Wüstenrot nabízí slevy pro všechny věkové kategorie

MSS praktické rady spoření
6. 4. 2020 | Zájemci o stavební spoření mohou u Wüstenrot stavební spořitelny uzavřít smlouvu o stavebním spoření se slevou až 2000 Kč.
Wüstenrot stavební spořitelna zveřejnila podmínky marketingové akce, díky které je možno uzavřít smlouvu o stavebním spoření se slevou na poplatku až 2000 Kč. Akce platí pro klienty ve věku 24-55 let, tedy těch klientů, kteří nemohou využít dlouhodobých slev pro mladé ani pro zralé.
Upozornění: Akční nabídky byla prodloužena do 31. května 2020
OZVĚTE SE MI
Dám vám na sebe kontakt, abyste se mi mohli co nejdříve ozvat telefonicky nebo e-mailem
NAJDU SI PORADCE
Najdu si nejbližšího finančního poradce sám na interaktivní mapě

Podmínky marketingové akce

Klienti, kteří splní níže uvedené podmínky, získají při uzavření nové smlouvy o stavebním spoření slevu na vstupním na poplatku ve výši 1 % z cílové částky, nejvýše však 2000 Kč. Podmínky pro získání slevy jsou následující:
  • Akce je určena pouze pro klienty, kteří v termínu konání akce překročí věkovou hranici 24 let a zároveň nepřekročí věkovou hranici 55 let.
  • Smlouva o stavebním spoření v tarifu ProSpoření musí být uzavřena v období od 1. dubna do 30. dubna 31. května 2020. Řádně vyplněný a podepsaný formulář smlouvy (klientem i poradcem) je nutné stavební spořitelně doručit nejpozději do 12. května 11. června 2020.
  • Do 30. června je třeba na účet stavebního spoření vložit alespoň 1 % cílové částky.

Sleva doplňuje dlouhodobé slevy Kamarád a 55+

Proč je akce omezena pouze na zájemce o stavební spoření ve střední věkové kategorii? Wüstenrot má totiž v nabídce dlouhodobé slevy jak pro mladé (kteří nedovršili 24 let věku) tak i pro zralé (který je nejméně 55 let). Pro tyto vybrané věkové segmenty je uzavření smlouvy zdarma pro cílové částky 200 nebo 500 tisíc Kč (sleva je tedy až 5000 Kč). Nová akční nabídka tedy pouze vyplňuje mezeru 24-55.

Nabídka, která stojí za zvážení

Wüstenrot je jednou ze dvou stavebních spořitelen, která nabízí základní úrokovou sazbu 1,2 % bez dalších dodatečných podmínek. Druhou je Raiffeisen stavební spořitelna, která má navíc speciální tarif JUNIOR pro mladé se sazbou ještě o desetinu procentního bodu vyšší (1,3 %). Když necháme stranou smlouvy pro mladé, jsou nabídky těchto dvou stavebních spořitelen zcela srovnatelné.

Tarify určené pro spoření
Stav k  6. 4. 2020
RSTS JUNIOR S 201 akce 3,784 %
RSTS SPOŘENÍ S 191 akce 3,696 %
WÜST ProSpoření akce 2000 3,694 %
WÜST ProSpoření Kamarád 3,694 %
WÜST ProSpoření Kamarád+ 3,694 %
WÜST ProSpoření 55+ (200 tis.) 3,694 %
WÜST ProSpoření 55+ (500 tis.) 3,694 %
ČMSS AktivPlus Sleva pro děti 3,586 %
ČMSS AktivPlus akce 2000 3,586 %
MPSS START 3,517 %
MPSS POHODA 3,517 %
WÜST ProSpoření online 3,498 %
RSTS JUNIOR S 201 3,389 %
RSTS SPOŘENÍ S 191 3,302 %
WÜST ProSpoření 3,299 %
ČMSS AktivPlus Spořicí 3,190 %
SSČS Standard 3,129 %
MPSS Moudré spoření 3,125 %
RSTS REKO U 172 2,338 %
RSTS HYPO U 173 2,338 %
V tabulce je čistá úroková sazba při optimálním způsobu spoření (měsíční vklad 1700 Kč po dobu 6 let při optimální cílové částce).
Čistá úroková sazba, která zahrnuje veškeré poplatky, úroky, státní podporu a daně, je akční nabídky Wüstenrot stavební spořitelny 3,694 %. Kdybychom chtěli stejný výnos získat na spořicím účtu, musel by mít nominální úrokovou sazbu 4,346 %.

Když se podíváme na nabídku RSTS, která momentálně rovněž nabízí slevu na poplatku za uzavření smlouvy, je na tom lépe o dvě tisíciny(!) procentního bodu. Při pravidelné úložce 1700 Kč měsíčně je to po šesti letech rozdíl 10 Kč. Není divu: obě stavební spořitelny mají stejné úrokové sazby, obě nabízejí uzavření smlouvy zdarma a státní podpora stanovena zákonem pro všechny stejně. Rozhodují tedy poplatky. Wüstenrot má poplatek za vedení účtu nepatrně nižší Wüstenrot si účtuje 27 Kč měsíčně, zatímco RSTS 82 Kč čtvrtletně. Wüstenrot je tedy levnější o 4 Kč za rok. než RSTS, ale zase si účtuje poplatek za závěrečný výpis z účtu, který způsobí desetikorunový rozdíl ve prospěch Raiffeisenky.

Rozdíly ve výnosech obou nabídek jsou tedy nepodstatné, podobně jako podmínky, za kterých lze těchto výnosů dosáhnout. Zde má naopak malou výhodu Wüstenrot, který nabízí zdarma smlouvu až do cílové částky 200 000 Kč. U Raiffeisenky je zdarma pouze cílová částka 150 000 Kč. Nutno dodat, že pro pravidelné spoření 1700 Kč je cílová částka 150 000 Kč dostatečná, ale pokud bychom chtěli spořit více nebo déle, mohli bychom se dostat do problémů. Není totiž přípustné naspořit více než je cílová částka a po šesti letech spoření bychom měli na účtu téměř 137 000 Kč.

OZVĚTE SE MI
Dám vám na sebe kontakt, abyste se mi mohli co nejdříve ozvat telefonicky nebo e-mailem
NAJDU SI PORADCE
Najdu si nejbližšího finančního poradce sám na interaktivní mapě

V každém případě se jedná o nabídky, které stojí za úvahu. Díky státní podpoře jde o výhodné uložení peněz, které je navíc bezpečné (vklady jsou pojištěny až do výše ekvivalentu 100 000 €). Zvláště v současné době je však třeba mít na zřeteli, že s nespořenou částkou není možno nakládat volně jako na spořicím účtu. Smlouvu o stavebním spoření je sice možno ukončit kdykoli (s tříměsíční výpovědní lhůtou), ale pokud smlouvu vypovíme dříve než po šesti letech spoření, ztratíme státní podporu a často zaplatíme i poplatek za předčasné ukončení smlouvy Raiffeisen stavební spořitelna si účtuje 1 % z cílové částky, pokud je smlouva ukončena dříve než po 6 letech.

Wüstenrot má poplatek za předčasné ukončení 0,9 % z cílové částky, ale pro smlouvy uzavřené od 14. 10. 2019 ho uplatňuje pouze při ukončení smlouvy která běží méně než 2 roky.
.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK