Buřinka uvolňuje podmínky úvěrů ze stavebního spoření

stavební spoření
30. 4. 2019 | Buřinka snižuje hodnotu minimálního bodového hodnocení (tedy cílového hodnotícího čísla) na nulu. Co to znamená a jaké budou dopady této změny?
Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) s účinností od 30. 4. 2019 snižuje hodnotu minimálního bodového hodnocení (hodnotícího čísla) pro přidělení úvěru ze stavebního spoření na nulu. Získání úvěru ze stavebního spoření tím bude jednodušší. Změna se dotkne všech smluv, tedy i těch, které byly uzavřeny v minulosti.

Podmínky pro přidělení úvěru ze stavebního spoření

Pro přidělení úvěru ze stavebního spoření je nutno naspořit 35 % cílové částky, pokud je smlouva uzavřena v tarifu 1 % / 3,99 %, 0,5 % / 3,49 % nebo 0,05 % / 2,99 % (první číslo udává hodnotu úrokové sazby z vkladů, číslo za lomítkem označuje úročení úvěru ze stavebního spoření). U ostatních tarifů (s jinými úrokovými sazbami) je pro přidělení úvěru ze stavebního spoření nutno naspořit 40 % cílové částky.
Ode dneška tedy mohou klienti Buřinky získat úvěr ze stavebního spoření poté, co uplynou dva roky od uzavření smlouvy o stavebním spoření a na účtu naspoří předepsanou částku. U nových smluv je nutno naspořit alespoň 35 % cílové částky, u některých starších smluv je požadavek zvýšen na 40 % (viz box). To se dotkne i překlenovacích úvěrů Trend, které budou v řadě případů přiděleny dříve. Dojde tak k překlopení překlenovacího úvěru do úvěru ze stavebního spoření.

Změna nebude mít vliv na překlenovací úvěry typu Úvěr od Buřinky a Hypoúvěr od Buřinky, u kterých byly podmínky pro přidělení změněny již při zavedení těchto úvěrů na trh.

Přibude nových úvěrů ze stavebního spoření?

O úvěry ze stavebního spoření je dosud velmi malý zájem. Úvěry, které dnes stavební spořitelny poskytují, jsou v drtivé většině úvěry překlenovací. Jedním z důvodů tohoto stavu je nepochybně právě neoblíbené hodnotící číslo které nejen prodlužuje čekací dobu na úvěr, ale jeho výpočet je mimo možnosti většiny klientů. Pro správné naplánování úvěru ze stavebního spoření se neobejdeme bez konzultace s finančním poradcem.

Výpočet čekací doby na přidělení úvěru ze stavebního spoření je poměrně obtížný. Podmínky jednotlivých stavebních spořitelen se totiž silně liší. Srovnání najdete v přehledu úvěrů ze stavebního spoření.


Výpočet čekací doby

Přitom úvěry ze stavebního spoření garantují pevnou úrokovou sazbu po celou dobu splatnosti, a navíc je tato sazba zákonem regulována. Smí být nejvýše o tři procentní body vyšší, než je úročení vkladů na účtu stavebního spoření. Dnes se úrokové sazby úvěrů ze stavebního spoření pohybují kolem 4 %. Nemohou tedy zatím konkurovat zajištěným úvěrům (hypotékám), ale jsou levnější než úvěry poskytované bez zajištění zástavním právem k nemovitosti.

Usnadnění přístupu k úvěrům ze stavebního spoření tedy může podpořit zájem o tento způsob financování. Zda to bude stačit, se teprve ukáže. Klienti ani finanční poradci nejsou na úvěry ze stavebního spoření zvyklí a bez dalších podnětů by mohlo přirozené lpění na dosavadních postupech způsobit, že se fakticky změní jen velmi málo.

Silným impulzem by mohl být další růst úrokových sazeb na trhu. Úrokové sazby úvěrů ze stavebního spoření totiž mají klienti stavebních spořitelen již dnes fixovány ve svých smlouvách o stavebním spoření a nemohou se měnit podle aktuální situace na finančních trzích. Pokud by hypotéky zdražily nad hodnoty kolem čtyř procent, staly by se úvěry ze stavebního spoření nejlevnějším způsobem financování bydlení, protože jich by se zdražení nedotklo.

Když dva dělají totéž

Snížení minimálního bodového hodnocení Buřinky lehce připomíná krok Modré pyramidy, která před dvěma lety přešla na tarif ALFA, u kterého byla podmínka hodnotícího čísla odstraněna zcela. Podmínky pro přidělení úvěru tedy vypadají stejně – ale jen na první pohled.

Každá stavební spořitelna musí řídit rovnováhu mezi nashromážděnými vklady a poskytnutými úvěry. Poskytnuté úvěry ze stavebního spoření by neměly převýšit objem vkladů, jinak stavební spořitelně hrozí úrokové riziko. Nezapomínejme totiž, že stavební spořitelna je povinna Tato povinnost vyplývá z § 5 odst. 2 zákona o stavebním spoření. svým klientům poskytovat úvěry ze stavebního spoření za předem sjednané úrokové sazby. A hodnotící číslo je jedním z klíčových nástrojů, jak rovnováhu mezi vklady a úvěry řídit.

Buřinka se hodnotícího čísla nevzdala. Pouze vyhlásila, že dnes pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření postačí jeho nulová hodnota. To je v dnešní situaci přebytku likvidity racionální krok. Až vzrostou úrokové sazby a s nimi i zájem o úvěry ze stavebního spoření, Buřince postačí zvýšit požadovanou hodnotu hodnotícího čísla. Tím se prodlouží čekací doba na přidělení úvěru podle aktuální situace a rovnováha zůstane zachována.

Modrá pyramida se sice zbavila hodnotícího čísla zcela, na řízení aktiv a pasiv však rezignovat nemohla. Zavedla proto jiné opatření, kterým omezuje možnost získání úvěru ze stavebního spoření. Tímto opatřením jsou lhůty, které většina klientů bude plnit jen s velkými obtížemi. Jakmile splní podmínky pro přidělení, musí klient Modré pyramidy projevit svůj zájem o úvěr do čtyř týdnů a během následujících tří měsíců je povinen předložit veškeré doklady. To je reálné, pokud je klient na čerpání úvěru předem připraven. Pro většinu klientů, kteří si vše pečlivě nenačasují, však není dodržení takových lhůt reálné.

Buřinka tedy nabídku úvěrů ze stavebního spoření jednoznačně zvýhodnila. Podmínky Modré pyramidy takový potenciál nemají.

Je nulové cílové hodnotící číslo riskantní?

Ve 30. letech 20. století se německé stavební spořitelny potýkaly s nedostatkem zdrojů a úvěry se přidělovaly losováním. Stavební spořitelny čelily silné kritice, protože čekací dobu na úvěr nebylo možno předem odhadnout. Situace se normalizovala až po zavedení hodnotícího čísla.

V polovině osmdesátých let vedlo zdražení hypoték k růstu zájmu o úvěry stavebních spořitelen a rychlému odčerpání jejich zdrojů. To se projevilo prodlužováním čekací doby na přidělení úvěru. Tato zkušenost vedla k uzákonění požadavků na nastavení hodnotícího čísla.

Hodnotící číslo slouží k tomu, aby se stavební spořitelna nedostala do situace, kdy jí na jedné straně zákon ukládá poskytovat úvěry ze stavebního spoření s nízkou úrokovou sazbou, ale na straně druhé nemá pro tyto úvěry dostatek zdrojů. Koncept přidělování úvěrů založený na hodnotícím čísle vznikl v Německu ve 30. letech 20. století, kdy stavební spořitelny trpěly kritickým nedostatkem zdrojů.

Dnešní situace je diametrálně odlišná. Stavební spořitelny mají zdrojů přebytek a dočasné snížení hodnotícího čísla jim pomůže „upustit páru“. Snaha o převod spořících klientů na klienty s úvěrem je dnes logická a správná. Přitom se Buřinka nezbavila možnosti svá aktiva a pasiva řídit a případnou nerovnováhu může kdykoli pomocí hodnotícího čísla stabilizovat. Za jak dlouho taková situace nastane, nelze dnes předvídat. To bude záležet především na dalším vývoji úrokových sazeb na českém trhu.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře