonus ve výši +0,5 % p. a. Tento úrokový bonus však získáme za předpokladu, že součet vkladů klienta v každém ukončeném kalendářním roce činí minimálně 0,5 % z cílové částky za každý ukončený měsíc daného roku, a klient spoří alespoň 6 let. Úrokový bonus se dále vztahuje pouze na zůstatek do výše 300 000 Kč a pouze na časové období prvních šesti let.

Nejedná se tedy o nic nesplnitelného a běžný klient těmto požadavkům bez problémů vyhoví. Jinde však můžeme dostat buď více, nebo bez složitých podmínek, nebo oboje.

MONETA stavební spořitelna

Nabídka MONETY je sice na třetím místě, ale vyniká jednoduchostí. Pokud preferujeme uzavření smlouvy online, můžeme využít ProSpoření online, při uzavření smlouvy klasickou cestou u finančního poradce vyniká tarif ProSpoření Premium.

ProSpoření online, ProSpoření Premium

V obou případech je uzavření smlouvy zdarma, a to bez omezení cílovou částkou. Tím získáváme velkou volnost při volbě cílové částky, nemusíme řešit, zda ušetřit na poplatku za cenu nižší cílové částky a podobně. Vklady jsou úročeny úrokovou sazbou je 1 % p. a. a poplatek za vedení účtu činí 27 Kč měsíčně (tj. 324 Kč ročně). Výsledkem je čistá úroková sazba 3,518 % p. a. Kdybychom chtěli stejného zhodnocení dosáhnout na spořicím účtu, musel by být úročen sazbou 4,139 %, protože úroky podléhají 15% srážkové dani.

ProSpoření Premium i stavební spoření uzavřené u MONETY online sice dává stejný výnos, přesto se nejedná o identické produkty. Rozdíly jsou sice malé, ale existují. ProSpoření Premium je pouze pro klienty, kteří dosáhli věkové hranice 24 let a zároveň nedovršili věkovou hranici 55 let. Pro ostatní věkové kategorie nabízí MONETA alternativní spoření Kamarád (pro mladé do 24 let) a ProSpoření 55+ (pro zájemce od 55 let výše). I tyto nabídky znamenají uzavření smlouvy zdarma, ovšem cílová částka musí být buď 200 nebo 500 tis. Kč (což je v naprosté většině případů dostačující). ProSpoření online je naproti tomu pro všechny zájemce, kteří dovršili 18 let věku.

Raiffeisen stavební spořitelna

Raiffeisen stavební spořitelna úročí vklady sazbou 1,0 % p. a., poplatek za vedení účtu je 85 Kč za čtvrtletí, což znamená 340 Kč ročně. Raiffeisen stavební spořitelna se (podobně jako ČSOBS) snaží o posílení spolupráce s mateřskou Raiffeisenbank a výsledkem je sice složitý a komplikovaný, ale pro určité zájemce velmi výhodný balíček.

SPOŘENÍ S 213 pro klienty RB + prémie

Tento balíček zahrnuje celkem tři zvýhodnění: Podmínky pro jednotlivá zvýhodnění jsou různé a výpočet předpokládá, že klient obdrží všechny zde vyjmenované slevy a prémie.

Sleva pro klienty Raiffeisenbank
Klienti, kteří mají nebo si založí nový běžný účet u Raiffeisenbank, mají slevu na poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření s RSTS až do výše 2000 Kč. Smlouva s cílovou částkou 200 tis. Kč tak může být založena bez vstupního poplatku.

 • Smlouva musí být uzavřena s cílovou částkou nejméně 200 tis. Kč.
 • Do konce třetího kalendářního měsíce ode dne uzavření smlouvy o stavebním spoření musí být z účtu klienta u Raiffeisenbank na nový účet stavebního spoření zaslána částka alespoň 2000 Kč.

Prémie od RSTS za převedení platebního styku
Pokud si klient se smlouvou o stavebním spoření zřídí také osobní běžný účet u Raiffeisenbank a převede na tento nový běžný účet svůj platební styk, obdrží od Raiffeisen stavební spořitelny prémii ve výši 1000 Kč.

 • Na nový účet u Raiffeisenbank musí být převeden kompletní platební styk klienta (mobilita).
 • Smlouva o zřízení běžného účtu u Raiffeisenbank musí zůstat v platnosti minimálně 12 měsíců.
 • Smlouva o stavebním spoření musí zůstat v platnosti nejméně 6 let nebo do přijetí přidělení cílové částky.
 • Prémie bude připsána na účet stavebního spoření do tří měsíců od dne zřízení nového běžného účtu u Raiffeisenbank.
 • Prémie ve výši 1000 Kč bude zdaněna daní z příjmů fyzických osob vybírané srážkou. Prémie bude na účet připsaná po zdanění, tedy 850 Kč.

Prémie od Raiffeisenbank za aktivní používání běžného účtu
Pokud si klient se smlouvou o stavebním spoření zřídí také osobní běžný účet u Raiffeisenbank a tento nový běžný účet bude aktivně užívat, obdrží od Raiffeisenbank další prémii ve výši 1000 Kč.

Raiffeisenbank nezveřejňuje smluvní podmínky pro získání této prémie. Podle dostupných informací jsou následující:

 • Na novém běžném účtu u Raiffeisenbank musí být během nejméně 2 ze 4 měsíců po založení účtu splněna podmínka aktivity.
 • Podmínka aktivity znamená příchozí obrat alespoň 15 000 Kč měsíčně a provedení alespoň 3 odchozích úhrad měsíčně.
 • Do příchozího obratu se nezapočítávají převody téhož klienta z jiného účtu vedeného u Raiffeisenbank (např. spořicí účet). Do odchozích úhrad se počítají i zaúčtované transakce platební kartou (včetně výběrů z bankomatů).
 • Prémie ve výši 1000 Kč bude připsána na běžný účet klienta u Raiffeisenbank. Tato prémie se připisuje nezdaněná (tj. v plné výši).
Ve srovnávači stavebního spoření se tato prémie započítává do výnosů stavebního spoření i přesto, že je připisována na běžný účet.

Zájemce, který splní veškeré podmínky a získá všechna tři zvýhodnění, může své vklady zhodnocovat čistou úrokovou sazbou 4,011 %, což znamená 4,719 % před zdaněním. To je momentálně nejlepší nabídka, kterou stavební spoření nabízí.

praktické rady RSTS úvěr

Raiffeisenka upravila HYPO tarif stavebního spoření

Raiffeisen stavební spořitelna upravila parametry svého úvěrového tarifu. I nadále však zůstává nejlevnějším úvěrem ze stavebního spoření. Má totiž sazbu 2,99 procenta.

Buřinka bez akčních nabídek

Stavební spořitelna České spořitelny, čili Buřinka, nemá v současné době žádnou slevovou akci, takže za uzavření smlouvy zaplatíme jedno procento z cílové částky. Základní úroková sazba je 1,0 % p. a. a roční poplatek za vedení účtu 325 Kč.

Nabídka Buřinky je jednoduchá, bez složitých podmínek, které by bylo třeba splnit pro získání slíbeného výnosu. Smlouvu o stavebním spoření je možno sjednat přes internet, v mobilní aplikaci, nebo na pobočkách.


Nezapomeňte, že podmínky stavebních spořitelen se často mění. Vždy aktuální srovnání všech nabídek stavebního spoření najdete ve srovnavači stavebního spoření.

Článek byl aktualizován 24. 7. 2021. Byla doplněna nabídka AktivPlus Spořicí + balíček ČSOB.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK