Dobře utajená marketingová akce ČSOB nabízí 1000 Kč za smlouvu s Liškou

ČSOBS praktické rady spoření
12. 11. 2019 | U Českomoravské stavební spořitelny můžete mít smlouvu se slevou na poplatku a nejen to. Při uzavření smlouvy prostřednictvím ČSOB dostanete dalších 1000 Kč navíc.
Ke konci roku přibývají marketingové akce na podporu stavebního spoření. Sleva až 1500 Kč za uzavření smlouvy u  Českomoravské stavební spořitelny běží již od září, novinkou je odměna 1000 Kč za uzavření smlouvy, kterou k tomu přidává mateřská banka ČSOB.

 Aktualizace 19.11.2019 

Na základě upozornění návštěvníků webu byly doplněny praktické rady jak uzavírat smlouvu v rámci této marketingové akce.

Kombinace slevy od ČMSS a odměny od ČSOB

Fakticky se jedná o kombinaci dvou na sobě nezávislých marketingových akcí.
  1. Sleva na poplatku za uzavření od ČMSS až do výše 1500 Kč
  2. Odměna 1000 Kč od ČSOB
Vklady jsou úročeny základní sazbou 0,6 % p. a., ke které je možno v rámci Bonusového programu po dobu prvních šesti let získat bonus ve výši dalších 0,6 % p. a.

Sleva na poplatku za uzavření smlouvy

ČMSS začala nabízet slevu na poplatku za uzavření smlouvy již v září, nedávno byla tato akce prodloužena až do konce listopadu. Pro smlouvy s cílovou částkou do 150 000 Kč je uzavření zdarma, pro vyšší cílové částky je poplatek jedno procento z cílové částky snížené o 150 000 Kč. Tímto způsobem je možno získat slevu až 1500 Kč.

Pro získání slevy je třeba do 31. 1. 2020 vložit na účet alespoň 1 % z cílové částky převyšující hodnotu 150 000 Kč, tedy snížený poplatek. Pokud má smlouva cílovou částku 150 000 Kč nebo nižší, není třeba ukládat nic. Smlouvu je možno ukončit nejdříve po šesti letech spoření, nárok na zvýhodnění zůstává i v případě, když klient čerpá úvěr nebo překlenovací úvěr, a to i před uplynutím této šestileté lhůty.

Odměna 1000 Kč od ČSOB

ČSOB nabízí za uzavření smlouvy odměnu ve výši 1000 Kč, pokud bude uzavřena na pobočce ČSOB nebo online prostřednictvím webu ČSOB. Odměna bude na účet stavebního spoření připsána do konce února 2020.

Při uzavírání smlouvy online je potřeba skutečně použít odkaz na stránkách ČSOB. Odkaz z webu ČSOB sice nakonec vede na web ČMSS kde fakticky probíhá uzavření smlouvy online, ale web ČMSS pozná, že zájemce přišel z webu ČSOB.

Bonusový program

Klienti v tarifu AktivPlus Spořicí mají nárok na úrokový bonus. Výše bonusu činí 0,6 % p. a. za prvních šest let spoření. Po uplynutí šesti let bonusový program končí a vklady jsou úročeny pouze základní úrokovou sazbou.

Pro získání úrokového bonusu musí být splněny následující podmínky:

  • Smlouva o stavebním spoření musí běžet v tarifu AktivPlus Spořicí alespoň šest let.
  • Klient musí ukládat alespoň 0,5 % cílové částky měsíčně, přičemž je možné si tuto částku „předplatit“ mimořádným vkladem.
  • Smlouva musí být ukončena výpovědí (klient tedy nemůže čerpat úvěr ze stavebního spoření ani překlenovací úvěr).
Úrokový bonus je po dobu spoření pouze evidován. Při ukončení smlouvy o stavebním spoření výpovědí je klientovi vyplacen společně s naspořenou částkou.

Nejvýhodnější nabídka „pro dospělé“

Opakuje se situace z prázdnin, kdy ČMSS nabízela 1000 Kč jako odměnu za uzavření smlouvy. Tehdy šlo o absolutně nejvýhodnější nabídku. Dnes je situace podobná, ne však identická. Zvýhodnění 1000 Kč je stejné takže je shodné i zhodnocení vkladů. Čistá úroková sazba při zohlednění všech poplatků a daní je 3,865 % p. a., takže abychom získali srovnatelný výnos na spořicím účtu, musel by mít úrok 4,547 % p. a.

Tarify určené pro spoření
Stav k  12. 11. 2019
RSTS JUNIOR S 181 akce 3,972 %
RSTS JUNIOR S 181 online akce 3,972 %
ČMSS AktivPlus Spořicí odměna ČSOB 3,865 %
RSTS SPOŘENÍ S 191 online akce 3,709 %
RSTS SPOŘENÍ S 191 akce 3,709 %
WÜST ProSpoření eOF-S Kamarád 3,694 %
WÜST ProSpoření eOF-S Kamarád+ 3,694 %
WÜST ProSpoření eOF-S 55+ (200 tis.) 3,694 %
WÜST ProSpoření eOF-S 55+ (500 tis.) 3,694 %
WÜST Akce 2000 Kč 3,693 %
ČMSS AktivPlus online akce 3,586 %
ČMSS AktivPlus Spořicí akce 1500 Kč 3,586 %
RSTS JUNIOR S 181 3,576 %
MPSS Prémie 2000 3,517 %
MPSS START 3,517 %
MPSS POHODA 3,517 %
WÜST ProSpoření eOF-S online 3,498 %
SSČS Standard online 3,384 %
RSTS SPOŘENÍ S 191 3,315 %
WÜST ProSpoření eOF-S 3,299 %
ČMSS AktivPlus Spořicí 3,190 %
SSČS Standard 3,129 %
MPSS Moudré spoření 3,125 %
WÜST ProÚvěr OY-U 2,688 %
WÜST ProÚvěr OZ-U 2,688 %
WÜST ProSpoření OF-S 2,688 %
RSTS REKO U 172 2,351 %
RSTS HYPO U 173 2,351 %
V tabulce je čistá úroková sazba při optimálním způsobu spoření (měsíční vklad 1700 Kč po dobu 6 let při optimální cílové částce).
Odlišná je ale situace na trhu. Na konci roku se vyrojila řada jiných akčních nabídek a ještě o něco lépe je možno zhodnotit vklady v tarifu JUNIOR S 181 Raiffeisen stavební spořitelny. Ten je rovněž bez poplatku za uzavření smlouvy a má vyšší úrokovou sazbu (1,5 % p. a.). JUNIOR je však pouze pro mladé, kterým ještě nebylo 26 let.

Když ale hledáme nejvýhodnější spoření pro klienty bez omezení věkem, je aktuální dvojkombinace slevy od Lišky a odměny od ČSOB nabídkou s nejvyšším zhodnocením.

Jedinou vadou na kráse je složitost této nabídky. Výnos klienta se skládá z mnoha částí: kromě standardních úroků a státní podpory je zde bonusový úrok, sleva na poplatku za uzavření smlouvy a nakonec odměna od ČSOB. Každá z těchto částí má své podmínky, které sice nejsou nijak tvrdé, ale v tom množství se v nich méně zkušený klient dokáže ztratit.

Tajná marketingová akce

Nadpis tohoto článku je přirozeně lehce nadnesený – akce není tajná, jen se o ní příliš nemluví. Web ČMSS o ní mlčí, jediná informace je na webu ČSOB. Ani můj telefonát na infolinku ČSOB nesvědčil o tom, že jsou pracovníci banky informováni. Budiž mi to omluvou za to, že o této akci informuji s takovým zpožděním.

Aktuálně je v platnosti ještě jedna kombinovaná akce, kdy ČMSS nabízí slevu až 2000 Kč na poplatku za uzavření smlouvy o stavební spoření a současně ČSOB poskytne prémii 1000 Kč na běžný účet. Podmínkou je současné zřízení Plus Konta nebo Premium Konta u ČSOB. To je však zajímavé pouze pro ty, kdo chtějí mít nový běžný účet u ČSOB. Pro ty ostatní je jednodušší uzavřít pouze smlouvu o stavebním spoření a spokojit se s cílovou částkou 150 000 Kč.

Odměnu ČSOB ve výši 1000 Kč je možno získat také při uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, přičemž obě odměny je možno kombinovat (tj. získat 1000 Kč za smlouvu s ČMSS a dalších 1000 Kč za smlouvu s ČSOB penzijní společností).

Doplněno 19.11.2019

Jak uzavřít smlouvu v ČSOB

Byl jsem některými návštěvníky webu upozorněn, že pracovníci na pobočkách ČSOB nejsou vždy úplně informováni o této akční nabídce. Proto zájemcům, kteří chtějí smlouvu uzavřít na pobočce ČSOB doporučuji držet se následujících pravidel:
  • Prostudujte si podmínky ČMSS pro slevu na poplatku za uzavření smlouvy. Tyto podmínky si vytiskněte a vezměte s sebou.  Podmínky ČMSS ke stažení 
  • Prostudujte si také podmínky ČSOB pro odměnu 1000 Kč. Tyto podmínky si vytiskněte a vezměte s sebou.  Podmínky ČSOB ke stažení 
  • Pokud vám budou pracovníci na pobočce tvrdit, že je nutné uzavřít novou smlouvu o běžném účtu ČSOB, upozorněte je na znění podmínek ČSOB, kde uzavření běžného účtu není vyžadováno. Paralelně totiž běží jiná marketingová akce, u které je skutečně vyžadováno založení nového běžného účtu u ČSOB.
  • Ohlídejte si, abyste měli v návrhu smlouvy o stavebním spoření vyplněné políčko „Název marketingové akce“. Tam musí být uvedeno „1500“ nebo „1500C“ Bez tohoto kódu není nárok na slevu za uzavření smlouvy.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK