Již tři stavební spořitelny nabízejí balíček s běžným účtem

praktické rady spoření
17. 2. 2022 | Množstevní slevy už dávno nejsou jen v samoobsluhách. I v bance můžeme ušetřit při nákupu více finančních produktů. Třeba když si ke stavebnímu spoření přidáme ještě běžný účet.
Stále častěji se objevují balíčky stavebního spoření s běžným účtem. Stavební spořitelny ve spolupráci s mateřskými bankami nabízejí různé výhody těm, kdo si společně se smlouvou o stavebním spoření zřídí také nový běžný účet. Již delší dobu nabízely takový balíček ČSOB Stavební spořitelna a Raiffeisen stavební spořitelna, tento týden se přidala Modrá pyramida. Jaké jsou podmínky těchto balíčků a co nám mohou přinést?

Stavební spoření s běžným účtem

Společným rysem všech tří nabídek je to, že zájemce si musí otevřít nový běžný účet u mateřské banky. Ti, kdo již nějaký běžný účet mají, jsou z nabídky automaticky vyloučeni. Banky se také snaží o to, aby nový účet nebyl jen formálně založen pro získání výhodnějších podmínek a poté zrušen. U Modré pyramidy je třeba běžný účet ponechat v platnosti po dobu nejméně šesti let. U RSTS stačí 6 měsíců, ale zájemce si na nový běžný účet musí převést svůj platební styk a na účtu musí být předepsaný obrat. Půl roku existence běžného účtu stačí i u ČSOBS, ale i zde jsou předepsány povinnné obraty na účtu, navíc se klient musí přihlásit do mobilní aplikace ČSOB Smart a do Klientské zóny ČSOBS.

Aktuální přehled balíčků najdete ve srovnání stavebního spoření. Vzhledem k rostoucímu počtu speciálních nabídek je nově možné filtrovat vybrané kategorie.
Za sjednání stavebního spoření a běžného účtu obdržíme určitou odměnu. U Modré pyramidy máme lepší úročení vkladů, u RSTS a ČSOBS dostaneme dvoutisícový bonus. Porovnání stavebního spoření se zohledněním těchto výhod je v následující tabulce. Jak tato tabulka, tak i celý článek porovnává výhodnost pouze z pohledu stavebního spoření. Výhody a nevýhody jednotlivých běžných účtů zde nejsou brány v potaz.
Balíčky stavebního spoření s běžným účtem (stav k 17. 2. 2022)
Stavební spořitelna Zvýhodnění Naspořeno Čistá úroková sazba
Modrá pyramida Úrokový bonus +2  % (standardně +1  %) 141 491 Kč 4,777 %
Raiffeisen stavební spořitelna Bonus 2000 Kč 140 116 Kč 4,464 %
ČSOB Stavební spořitelna Bonus 2000 Kč 139 858 Kč 4,404 %

Naspořená částka na účtu stavebního spoření je vypočtena standardní metodikou za předpokladu spoření 1700 Kč měsíčně po dobu 6 let. Při výpočtu jsou zohledněny poplatky, daně i státní podpora. Čistá úroková sazba nám říká, jakou sazbou by musel být úročen ideální účet, bez poplatků a daní, abychom na něm naspořili stejnou částku. Výnosy a náklady běžného účtu nejsou ve výpočtu zohledněny.

Modrá pyramida stavební spořitelna

Modrá pyramida se od konkurence odlišuje v několika směrech. Její balíček je nejnovější (je na trhu od pondělka), má nejjednodušší podmínky a dává nejlepší zhodnocení vkladů na účtu stavebního spoření.

Podmínkou pro získání zvýhodnění je sjednání libovolného běžného účtu u mateřské Komerční banky. Musí jít o nový běžný účet, zvýhodnění nemohou získat zájemci, kteří v době uzavření smlouvy o stavebním spoření nebo v době kratší než jeden měsíc před uzavřením smlouvy o stavebním spoření měli u KB běžný účet. Běžný účet u KB musí zůstat v platnosti po dobu nejméně šesti let.

Základní úroková sazba u Modré pyramidy je 0,5 % p. a., při splnění předepsaných podmínek je navýšena o úrokový bonus +2,0 % p. a. To je o jeden procentní bod více, než MPSS nabízí běžným klientům. Ostatní podmínky jsou nicméně podobné

 • Úrokový bonus platí jen po dobu šesti let a vztahuje se jen na zůstatek do 300 000 Kč.
 • Podmínkou pro získání úrokového bonusu je, aby byl součet vkladů klienta v každém ukončeném kalendářním roce minimálně 0,5 % z cílové částky za každý ukončený měsíc daného roku. Do vkladů klienta se nepočítá státní podpora ani úroky.
 • Klient ztrácí nárok na celý úrokový bonus, pokud ukončí smlouvu dříve než po šesti letech spoření, nebo pokud během této šestileté lhůty uzavře smlouvu o překlenovacím úvěru, nebo pokud během této šestileté lhůty přijme přidělení úvěru ze stavebního spoření.
praktické rady státní podpora

Jak se změna státní podpory dotkne existujících smluv o stavebním spoření?

Co znamená snížení státní podpory pro stávající smlouvy o stavebním spoření? Jaké kroky můžeme podniknout a čeho se naopak vyvarovat?

Raiffeisen stavební spořitelna

Raiffeisen stavební spořitelna nabízí balíček stavebního spoření a běžného účtu ve spolupráci s mateřskou Raiffeisenbank. Zvýhodnění spočívá v prémii 1000 Kč od Raiffeisenbank, kterou dostaneme na běžný účet a další prémii 1000 Kč, kterou nám RSTS připíše na účet stavebního spoření. Celý balíček je možno sjednat online přes web RSTS.

Prémie od RSTS za převedení platebního styku

Pokud si klient se smlouvou o stavebním spoření zřídí také osobní běžný účet u Raiffeisenbank a převede na tento nový běžný účet svůj platební styk, obdrží od Raiffeisen stavební spořitelny prémii ve výši 1000 Kč.
 • Na nový účet u Raiffeisenbank musí být převeden kompletní platební styk klienta (mobilita).
 • Smlouva o zřízení běžného účtu u Raiffeisenbank musí zůstat v platnosti minimálně 12 měsíců.
 • Smlouva o stavebním spoření musí zůstat v platnosti nejméně 6 let nebo do přijetí přidělení cílové částky.
 • Prémie bude připsána na účet stavebního spoření do tří měsíců od dne zřízení nového běžného účtu u Raiffeisenbank.
 • Prémie ve výši 1000 Kč bude zdaněna daní z příjmů fyzických osob vybírané srážkou. Výše prémie po zdanění tedy činí 850 Kč.

Prémie od Raiffeisenbank za aktivní používání běžného účtu

Pokud si klient se smlouvou o stavebním spoření zřídí také osobní běžný účet u Raiffeisenbank a tento nový běžný účet bude aktivně užívat, obdrží od Raiffeisenbank další prémii ve výši 1000 Kč.

Podmínky pro získání prémie:

 • V období 6 měsíců před aktivací nového účtu klient neměl u Raiffeisenbank vedený jiný běžný účet.
 • Na novém běžném účtu u Raiffeisenbank musí být během nejméně 2 ze 4 měsíců po založení účtu splněna podmínka aktivity.
 • Podmínka aktivity znamená příchozí obrat alespoň 15 000 Kč měsíčně a provedení alespoň 3 odchozích úhrad měsíčně.
 • Do příchozího obratu se nezapočítávají převody téhož klienta z jiného účtu vedeného u Raiffeisenbank (např. spořicí účet). Do odchozích úhrad se počítají i zaúčtované transakce platební kartou (včetně výběrů z bankomatů).
 • Prémie ve výši 1000 Kč bude připsána na běžný účet klienta u Raiffeisenbank. Tato prémie se připisuje nezdaněná (tj. v plné výši).
Ve srovnávači stavebního spoření se tato prémie započítává do výnosů stavebního spoření i přesto, že je připisována na běžný účet.

ČSOB Stavební spořitelna

Také ČSOBS nabízí zvýhodnění klientům, kteří si kromě smlouvy o stavebním spoření sjednají také nový běžný účet u mateřské ČSOB. Při splnění všech podmínek je možno získat prémii 1000 Kč od ČSOB Stavební spořitelny a odměnu ve výši dalších 1000 Kč od ČSOB. Smlouvu o stavebním spoření je možno uzavřít online, běžný účet je třeba sjednat přes zprostředkovatele ČSOBS.

Prémie 1000 Kč od ČSOBS

ČSOB Stavební spořitelna nám připíše prémii 1000 Kč, pokud si kromě smlouvy o stavebním spoření sjednáme také nový běžný účet u ČSOB a splníme další podmínky.
 • Smlouva o stavebním spoření musí být sjednána v období od 14. 2. 2022 – 30. 6. 2022 prostřednictvím obchodního zástupce ČSOB Stavební spořitelny, online přes web ČSOB Stavební spořitelny, nebo online přes Klientskou zónu ČSOB Stavební spořitelny.
 • Na nový účet stavebního spoření je nutno do dvou měsíců uložit alespoň 1 % z cílové částky.
 • Smlouva o stavebním spoření nesmí být vypovězena dříve než po 6 letech.
 • Klinet musí uzavřít smlouvu o běžném účtu a splnit všechny podmínky pro získání odměny 1000 Kč od ČSOB (viz níže). Mezi uzavřením smlouvy o stavebním spoření a uzavřením smlouvy o běžném účtu ČSOB musí být maximálně 60 dnů. Na pořadí, v jakém budou produkty uzavřeny, nezáleží.
 • Do 3 měsíců od uzavření smlouvy o běžném účtu, nejpozději do 30. 6. 2022 se klient musí alespoň jednou přihlásit do mobilní aplikace ČSOB Smart i do Klientské zóny ČSOBS.
 • Prémie ve výši 1000 Kč bude kllientovi připsána na účet stavebního spoření do dvou měsíců po splnění všech uvedených podmínek.

Odměna 1000 Kč od ČSOB

Klienti, kteří si se stavebním spořením založí také nový běžný účet u ČSOB, mohou při splnění dále uvedených podmínek získat navíc odměnu ve výši 1000 Kč.
 • Nárok na odměnu mají jen zletilé fyzické osoby, které si u ČSOB otevřou nový běžný účet ČSOB Plus Konto nebo ČSOB Premium konto (dále jen Nový účet).
 • Na odměnu nemají nárok osoby, které již mají jakýkoli běžný účet u ČSOB, nebo jej měly v posledních 12 měsících.
 • Nový účet musí být založen prostřednictvím obchodního zástupce ČSOB Stavební spořitelny (nikoli ČSOB!), který má s ČSOBS uzavřenou smlouvu o spolupráci na IČO.
 • Do 6 měsíců od založení Nového účtu musí alespoň ve třech po sobě jdoucích měsících na tento Nový účet přijít částka minimálně 5000 Kč. Do příchozích plateb se nepočítají převody mezi účty klienta ani převody od ČSOB (např. úroky).
 • Odměna ve výši 1000 Kč bude připsána na Nový účet do 2 měsíců od splnění předchozí podmínky.
Ve srovnávači stavebního spoření se tato prémie započítává do výnosů stavebního spoření i přesto, že je připisována na běžný účet.

Shrnutí

Balíček stavebního spoření s běžným účtem je určený pro vybraný segment klientely, není tedy úplně pro každého. Ale pokud se poohlížíme po novém běžném účtu a současně si chceme sjednat i stavební spoření, může nám takový balíček přijít vhod.

Z pohledu zhodnocení vkladů stavebním spořením vychází ze srovnání nejlépe Modrá pyramida. Dobře působí i podmínky, které je potřeba splnit pro dosažení všech výhod. Je to dáno především tím, že u MPSS je jediné zvýhodnění, a to vyšší úrokový bonus. Úrokový bonus je přitom u MPSS používán dlouhodobě, a balíček s běžným účtem pouze zvyšuje jeho hodnotu. U konkurenčních nabídek se o zvýhodnění dělí stavební spořitelna s mateřskou bankou. Tím vznikají dvě sady podmínek – jedna pro bonus od stavební spořitelny a druhá od banky, což nutně zvyšuje počet stránek které musíme prostudovat.

Samotné zhodnocení vkladů na stavebním spořením by nemělo být jediným měřítkem při výběru. Balíčky jsou zaměřeny na zájemce o oba produkty, tedy nejen o stavební spoření, ale i o běžný účet. Proto je třeba zohlednit i naše požadavky na běžný účet. A ty mohou naše preference významně posunout.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK