Wüstenrot: Půjčka ProBydlení opět levnější

stavební spoření
3. 7. 2016 | Stavební spořitelna Wüstenrot snižuje úrokové sazby své Půjčky ProBydlení. Základní sazba začíná od 4,99 %, sleva Wüstenrot se zvyšuje na 0,9 %.
Wüstenrot stavební spořitelna pokračuje ve snižování úrokových sazeb Půjčky ProBydlení. Od 1. 7. 2016 začíná základní úroková sazba ve variantě Expres již na na 4,99 %. Zvyšuje se také Sleva Wüstenrot, a to z 0,3 na 0,9 procentního bodu; nárok na tuto slevu však není ve variantě Expres.

Půjčka ProBydlení je zajímavá především ve variantě bez zajištění. V tomto segmentu se v našem srovnání překlenovacích úvěrů dlouhodobě drží na předních pozicích. Při zajištění zástavním právem k nemovitosti má Půjčka ProBydlení úrokovou sazbu nižší o jeden procentní bod, ale v současné situaci je to málo; konkurence je zpravidla levnější. Pro Wüstenrot stavební spořitelnu to však zřejmě není problém, tyto klienty obslouží Wüstenrot hypoteční banka.

Úrokové sazby Půjčky ProBydlení

Základní struktura úrokových sazeb se nemění. Sazby závisí na době splatnosti (varianta Expres se splatností do 10 let má výhodnější sazbu), tarifu stavebního spoření (zvýhodněn je tarif OF-P), na zajištění úvěru a akontaci.

Tarif PÚ-Tarif OF-P         Ostatní tarify*)
ProBydlení Expres    4,99 % 5,99 %
ProBydlení 5,89 % 6,89 %
*) Ostatní tarify jsou: ProSpoření OF-S, ProÚvěr OZ-U, tarifní varianta OF: spořicí, tarifní varianta OF pro smlouvy uzavřené do 12. 10. 2014

Úrokové sazby uvedené v tabulce se dále snižují o:

  • 1 % p. a., při zajištění úvěru zástavním právem k nemovitosti,
  • 1 % p. a., pokud úspora na účtu stavebního spoření je minimálně ve výši 40 % cílové částky,
  • 0,90 % p. a., pokud má klient nárok na „Slevu Wüstenrot“ a úvěr je ve variantě ProBydlení (sleva se nevztahuje na variantu ProBydlení Expres).

Co znamená Expres

Výhodnější sazby ProBydlení Expres získávají klienti, kteří splatí překlenovací úvěr do 10 let. Ti, kteří si rozloží splátky na delší období platí vyšší úrokovou sazbu ProBydlení.

Sleva Wüstenrot

Na Slevu Wüstenrot vzniká nárok pouze ve variantě ProBydlení (nikoli ve variantě ProBydlení Expres). Sleva Wüstenrot je sleva pro žadatele o úvěr (účastníka stavebního spoření, případně jeho manžela/ku, druha/družku, přičemž druh/družka musí být uveden/a v úvěrové smlouvě, nebo jeho nezletilé dítě), pokud
  • má stavební spoření u libovolné stavební spořitelny v ČR se zůstatkem na účtu stavebního spoření k 31. 12. 2015 ve výši minimálně 20 000 Kč – prokáže výpisem z účtu (pokud nejde o smlouvu s Wüstenrot stavební spořitelnou ) nebo
  • řádně splácí poskytnutý úvěr u Wüstenrot stavební spořitelny nebo Wüstenrot hypoteční banky po dobu min. 1 roku s max. jednou splátkou po splatnosti nebo
  • je klientem Wüstenrot hypoteční banky, má spořicí účet, se zůstatkem k 31.12.2015 ve výši minimálně 20 000 Kč

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře