Červnové srovnání stavebního spoření

praktické rady spoření srovnání spoření
3. 6. 2021 | Jaké výhody nabízejí svým klientům jednotlivé stavební spořitelny a která zhodnotí vaše vklady nejlépe?
Stavební spoření je díky státní podpoře vyhledávaným finančním produktem pro pravidelné spoření. Je to zřejmě jediný bezpečný způsob uložení peněz, který ochrání naše úspory před inflací. A to i dnes, v době rostoucích cen. Podívejme se tedy, co dnes stavební spořitelny nabízejí a jaké máme možnosti.
UPOZORNĚNÍ
Tento článek vyšel 3. 6. 2021. Proto zde uvedené údaje mohou být zastaralé. 7. 6. 2022 vyšel nejnovější článek na téma srovnání stavebního spoření:

Srovnání stavebního spoření

Stavební spořitelny zvyšují nabídky, zhodnocení nad 5 % již není výjimkou

Stavební spořitelny se předhánějí v nabídkách. Rostou úrokové sazby a množí se bonusy. U které spořitelny dnes nejlépe zhodnotíme své vklady?

Jak vypadá aktuální srovnání?

V nabídce pro mladé, nebo naopak dříve narozené v poslední době nedochází k žádným změnám, proto se i dnes zaměříme na obecné nabídky pro střední věkovou kategorii, případně kategorii bez věkového omezení.

Podle čeho srovnáváme?

Nabídky stavebních spořitelen porovnáváme podle částky, kterou naspoříme za šest let, pokud pravidelně spoříme 1700 Kč měsíčně. Do výpočtu jsou zahrnuty veškeré poplatky, úroky a daně. Čistá úroková sazba nám říká, jakou sazbou by musel být úročen ideální účet, bez poplatků a daní, abychom na něm naspořili stejnou částku. V porovnání jsou nabídky všech stavebních spořitelen, vyjma speciálních nabídek pro mladé nebo naopak dříve narození. Všechny nabídky najdete ve srovnání stavebního spoření.
Nově jsem do srovnání zařadil nabídku Raiffeisen stavební spořitelny, která je sice hodně komplikovaná, ale jako jedna z mála se neomezuje pouze na slevu vstupního poplatku, ale dokonce nám na účet nějakou tu korunu přidá. Není to pro každého, jednou z klíčových podmínek je zřízení a používání nového běžného účtu u mateřské Raiffeisenbank, ale výsledek je pozoruhodný: jednoznačné první místo ve srovnání stavebního spoření a čistá úroková sazba lehce na čtyřmi procenty.

Druhá na pásce je ČSOB Stavební spořitelna, která nabízí několik prémií a slev, které je možno kombinovat. Nejvyššího výnosu dosáhneme, když si založíme nový účet u mateřské ČSOB, aktivně ho používáme a navrch k tomu získáme dalšího nového klienta pro ČSOBS. Pokud podaří splnit všechny podmínky, můžeme mít druhou nejvýhodnější nabídku, která je momentálně na trhu.

Pokud nemáte a nechcete mít běžný účet ani u jedné ze zmíněných mateřských bank (Raiffeisenbank, ČSOB), můžete sáhnout po další nabídce, což je MONETA ProSpoření. MONETA má smlouvu o stavebním spoření zdarma, bez vstupního poplatku, a to pro libovolnou cílovou částku. Žádné další podmínky nejsou vyžadovány, jde o standardní produkt s velmi dobrým výnosem a bez krkolomných marketingových zákrut.

Srovnání stavebního spoření k 2. 6. 2021
(nabídky pro střední věk nebo bez věkového omezení)
Spořitelna Tarif Naspořeno celkem Čistá úroková sazba
RSTS SPOŘENÍ pro klienty RB + prémie 138 170 4,011 %
ČSOBS AktivPlus Spořicí + balíček ČSOB + prémie 137 396 3,829 %
ČSOBS AktivPlus Spořicí pro klienty ČSOB + prémie 136 239 3,553 %
MONETA ProSpoření online 136 096 3,518 %
MONETA ProSpoření Premium 136 096 3,518 %
RSTS SPOŘENÍ pro klienty RB 136 024 3,501 %
ČSOBS AktivPlus Spořicí pro klienty ČSOB 135 659 3,413 %
ČSOBS AktivPlus s prémií za nového klienta 134 612 3,160 %
Buřinka Standard 134 487 3,129 %
MONETA ProSpoření 134 471 3,125 %
MPSS Moudré spoření 134 468 3,125 %
RSTS SPOŘENÍ S 202 134 398 3,107 %
ČSOBS AktivPlus Spořicí 134 034 3,019 %

Výpočet předpokládá pravidelné vklady 1700 Kč měsíčně po dobu 6 let. Do výpočtu jsou zahrnuty všechny standardní poplatky, úroky, daně a státní podpora.

ČSOB Stavební spořitelna (ČSOBS, Liška)

U ČSOB Stavební spořitelny běží několik akčních nabídek současně a lze je vzájemně kombinovat. Při využití všech prémií, slev a bonusů je možno dosáhnout druhého nejvýhodnějšího zhodnocení vkladů za RSTS. Navíc je možno vyhrát mobilní telefon. Získání deklarovaných prémií a slev vyžaduje splnění velkého počtu podmínek. Zde najdete jejich stručný výtah.

Podmínky slevy 2500 Kč na poplatku pro klienty ČSOB

 • Klient musí mít běžný účet u ČSOB pro fyzické osoby, nebo jej musí založit do 30 dnů od uzavření smlouvy o stavebním spoření.
 • Smlouvu o stavebním spoření může klient uzavřít nejdříve v den svých 18. narozenin.
 • Takto uzavřená smlouva je zvýhodněna 100% slevou z poplatku za uzavření smlouvy, nejvýše však 2500 Kč.
 • Při uzavření smlouvy s cílovou částkou nad 250 000 Kč musí klient uhradit zbývající část poplatku za uzavření smlouvy nejpozději do konce měsíce následujícího po uzavření smlouvy o stavebním spoření.
 • Klient smí smlouvu vypovědět nejdříve po 6 letech, v opačném případě mu bude poplatek dodatečně naúčtován.

Podmínky prémie 1000 Kč za založení a používání běžného účtu ČSOB

Při splnění uvedených podmínek je možno získat prémii ve výši 1000 Kč za založení a používání běžného účtu u ČSOB:
 • Nárok na prémii mají jen zletilé fyzické osoby, které si u ČSOB otevřou nový běžný účet ČSOB Plus Konto nebo ČSOB Premium konto (dále jen Nový účet).
 • Na prémii nemají nárok osoby, které již mají jakýkoli běžný účet u ČSOB, nebo jej měly v posledních 12 měsících.
 • Nový účet musí být založen prostřednictvím obchodního zástupce ČSOB Stavební spořitelny (nikoli ČSOB!), který má s ČSOBS uzavřenou smlouvu o spolupráci na IČO.
 • Do 6 měsíců od založení Nového účtu musí alespoň ve třech po sobě jdoucích měsících na tento Nový účet přijít částka minimálně 5000 Kč. Do příchozích plateb se nepočítají převody mezi účty klienta ani převody od ČSOB (např. úroky).
 • Prémie ve výši 1000 Kč bude připsána na Nový účet do 2 měsíců od splnění předchozí podmínky.
Ve srovnávači stavebního spoření se tato prémie započítává do výnosů stavebního spoření i přesto, že je připisována na běžný účet.

Podmínky pro získání prémie za nového klienta

Další prémii můžeme získat, pokud smlouvu o stavebním spoření uzavřeme přes internet. Uzavřením smlouvy online vznikne „Doporučující smlouva“ a každý, kdo ji uzavře, obdrží e-mailem jedinečný odkaz. Tento odkaz může poslat svým známým, přičemž počet osob, kterým je možno odkaz odeslat, není nijak omezen. Když někdo na základě tohoto odkazu uzavře (opět online) smlouvu o stavebním spoření, vznikne „Doporučená smlouva“. A při splnění dalších podmínek získá Doporučující smlouva prémii 500 Kč. Graficky to vypadá následovně:

Pro upřesnění a pro jistotu: když získáme více nových klientů, dostaneme prémii „jen 500 Kč“. Rozesláním odkazu více známým tedy zvýšíme svou šanci na získání prémie, ale její objem tím nezvýšíme.

Soutěž o iPhone 11

Smlouvy uzavřené do konce června online budou zařazeny do slosování o mobilní telefon Apple iPhone 11. Podmínkou je vložení 1 % cílové částky na účet do konce září.

Protože se budou losovat pouze smlouvy uzavřené přes internet, je pravděpodobnost výhry hodně vysoká. Vylosováno bude celkem 10 výherců, přičemž v loňském roce uzavírala ČSOBS přibližně 14 000 smluv měsíčně. Do losování vstupují smlouvy uzavřené online od 22. května do 30. června (zde není podmínkou mít účet u ČSOB). Podíl smluv uzavíraných přes internet není znám, ale pravděpodobně nebude vyšší, než několik jednotek procent.

Samotná sleva na vstupní poplatku pro majitele běžného účtu u ČSOB nebo samotná prémie nedává příliš excelentní výsledek. Zajímavá je však kombinace všech uvedených zvýhodnění, tedy slevy na vstupním poplatku (pro klienty ČSOB), prémie za nový aktivní účet u ČSOB, a prémie za získání nového klienta. Podaří-li se nám splnit veškeré podmínky (ano, je to možné), budou naše vklady zhodnoceny čistou úrokovou sazbou 3,829 %, což znamená druhé místo v žebříčku nejvýhodnějšího stavebního spoření. Pro srovnání: kdybychom chtěli stejného zhodnocení dosáhnout spořicím účtem, musel by být úročen sazbou 4,505 % p. a.

Nevýhody? Dosáhnout na všechny výhody, prémie a bonusy od Lišky je poměrně komplikované. Kromě toho je nezbytné dodržet podmínku minimálních vkladů, abychom obdrželi úrokový bonus. Základní úroková sazba totiž činí jen 0,6 % p. a., ale po dobu prvních šesti let je možno získat bonusový úrok ve výši dalších 0,4 %. Soutěž o iPhone není do výnosu zahrnuta, protože závisí na náhodě. I když – jak už bylo řečeno – pravděpodobnost výhry je vysoká.

Poplatek za vedení účtu činí 360 Kč za každý (i načatý) kalendářní rok Pouze smlouvy uzavřené ve druhém pololetí mají poplatek za první (neúplný) rok poloviční. .

Modrá pyramida (MPSS)

Modrá pyramida momentálně nenabízí žádné slevy pro klienty „středního věku“, pouze pro mladé a naopak pro dříve narozené. Proto je nabídka MPSS spíše ve druhé polovině žebříčku. Čisté zhodnocení (po zdanění) je sice stále nad inflací, ale konkurence nabízí více, a často jednodušeji.

Základní úroková sazba je 0,5 % p. a., poplatek za vedení účtu 300 Kč ročně. K základní úrokové sazbě je možno získat bonus ve výši +0,5 % p. a. Tento úrokový bonus však získáme za předpokladu, že součet vkladů klienta v každém ukončeném kalendářním roce činí minimálně 0,5 % z cílové částky za každý ukončený měsíc daného roku, a klient spoří alespoň 6 let. Ürokový bonus se dále vztahuje pouze na zůstatek do výše 300 000 Kč a pouze na časové období prvních šesti let.

Nejedná se tedy o nic nesplnitelného a běžný klient těmto požadavkům bez problémů vyhoví. Jinde však můžeme dostat buď více, nebo bez složitých podmínek, nebo oboje.

MONETA stavební spořitelna

Nabídka MONETY je sice na třetím místě, ale vyniká jednoduchostí. Pokud preferujeme uzavření smlouvy online, můžeme využít ProSpoření online, při uzavření smlouvy klasickou cestou u finančního poradce vyniká tarif ProSpoření Premium. V obou případech je uzavření smlouvy zdarma, a to bez omezení cílovou částkou. Vklady jsou úročeny úrokovou sazbou je 1 % p. a. a poplatek za vedení účtu činí 27 Kč měsíčně (tj. 324 Kč ročně). Výsledkem je čistá úroková sazba 3,518 % p. a. Kdybychom chtěli stejného zhodnocení dosáhnout na spořicím účtu, musel by být úročen sazbou 4,139 %, protože úroky podléhají 15% srážkové dani.

ProSpoření Premium i stavební spoření uzavřené u MONETY online sice dává stejný výnos, přesto se nejedná o identické produkty. Rozdíly jsou sice malé, ale existují. ProSpoření Premium je pouze pro klienty, kteří dosáhli věkové hranice 24 let a zároveň nedovršili věkovou hranici 55 let. Pro ostatní věkové kategorie nabízí MONETA alternativní spoření Kamarád (pro mladé do 24 let) a ProSpoření 55+ (pro zájemce od 55 let výše). I tyto nabídky znamenají uzavření smlouvy zdarma, ovšem cílová částka musí být buď 200 nebo 500 tis. Kč (což je v naprosté většině případů dostačující). ProSpoření online je naproti tomu pro všechny zájemce, kteří dovršili 18 let věku.

Raiffeisen stavební spořitelna

Raiffeisen stavební spořitelna úročí vklady sazbou 1,0 % p. a., poplatek za vedení účtu je 85 Kč za čtvrtletí, což znamená 340 Kč ročně. Raiffeisen stavební spořitelna se (podobně jako ČSOBS) snaží o posílení spolupráce s mateřskou Raiffeisenbank a výsledkem je sice složitý a komplikovaný, ale pro určité zájemce velmi výhodný balíček. Ten zahrnuje Podmínky pro jednotlivá zvýhodnění jsou různé a výpočet předpokládá, že klient obdrží všechny zde vyjmenované slevy a prémie.

Sleva pro klienty Raiffeisenbank

Klienti, kteří mají nebo si založí nový běžný účet u Raiffeisenbank, mají slevu na poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření s RSTS až do výše 2000 Kč. Smlouva s cílovou částkou 200 tis. Kč tak může být založena bez vstupního poplatku.
 • Smlouva musí být uzavřena s cílovou částkou nejméně 200 tis. Kč.
 • Do konce třetího kalendářního měsíce ode dne uzavření smlouvy o stavebním spoření musí být z účtu klienta u Raiffeisenbank na nový účet stavebního spoření zaslána částka alespoň 2000 Kč.

Prémie od RSTS za převedení platebního styku

Pokud si klient se smlouvou o stavebním spoření zřídí také osobní běžný účet u Raiffeisenbank a převede na tento nový běžný účet svůj platební styk, obdrží od Raiffeisen stavební spořitelny prémii ve výši 1000 Kč.
 • Na nový účet u Raiffeisenbank musí být převeden kompletní platební styk klienta (mobilita).
 • Smlouva o zřízení běžného účtu u Raiffeisenbank musí zůstat v platnosti minimálně 12 měsíců.
 • Smlouva o stavebním spoření musí zůstat v platnosti nejméně 6 let nebo do přijetí přidělení cílové částky.
 • Prémie bude připsána na účet stavebního spoření do tří měsíců od dne zřízení nového běžného účtu u Raiffeisenbank.
 • Prémie ve výši 1000 Kč bude zdaněna daní z příjmů fyzických osob vybírané srážkou. Prémie bude na účet připsaná po zdanění, tedy 850 Kč.

Prémie od Raiffeisenbank za aktivní používání běžného účtu

Pokud si klient se smlouvou o stavebním spoření zřídí také osobní běžný účet u Raiffeisenbank a tento nový běžný účet bude aktivně užívat, obdrží od Raiffeisenbank další prémii ve výši 1000 Kč.

Raiffeisenbank nezveřejňuje smluvní podmínky pro získání této prémie. Podle dostupných informací jsou následující:

 • Na novém běžném účtu u Raiffeisenbank musí být během nejméně 2 ze 4 měsíců po založení účtu splněna podmínka aktivity.
 • Podmínka aktivity znamená příchozí obrat alespoň 15 000 Kč měsíčně a provedení alespoň 3 odchozích úhrad měsíčně.
 • Do příchozího obratu se nezapočítávají převody téhož klienta z jiného účtu vedeného u Raiffeisenbank (např. spořicí účet). Do odchozích úhrad se počítají i zaúčtované transakce platební kartou (včetně výběrů z bankomatů).
 • Prémie ve výši 1000 Kč bude připsána na běžný účet klienta u Raiffeisenbank. Tato prémie se připisuje nezdaněná (tj. v plné výši).
Ve srovnávači stavebního spoření se tato prémie započítává do výnosů stavebního spoření i přesto, že je připisována na běžný účet.
praktické rady spoření SSČS

Nejlepší zhodnocení vkladů nabízí stavební spoření od Buřinky sjednané online

Smlouvy o stavebním spoření uzavřené u Buřinky ode dneška budou úročeny 2,5 procenty. Společně s bonusem 2500 Kč za uzavření smlouvy to znamená nejlepší nabídku na trhu.

Buřinka bez akčních nabídek

Stavební spořitelna České spořitelny, čili Buřinka, nemá v současné době žádnou slevovou akci, takže za uzavření smlouvy zaplatíme jedno procento z cílové částky. Základní úroková sazba je 1,0 % p. a. a roční poplatek za vedení účtu 325 Kč. Konkurence je však silná a nabídka bez úlevy na vstupním poplatku dnes nemá ve srovnání stavebního spoření prakticky šanci.

Nabídka Buřinky je nicméně jednoduchá a neobsahuje žádné složité podmínky, které je třeba splnit pro získání slíbeného výnosu. Smlouvu o stavebním spoření je možno sjednat online.


Nezapomeňte, že podmínky stavebních spořitelen se často mění. Vždy aktuální srovnání všech nabídek stavebního spoření najdete ve srovnavači stavebního spoření.

Článek byl aktualizován 10. 6. 2021, kdy byla doplněna nabídka ČSOBS AktivPlus spořicí + balíček ČSOB + prémie.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK