Chcete plnou státní podporu? Nezapomeňte na poplatky!

stavební spoření
9. 6. 2016 | Pokud chcete plně využít státní podporu stavebního spoření, měli byste vědět, jak se počítá. Do výpočtu vstupují nejen měsíční úložky, ale i poplatky a úroky.
Podle zákona o stavebním spoření, činí státní podpora 10 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však z částky 20 000 Kč. Co je to ale ona částka uspořená v kalendářním roce? Stručně řečeno, jsou to vklady (úložky) klienta, zvýšené o úroky (po zdanění) a snížené o poplatky.

Uspořená částka

Zákon blíže neupřesňuje, co pojem uspořená částka zahrnuje. V praxi se postupuje tak, že do uspořené částky v kalendářním roce se započítají všechny položky (obraty) na účtu, s výjimkou samotné státní podpory.

Uspořenou částku zvyšují
  • vklady klienta (pravidelné i nepravidelné),
  • úroky z vkladů, které jsou v daném roce připsány na účet.
Uspořenou částku snižují
  • poplatky (např. poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření a poplatek za vedení účtu),
  • daně z připsaných úroků.
Všechny částky se počítají za kalendářní rok. Pokud tato částka překročí 20 000 Kč, může být „nevyužitá“ část převedena do dalších let (viz článek o výpočtu státní podpory v naší Encyklopedii).

Pozor na poplatek za uzavření smlouvy

Řada klientů využívá toho, že mohou získat plnou státní podporu (tj. 2000 Kč) již za první rok spoření a to i tehdy, když smlouva netrvá celých dvanáct měsíců. Je však potřeba vložit na účet dostatek peněz. První položkou, která se objeví na účtu stavebního spoření je totiž poplatek za uzavření smlouvy. Tento poplatek bývá jedno procento z cílové částky, což není zanedbatelné. Na následujícím příkladu se podívejme jak vypadá státní podpora, pokud na účet stavebního spoření v prvním roce vložíme „jen“ dvacet tisíc.

Příklad
Řekněme, že v polovině roku uzavřeme smlouvu o stavebním s cílovou částkou 160 tis. Kč a vložíme na ni 20 000 Kč. Státní podpora přesto nedosáhne plné výše, protože z našich vkladů něco ukrojí poplatky. Částka uspořená v kalendářním roce se sice zvýší o úroky, ty jsou však v prvním roce minimální. Jaká tedy bude státní podpora za první rok spoření?

Poplatek za uzavření smlouvy činí jedno procento z cílové částky, tedy 1600 Kč. Poplatky za půl roku předpokládejme ve výši 150 Kč. Uspořenou částku naopak zvýší úroky (+46 Kč), ze kterých však stavební spořitelna odvádí 15% srážkovou daň (-7 Kč).

Poplatek za uzavření smlouvy -1 600 Kč
Poplatky za vedení účtu -150 Kč
Vklady 20 000 Kč
Úroky 46 Kč
Daň z úroků (15 %) -7 Kč
Celkem
Státní podpora (10 %)
18 289 Kč
1 828 Kč

Pokud bychom tedy v prvním roce vložili na účet stavebního spoření „jen“ 20 000 Kč, nezískali bychom plnou státní podporu. Pokud chceme státní podporu plně využít, je třeba v prvním roce vložit na účet stavebního spoření o něco více, abychom pokryli poplatky. V dalších letech je situace příznivější, protože z poplatků zůstává pouze poplatek za vedení účtu, který se dnes pohybuje mezi 300 až 330 Kč ročně. Situaci v dalších letech spoření zlepšují také úroky, které vzrůstají s rostoucí naspořenou částkou a po určité době převýší poplatky za vedení účtu.

Raději více, než méně

Vklady na účtech stavebního spoření jsou i dnes úročeny sazbami kolem jednoho procenta, což je více, než nabízejí spořicí účty. Pokud používáme účet stavebního spoření ke zhodnocování peněz, můžeme na něj s klidným svědomím poslat i vyšší částku než odpovídá maximální státní podpoře. Jen málokdo totiž dnes dokáže zhodnotit vklady lépe než jedním procentem. Vložením vyšší částky než odpovídá maximální státní podpoře tedy neutrpíme žádnou újmu, spíše naopak.

Další podrobnosti o státní podpoře

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře