Jak na státní podporu stavebního spoření?

praktické rady spoření státní podpora
11. 12. 2018 | Víte, jak co nejlépe využít státní podporu na vaší smlouvě o stavebním spoření?
Na konci roku lidé kontrolují své smlouvy o stavebním spoření. Ještě v prosinci je totiž možno poslat na účet stavebního spoření peníze, aby byla optimálně využita státní podpora. Zopakujme si proto základní věci, které je dobré o státní podpoře stavebního spoření znát.

Výše státní podpory

Státní podpora stavebního spoření se počítá jako 10 % z částky kterou naspoříme během roku, nejvýše však z 20 000 Kč. To je základní informace, kterou najdeme v zákonu o stavebním spoření:
Zákon o stavebním spoření, § 10 odst. 2

Poskytovaná záloha státní podpory činí 10 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však z částky 20 000 Kč.

Během jednoho roku tedy můžeme od státu získat nejvýše 2000 Kč státní podpory stavebního spoření. Odtud pochází obecné doporučení spořit optimálně částku kolem 1700 Kč měsíčně. To proto, že 20 000 Kč děleno 12 je 1667 Kč, tedy přibližně 1700 Kč.

Strop 2000 Kč ročně se vztahuje na osobu, nikoli na smlouvu o stavebním spoření. V jednom okamžiku může mít jeden člověk několik smluv o stavebním spoření, ale celková výše státní podpory za všechny smlouvy celkem nemůže převýšit 2000 Kč ročně.

O státní podporu se stará stavební spořitelna. U každého jednotlivého klienta si zjistí a vypočítá výši nároku na státní podporu a na Ministerstvu financí pak nárokuje příslušnou částku. Poté, co stát pošle státní podporu stavební spořitelně, připíše ji stavební spořitelna na účet klienta. To bývá obvykle během měsíce dubna.

Počítá se načatý i nedokončený rok

Zákon říká, že státní podpora stavebního spoření se počítá z částky uspořené v příslušném kalendářním roce. Nezáleží tedy na tom, zda peníze ukládáme po částech pravidelně každý měsíc, nebo zda uložíme jen jednou v roce jednu velkou částku. Ani smlouvu o stavebním spoření nemusíme mít uzavřenou od ledna, abychom mohli získat plnou státní podporu. I když smlouvu o stavebním spoření uzavřeme třebas v prosinci a do konce roku stihneme uspořit 20 000 Kč, získáme plnou státní podporu 2000 Kč.

Podobně to platí také na konci spoření. I když smlouvu ukončíme v lednu, můžeme získat 2000 Kč státní podpory i za tuto krátkou část roku. Samozřejmě za předpokladu, že na smlouvu uložíme příslušnou částku ještě před jejím ukončením.

Nevyužité vklady se převádějí do následujícího roku

Když během roku naspoříme více než 20 000 Kč, nevyužitá část se převede do dalšího kalendářního roku. Tímto způsobem si můžeme státní podporu „předplatit“ i na několik let dopředu. Kdybychom na účet stavebního spoření vložili 120 000 Kč, máme pak po dobu šesti následujících let zajištěnou plnou státní podporu.

V Encyklopedii stavebního spoření najdete podrobný popis výpočtu státní podpory stavebního spoření.
Podmínkou pro převádění nevyužitého nároku na státní podporu však je, aby smlouva o stavebním spoření byla po celou dobu registrovaná jako smlouva, na kterou nárokujeme státní podporu.

Součástí každé smlouvy o stavebním spoření je takzvané „prohlášení o nárokování státní podpory“. Zpravidla je to okénko ve formuláři, jehož zaškrtnutím si ve smlouvě o stavebním sjednáme, že máme zájem o státní podporu a stavební spořitelna bude na tuto smlouvu požadovat od státu státní podporu. Když toto políčko ponecháme prázdné, pak na tuto smlouvu státní podporu nedostaneme. Můžeme tedy mít jak smlouvu o stavebním spoření se státní podporou, tak i bez státní podpory (byť to není příliš časté). Toto rozhodnutí můžeme také měnit, takže smlouva o stavebním spoření může být jeden rok se státní podporou a další rok zase bez ní. Provedení takové změny ale znamená, že na smlouvě o stavebním spoření nebude část vkladů nevyužitá pro státní podporu převáděna do následujících let.

Z jakého základu se počítá státní podpora?

Státní podpora se počítá z částky uspořené v kalendářním roce. Proto je dobré vědět, co se za pojmem uspořená částka skrývá. Uspořenou částku tvoří vklady, zvýšené o úroky (po zdanění) a naopak snížené o poplatky, které si stavební spořitelna strhla z účtu stavebního spoření.

Kromě uspořené částky v daném roce se základ pro výpočet státní podpory může zvýšit o před nevyužitých úspor z předchozích let. A z tohoto celkového základu se pak státní podpora počítá. Tedy například:

Vklady 15 000 Kč
Poplatky -330 Kč
Úroky 1 000 Kč
Daň z úroků -150 Kč
Převod loňska 5 000 Kč
Základ pro SP celkem 20 520 Kč

V uvedeném příkladu vyšel základ pro výpočet státní podpory 20 520 Kč. Dotyčný klient by tedy získal plnou výši státní podpory (2000 Kč) a nevyužitých 520 Kč by se převedlo do následujícího roku.

Pošlete peníze včas

Pokud necháváte vše na poslední chvíli, nezapomeňte, že pro získání státní podpory je nutno uložit peníze na účet stavebního spoření do konce roku. Nejpozději 31. prosince musí být peníze na účtu, takže odeslány musí být s potřebným předstihem. Období na konci roku bývá plné svátků a odchylek od běžného provozu, proto si u své banky ověřte, kdy je potřeba podat příkaz k úhradě, aby vaše peníze došly včas.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK