Bilance stavebních spořitelen potvrzují oživení v úvěrech

stavební spoření
18. 5. 2017 | Stavební spořitelny zveřejnily výsledky hospodaření za první čtvrtletí. Podívejme se blíže, jak vypadají jejich bilance.
Stavební spořitelny zveřejnily čtvrtletní informace o hospodaření za první kvartál letošního roku. Výkaz zisků a ztrát za první tři měsíce roku nechci vzhledem k nedostatku detailních informací příliš rozebírat, ale vybral jsem zajímavé údaje z rozvahy. Dobré obchodní výsledky v úvěrové oblasti se promítly i do bilancí stavebních spořitelen a objem poskytnutých úvěrů mírně vzrostl. Vklady klientů od konce roku naopak poklesly.

Databanka hospodářských výsledků

Úvěry pokračují v růstu

Celkový objem úvěrů stavebních spořitelen dosáhl k 31. 3. objemu 248,5 mld. Kč, což je o 0,2 % více, než ke konci roku. Ukazuje se, že růst objemu nově sjednaných úvěrů se odráží i v celkovém saldu. Růst je to sice velmi mírný, ale nezapomínejme že se bavíme o dlouhodobých úvěrech, u kterých je objem měsíčně sjednaných kontraktů o dva řády nižší, než objem zaznamenaný v bilanci. Absolutní čísla (vpravo výše) nám dobře ukážou velikosti jednotlivých stavebních spořitelen, ale neřeknou nám mnoho o dlouhodobém vývoji. Podívejme proto se na časové trendy vyjádřené v procentech, kde vycházíme ze stavu úvěrů ke konci roku 2013.

Vývoj úvěrů poskytnutých stavebními spořitelnami

Zde vidíme velké rozdíly mezi jednotlivými hráči. Vývoj objemu poskytnutých úvěrů v bilanci má u tří stavebních spořitelen tvar písmene „U“. To je případ Modré pyramidy, RaiffeisenBuřinky, přičemž nejmenší propad postihl RSTS (necelých 5 %) a dnes se již blíží zpět k úrovni roku 2013. Velmi podobně je na tom i Buřinka, která v průběhu roku 2015 zažila o něco větší pokles a její návrat na hodnoty roku 2013 se od poloviny roku 2016 viditelně zpomalil. V úplně jiných dimenzích se však pohybují změny u Modré pyramidy. Ta se v roce 2015 dostala na úroveň 84 % roku 2013, ale od té doby stoupá strmě vzhůru. Zde je znát rekordní dynamika nových úvěrových obchodů, které v loňském roce vzrostly meziročně o 50 % a letošní růst je ještě vyšší (aktuálně 61 %).

Dlouhodobý pokles vidíme u dvou zbylých stavebních spořitelen. Objem úvěrů ČMSS klesá relativně pomalu, nejrychlejší pád vidíme od začátku roku 2015 do poloviny roku 2016, v posledním půlroce se úvěry stabilizují na úrovni 95 %. Horší je to u Wüstenrotu, který ztrácí úvěry mnohem rychleji a dnes se nachází na hodnotě 81 % roku 2013. Tento pád nezastavil ani 16% růst nových úvěrových obchodů v roce 2016 a zdá se, že tento trend bude pokračovat. Nové úvěrové obchody totiž začínají od loňského prosince pokulhávat je to znát i na zrychlení poklesu v prvním letošním kvartálu.

Spořící klienti odcházejí

Celkový objem vkladů na účtech stavebního spoření byl ke konci čtvrtletí 362,8 mld. Kč, což od konce roku představuje pokles o 0,3 %. To celkem odpovídá náladě na trhu. Klienti nejeví o stavební spoření zájem a stavební spořitelny se o nové účastníky stavebního spoření příliš aktivně neucházejí. Naopak v posledních letech jsme spíše svědky hromadných výpovědí smluv, které byly uzavřeny před mnoha lety a mají sjednané s vysokými úrokové sazby z vkladů. Ty zatěžují výsledovky stavebních spořitelen a proto se jich zbavují. To je ostatně dobře vidět na grafu vývoje objemu vkladů od roku 2013.

Vývoj objemu vkladů na účtech stavebího spoření

Hledat souvislosti mezi objemem nově uzavřených smluv je zde mnohem obtížnější, než je tomu v případě úvěrů. Po uzavření nové smlouvy totiž naspořená částka klienta pomalu narůstá a příspěvek k celkovému objemu vkladů je rozložen do několika let. Naopak velký vliv má ukončení smlouvy, kdy všechny vklady odplynou z bilance stavební spořitelny najednou.

Nelze ani jednoznačně říci, zda je pokles objemu vkladů zdravý nebo škodlivý. Pokud se stavební spořitelna zbaví starých smluv s vysokým úročením vkladů, může si tím významně zvýšit zisk. Z pohledu klientů je však takové jednání vnímáno negativně a toto vnímání se může přelévat i do úvěrového segmentu, který stavební spořitelny naopak chtějí posílit. A konečně nezapomínejme, že nějaké zdroje pro poskytování úvěrů stavební spořitelny potřebují. Dnes jich mají nadbytek, ale již je na obzoru růst úrokových sazeb a s tím související zvýšený zájem o úvěry stavebních spořitelen. A shromáždit vklady trvá déle, než je poskytnout ve formě úvěru.

Celkový pohled

Celkový trend vývoje vkladů a úvěrů je dobře patrný z posledního grafu. Zde vidíme vklady i úvěry všech pěti stavebních spořitelen dohromady. Úvěry se sice pomalu, ale zdá se že vytrvale vzpamatovávají. Již třetí čtvrtletí v řadě vidíme růst a dobré obchodní výsledky dávají naději na další pokračování.

Vklady a úvěry stavebních spořitelen

Naopak vklady klientů se postupně propadají níž a níž. A objem nově uzavřených smluv příliš optimisticky nevypadá. V loňském roce jsme sice zaznamenali růst o 10 %, ale za první čtyři měsíce letošního roku vidíme naopak propad o 23 %.

Databanka hospodářských výsledků

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře