Jak porovnávat výhodnost stavebního spoření, aneb čistá úroková sazba

ochrana spotřebitele praktické rady spoření
19. 12. 2022 | Jak porovnáme nabídky různých spořicích produktů? Několik tipů pro správný výběr stavebního spoření nebo jiného spořicího produktu.
Prosinec znamená vrchol sezóny stavebního spoření. Reklamy stavebních spořitelen na nás útočí ze všech stran. Každá se snaží prezentovat svou nabídku jako tu nejlepší, ale marná sláva, nejlepší může být jen jedna. Ale která? Jedna stavební spořitelna chválí svou úrokovou sazbu, jiná upozorňuje na výhodný bonus, další má nízké poplatky. Kterou si vybrat?

Kolik si naspořím za šest let?

Nejjednodušší je použít selský rozum který říká, že nejlepší nabídku má ta stavební spořitelna, která mi po stanovené době vyplatí nejvíce. Jediný problém je spočítat to. Každá spořitelna má nějaké speciální bonusy, prémie, příplatky a vylepšení, takže není úplně snadné spočítat výsledek. Vycházet z reklam stavebních spořitelen není úplně dobrý nápad, protože tam můžeme najít výsledky u kterých jsou zanedbány poplatky nebo daně, případně obojí. Komplikace také přináší způsob výpočtu státní podpory. Ta totiž závisí i na tom, v jakém kalendářním měsíci smlouvu uzavřeme a skončíme. A stavební spořitelny mají tendenci publikovat výpočty za takových podmínek, kdy právě ta jejich nabídka vypadá nejlépe.

Stavebky.cz již několik let přinášejí srovnání stavebního spoření. Zde jsou všechny tarify stavebního spoření propočítány za stejných podmínek co nejpřesněji tak, aby výsledek co nejlépe odpovídal skutečnosti. Změny podmínek jednotlivých spořitelen se ve srovnávači objeví zpravidla v den, kdy jsou stavební spořitelnou vyhlášeny. Je to tedy ten nejlepší způsob, jak si vybrat tu nejvýhodnější nabídku stavebního spoření.

Srovnání s jinými spořicími produkty

Jak ale porovnat stavební spoření s jinými spořicími produkty? Nejčastěji se jako konkurent nabízí spořicí účet. Mezi stavebním spořením a spořicím účtem je samozřejmě řada zásadních rozdílů. Důležité jsou především tyto dva:
  • Peníze lze ze spořicího účtu kdykoli vybrat, zatímco stavební spoření je nutno nejprve ukončit. Při ukončení stavebního spoření dříve než po šesti letech přijdeme o státní podporu a můžeme také zaplatit poplatek za předčasné ukončení.
  • Stavební spořitelna nesmí úrokovou sazbu měnit po dobu nejméně šesti let, u spořicího účtu se úroková sazba může změnit kdykoli.
Když však necháme tyto rozdíly stranou, zůstává otázka: kde si naspořím více? Samozřejmě si můžeme spočítat kolik si naspoříme za šest let na stavebním spoření, kolik si naspoříme na spořicím účtu, a tato dvě čísla porovnat. Částku naspořenou na stavebním spoření můžeme najít ve srovnávači stavebního spoření. Ale jak zjistit kolik si naspoříme na spořicím účtu?

Pro podobné výpočty existuje celá řada kalkulátorů, kalkulačku spořicího účtu najdeme i na stavebkách.cz. Je to ale zdlouhavé a existuje i rychlejší způsob. Stavební spoření a spořicí účet můžeme porovnat také pomocí čisté úrokové sazby, kterou najdeme ve srovnávači stavebního spoření.

Čistá úroková sazba

Co znamená čistá úroková sazba, je nejlépe vidět na konkrétním příkladu. Když budeme na spořicím účtu s úrokovou sazbou 5 % ukládat 1000 Kč po dobu 72 let, naspoříme si 81 849 Kč. Čistá úroková sazba v tomto případě vychází 4,25 %. Proč? Naspořená částka je vyšší o úroky, ale tento výnos je snížen o daně. V případě spořicího účtu jsou daně 15 % z úroků, takže výsledek můžeme spočítat poměrně rychle (5 – 5 × 15 % = 5 – 0,75 = 4,25). Čistá úroková sazba tedy ukazuje skutečné (čisté) zhodnocení vkladů po zohlednění daní.

U stavebního spoření je to složitější. Tam je výsledek ovlivněn celou řadou příspěvků. Jsou to:

  • úroky
  • daně
  • poplatky
  • státní podpora
  • různé bonusy a prémie
Jak nyní určíme čistou úrokovou sazbu? Postup výpočtu je takový, že nejprve zjistíme, kolik si na stavebním spoření naspoření nastřádáme. Tedy kolik peněz nám stavební spořitelna po určité době (např. po šesti letech) vyplatí. Ve druhém kroku pak hledáme úrokovou sazbu ideálního spořicího účtu, který by nám při stejném spoření zajistil stejný výnos. Ideálním spořicím účtem přitom myslíme takový účet, u kterého jsou úroky připisovány k jistině měsíčně, není zatížen žádnými poplatky a jehož úroky nejsou zdaněny.
MPSS praktické rady spoření

Jaké je Spoření Plus Modré pyramidy?

Může být úročení vkladů vyšší než sazba úvěru? A jaké další zajímavosti nabízí Spoření Plus Modré pyramidy?
Dva spořicí produkty pak můžeme jednoduše porovnat pomocí čisté úrokové sazby. Srovnání spořicího účtu a stavebního spoření je pak velmi jednoduché. Čistou úrokovou sazbu stavebního spoření najdeme přímo ve srovnávači stavebního spoření. A čistou úrokovou sazbu spořicího účtu zpravidla snadno spočítáme jednoduchým vynásobením nominální úrokové sazby koeficientem 0,85. A aby to bylo ještě jednodušší, když si ve srovnávači stavebního spoření rozklikneme konkrétní nabídku (zobrazíme Podrobné informace…) a tam klikneme na záložku Výpočet, najdeme zde kromě rozpisu jednotlivých položek také čistou úrokovou sazbu a  Srovnatelný úrok spořicího účtu. Tedy nominální úrokovou sazbu spořicího účtu, která odpovídá vypočítané čisté úrokové sazbě. Stručně řečeno: když Srovnatelný úrok spořicího účtu vynásobíme 0,85, dostaneme čistou úrokovou sazbu.

Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření.

Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK