Wüstenrot zlevňuje překlenovací úvěry

MSS překlenovací úvěr
27. 6. 2019 | Od poloviny června má Wüstenrot stavební spořitelna nový sazebník úrokových sazeb. Má novou strukturu a překlenovací úvěry budou levnější.
Wüstenrot stavební spořitelna má od poloviny června nové úrokové sazby překlenovacích úvěrů. Mění se nejen výše sazeb (úvěry budou levnější), ale i jejich struktura. Nově jsou sazby zajištěných a nezajištěných úvěrů nastavovány odděleně a u těch zajištěných bude navíc sazba závislá i na výši úvěru.
OZVĚTE SE MI
Dám vám na sebe kontakt, abyste se mi mohli co nejdříve ozvat telefonicky nebo e-mailem
NAJDU SI PORADCE
Najdu si nejbližšího finančního poradce sám na interaktivní mapě

Nezajištěné úvěry se slevou

V případě úvěrů poskytovaných bez zajištění zástavním právem k nemovitosti je Půjčka ProBydlení v tarifní variantě OF-P a OF-úvěrová levnější o polovinu procentního bodu. Dodejme, že varianta OF-P je „vlajkovou lodí“ Wüstenrotu a je v ní zřejmě poskytováno nejvíce úvěrů. Dříve byla úroková sazba 4,89 % dostupná pouze pro vybrané zájemce, kteří splnili podmínky pro „slevu Wüstenrot“. Nyní je tedy v rámci letní akce tato sleva poskytována všem.

Úrokové sazby překlenovacích úvěrů bez zajištění nemovitostí
PÚ tarif OF-P
a tarifní varianta
OF-úvěrová
Ostatní tarify*)
Půjčka ProBydlení Expres 4,89  % 5,49  %
Půjčka ProBydlení 4,89  % 5,89  %
*) Ostatní tarify jsou: ProSpoření eOF-S, ProSpoření OF-S, ProÚvěr OZ-U, tarifní varianta OF: spořicí, tarifní varianta OF pro smlouvy uzavřené do 12. 10. 2014

I nadále platí, že pokud má žadatel o překlenovací úvěr na svém účtu stavebního spoření alespoň 40 % cílové částky, snižuje se jeho úroková sazba o jeden procentní bod. Beze změny je i definice varianty Expres: tuto variantu mohou získat ti zájemci, kteří splatí celý úvěr během deseti let (nebo dříve).

Zajištěné úvěry s novou strukturou

Wüstenrot dlouho zajištěné překlenovací úvěry spíše přenechával sesterské Wüstenrot hypoteční bance a úrokové sazby byly nastaveny o jeden procentní bod pod sazbami nezajištěných úvěrů. Takto stanovené úrokové sazby však byly jen velmi obtížně schopné konkurence. Na začátku letošního roku si však zřejmě Wüstenrot uvědomil potenciál, který se ukrývá v zajištěných úvěrech. Půjčka ProBydlení má totiž pevně stanovené úrokové sazby po celou dobu splatnosti, která může být až 22 let. To dělá z tohoto překlenovacího úvěru unikátní produkt, který zajišťuje předem stanovené pevné podmínky splácení po tak dlouhou dobu.

První krok ke zvýšení zájmu o zajištěné úvěry učinila Wüstenrot stavební spořitelna v lednu, kdy zvětšila rozdíl mezi úrokovými sazbami zajištěných a nezajištěných úvěrů z jednoho na dva procentní body. Tím se úroková sazba zajištěných úvěrů dostala na konkurenceschopnou úroveň. Další změna přišla nyní, v polovině června. Nově mají úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti úrokové sazby zcela nezávislé na sazbách úvěrů nezajištěných. To dává Wüstenrot stavební spořitelně větší manévrovací prostor, který okamžitě využila. U zajištěných úvěrů již není varianta Expres, protože u zajištěných úvěrů jejichž objem se počítá ve stovkách tisíc až jednotek milionů korun je doba splatnosti do deseti let hodně nízká. Nově jsou zvýhodněny úvěry s objemem od 1,5 mil. Kč výše. Toto nové členění dává velmi dobrý smysl a je nepochybně krokem správným směrem. Nové úrokové sazby zajištěných úvěrů vypadají takto:

Úrokové sazby překlenovacích úvěrů zajištěných nemovitostí
PÚ tarif OF-P
a tarifní varianta
OF-úvěrová
Ostatní tarify*)
Úvěry do 1,5 mil. Kč 3,39  % 3,89  %
Úvěry ve výši 1,5 mil. Kč a více 2,89  % 3,49  %
*) Ostatní tarify jsou: ProSpoření eOF-S, ProSpoření OF-S, ProÚvěr OZ-U, tarifní varianta OF: spořicí, tarifní varianta OF pro smlouvy uzavřené do 12. 10. 2014

OZVĚTE SE MI
Dám vám na sebe kontakt, abyste se mi mohli co nejdříve ozvat telefonicky nebo e-mailem
NAJDU SI PORADCE
Najdu si nejbližšího finančního poradce sám na interaktivní mapě

Hlavní výhodou je pevná úroková sazba

Když se podíváme na srovnání překlenovacích úvěrů, najdeme zajištěné úvěry od Wüstenrotu až ve druhé polovině žebříčku. To však neznamená, že jsou nezajímavé! Zajištěná Půjčka ProBydlení je jedním z mála úvěrových produktů, který má pevné úrokové sazby po celou dobu splatnosti. A to je vlastnost, která má svou hodnotu. Dnes sice úrokové sazby spíše klesají, ale ve střednědobém horizontu nelze vyloučit obrat. Zatímco u Půjčky ProBydlení je výše splátek pevně sjednaná až do úplného splacení úvěru, u většiny jiných překlenovacích úvěrů může docházet k větším či menším změnám. Půjčka ProBydlení tedy může být zajímavá pro ty, kdo jsou ochotni za jistotu pevné úrokové sazby něco zaplatit.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK